2018. július 19., csütörtök

Franciaország: éljen a köztársaság?
Vasárnap, 17 h 18: Bagnolet (Seine-Saint-Denis) nagy népi negyedében mintha a föld indult volna meg, amely a húszemeletes tornyot is összedőléssel fenyegeti, őrült lelkesedés, sípok, füttyök, dobok hangja fogadja a futballfinálé első gólját (és a többit).

Ugyanakkor a moszkvai stadionban Macron mutatja be demonstratív műsorát - ugyanaz az esemény váltja ki.
Aztán a hasonlóság itt le is áll.  

A munkás- és népi negyedek ifjai számára, a munkások számára, a munkanélküliek számára, a gyermekeiket egyedük nevelő anyák számára a francia csapat győzelme olyan, mint a reménysugár, egy olyan társadalom víziója, amelyben megtalálja mindenki azt a helyet, ami jelenleg neki nem jár. Illúzió minden bizonnyal, de mégis kifejezi a vágyakozást a haladásra, a társadalmi igazságra, valódi egyenlőségre a megaláztatás, diszkrimináció, kizsákmányolás és elnyomás, nyomor helyett.

Macron és kormánya számára a vasárnap esti eredmény csak alkalom volt a nemzeti összefogás hirdetésére… és a függöny mögött tovább folytatják munkás-, népellenes politikájukat.

A csapatuk győzelme miatt lelkesedő fiatalok vágyai ütköznek Macron politikájával, aki kórházakat zárat be, a nyugdíjakat fenyegeti és minden dolgozói jogot, elbocsátásokat támogat, az oktatásban kétségbe vonja az érettségit és az egyetemhez való hozzáférést, a munkanélküliséget növeli - miközben milliárdokat és millárdokat költ a szaporodó háborúkra

Úgy kellene, hogy egyszerre kiáltsuk «szabadság, egyenlőség, testvériség» és «éljen a köztársaság».

Éljen?
A köztársaság akkor fog élni, ha a háborúkra költött pénzt a tönkrement iskolákra és kórházakra költik, ha a köszolgáltatásokat helyreállítják, ha mindenkinek joga lesz valódi munkára, valódi bérre.
A köztársaság akkor fog élni, amikor az ellenreformokat (munkatörvénykönyv, privatizációk) hatályon kívül helyezik.
A köztársaság akkor fog élni, ha a migránsokat testvéri szeretettel fogadjuk és nem mint ma, a Főldközi tenger fenekére küldjük őket.
Akkor fog élni, ha a kormányt, amely ma szétveri a köztársaságot, elzavarjuk, s vele együtt az V. Köztársaság és az Európai Unió intézményeit.
Akkor fog élni, amikor a túlnyomó többséget, dolgozókat és fiatalokat képviselő kormány fogja az éltetni… *

* Persze, egyetértünk a volt futballista Vikash Dhorasoo megjegyzésével – aki nem mulaszt el egyetlen alkalmat sem, hogy emlékeztessen munkás felmenőire, szervezett dolgozó szüleire és az osztályharc valóságára – : «De megéri egyetlen este is örülni»…

(Daniel Gluckstein)2018. július 16., hétfő

Juncker – a szimbólum

Jean-Claude Juncker a brüsszeli gépezet legmagasabb rangú Manituja.

Elég logikusan lett az, luxemburgi miniszterelnök korában a multinacionális vállalatokat illetően sok mindenen átment – nem teljesen idegen számára a «pénzügyi optimatizálás» néven ismert eufemizmus (a nagyfőnökök engedélyezte pénzügyi visszaélés saját nagyhatalmú gazdasági haverjaik számára). Posztja elfoglalása utàn – újabb eufemizmus – rögvest meg is hirdette harcát az adóparadicsomok ellen, hallatlan eredménnyel.

Rövidre fogva: az Európai Bizottság elnökének a városi legendák szerint néha van egy kis problémája a túlzásba vitt alkoholfogyasztással. Szörnyülködés, megbotránkozás határokon átívelve és kering, kering a face-en legutóbbi (a hivatalos verzió szerint hátfájás okozta) botladozása.

Habár nem akarjuk rózsaszínben lefesteni személyét, de az csak annyiban «érdekes», amennyiben az őt létrehozó gazdasági/társadalmi viszonyok terméke.

Nem Juncker, hanem Európa tántorog …


2018. július 11., szerda

A 85 évesnél idősebb dolgozók száma rekordot ért el az USA-ban
                                          
                                          A 92 éves James Daly villanyszerelőként dolgozik az amerikai légierőknél 2015 fotó by Kelly White
Az Egyesült Államokban a 85 évesnél idősebb személyek száma állandő növekedést mutat. Ma már 255 ezren vannak. 
Washingtoni levelezőnk, Anne Corpet
Ott látjuk őket az autópályák behajtóinak kis kabinjaiban, ahol a pénzt kezelik, a szupermarketek bemutató standjainál vagy az irodai takarítók között. Pedig már régen elhagyták a nyugdjkorhatárt. Számuk csak növekszik, korosztályuk 4,4 %-át képezik, míg 2006-ban mindössze 2,6 % volt, idézi fel a Washington Post.
A jelenség egyaránt érinti a fehéreket, feketéket és latinókat és az USA minden térségében. 
A 2008-as válsággal kezdődött, amely ostorcsapásként érte az amerikai nyugdíjmegtakarításokat. A mezőgazdasági szektor adja arányában a legnagyobb létszámú idős dolgozót, de jelentős a számuk a kereskedelemben, adminisztrációban és az ingatlaneladás területén is.
A többség kényszerből teszi: az egészségügyi költségek nagyon gyorsan nőttek az utóbbi évek alatt és az alacsony nyugdíjak nem követték a drágulást. A nagyon idős dolgozók legnagyobb része kevésbé kvalifikált posztot foglal el, mégha van is kivétel, akiket nem a szükség szorít, pl. a Legfelsőbb Bíróság doyenje is 85 éves, valamint a médiabirodalom feje, Rupert Murdoch már 87.2018. július 10., kedd

Belgium, abortusz: a képmutatás világbajnokai
Marco Van Hees (a PTB, a Belga Munkapárt föderális parlamentjének képviselője)

Micsoda szimbólum! Ezen a napon, amikor Donald Trump Belgiumban landol, a jobboldali országgyűlési többség bizottságban voksoltat az abortusz elleni büntetőszankciók fenntartásáért.

Javasoltam nekik, hogy kis abortuszellenes zászlócskákkal fogadják Trumpot …

Liberálisaink (CD&V és N-VA) olyan törvényt akarnak átvinni, amit az abortusz büntethetetlensége büntetésének hívok. A képmutatás szintje akkora, amit ritkán lehet elérni: kidobják a szankciókat az ajtón és visszahozzák az ablakon. Például a büntető törvénykönyből kivonják azt a cikket, amely 1-től 12 havi elzárással bünteti azokat a nőket, akik nem tartják be a törvényi előírásokat. Ugyanakkor egy újabb törvénycikket illesztenek bele, amely szóról szóra megegyezik a korábbival: 1-től 12 havi elzárással bünteti azokat a nőket, akik nem tartják be a törvényi előírásokat. Még csak az alapfeltételek sem változnak: egyhetes gondolkodási idő és 12 hétnél nem idősebb terhesség. Pedig a meghallgatáson a legtöbb szakértő megmagyarázta, hogy ennek se füle, se farka.  


Hollandiában a művi megszakítás 22 hónapos terhességig lehetséges. Ami azt jelenti, hogy minden évben 800 belga nőnek kell külföldre utaznia, leginkább Hollandiába, hogy az abortuszt elvégezzék. Vagyis: Belgium exportálja a «problémát» egy retrográd törvény miatt. S minthogy mindez pénzbe, sok pénzbe kerül, azok, akiknek nem tehetősebbek, nem tehetik meg. 

A nők jogainak megsértésén túl ez a törvénykezés még társadalmi diszkriminációt is jelent. A törvény házában az abortuszellenesek kisebbségben vannak (a népesség körében is), de a jobboldali liberálisok alávetik magukat a diktátumoknak és nekik, akik eddig is asszisztáltak a társadalmi jogok, a sztrájkjog, a demokratikus jogok elleni támadásokhoz, fütyültek arra, hogy a gyerekeket is be lehet zárni a gyűjtőtáborokba vagy újságírókat letartóztatni, most sem jelent különösebb gondot megtagadni a nők elemi jogát, a szabad rendelkezést saját testük felett.


2018. július 9., hétfő

Gondolkodó Antikvárium


VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK!
Anarcho-kommunista vitaestek a Gondolkodó Antikvárium szervezésében

HELYSZÍN: VII. KERÜLET, KIRÁLY U. 43-45., FÖLDSZINT, 35-ÖS KAPUCSENGŐ. A HELYISÉG AZ UDVARON JOBBRA TALÁLHATÓ.
IDŐPONT:
 MINDEN HÓNAP ELSŐ PÉNTEKÉN, 17.30-TÓL
A VITÁK SZÜNETEIBEN MOZGALMI ANYAGOK TERJESZTÉSE!


2018    augusztus  3 péntek

50 éve történt: proletárharcok 1968-ban
WORKERS OF THE WORLD, UNITE!
Anarcho-communist discussion series organized by Gondolkodó Antikvárium

LOCATION: VII. DISTRICT, KIRÁLY UTCA 43-45, GROUND FLOOR, ON THE RIGHT SIDE OF THE INNER COURT . TYPE 35 ON THE DOOR-BELL.
DATE AND TIME:
 ON THE FIRST FRIDAY OF EVERY MONTH, FROM 5.30 P.M.
DURING THE PAUSES, DISTRIBUTION OF CLASSIST PUBLICATIONS!
50 years ago - Proletarian struggles in 1968

Date: 3rd of August 2018 5:30 p.m.

2018. június 29., péntek

Ez az Európa nem a mienk!A barbárság milyen fokáig süllyedünk még?


Suite page 2 >>>
Június 24-én az európai kormányok 16 vezetője részvételével zajlott Brüsszelben a «migránskérdésnek» szentelt rendkívüli találkozó.
Az ezt megelőző napokban több mint kétszázan fulladtak bele a Földközi tengerbe. Az ENSZ menekülügyi biztosának adatai szerint az év eleje óta több mint ezren veszítették el így életüket.

Kik voltak ezek a tragikus véget ért migránsok? A hivatalos nomenklatúra által legitim «menedékkérőknek» tituláltak? Vagy abból a kategóriából, akiket vissza kell küldeni országukba? Soha nem tudjuk meg.

A Brüsszelben a jún. 24-én összegyűlt állam- és kormányfőknek pedig ez a különbség számít. Ezen a ponton mind egyetértenek. Mindnyájan: a szélsőjobboldali olasz miniszterelnök, Angela Merkel és koalíciós kormánya, a spanyol szocialista miniszterelnök és Emmanuel Macron. Angela Merkel örvendett a «jószándéknak» és «közös álláspontnak», Macron elégedett, hogy a vita lehetővé tette «a nem megfelelő megoldások kiszűrését értékeinkből». Giuseppe Conte elégedetten távozott, hogy a többi európai vezető megvizsgálja javaslatait.

Milyen «értékekről» beszélt Macron? Az lenne, hogy a maradásra érdemesnek ítélt maroknyi migránst kiválogatják a visszaküldésre szánt túlnyomó többségből.

Persze, nüansznyi különbségek vannak. Pl. Franciaország és Spanyolország közös javaslattal zárt központokat hozna létre biztosnak tartott kikötőkben az EU-n kívül.  
Vannak nüansznyi különbségek a szélsőjobboldali osztrák kormányjavaslathoz képest, amely szerint a tengerből kimentetteket ki kell toloncolni az EU-n kívüli országokba… a javaslatot kollégái növekvő számban követik.

Nüanszok.. de ezen túl megvan a konszenzus: ki a migránsokkal!

Ugyanilyen konszenzus vezetett 3 évtizede óta a líbiai, iraki, szíriai, különféle afrikai intervenciós háborúkhoz: csapatokat küldeni, a természeti kincseket kifosztani, a multi nagyvállalatoknak teljes hatalmat adni, s a népeket az imperialista rablás következtében extrém szegénységre kárhoztatni.

Ki mer akkor beszélni az Európai Unió értékeiről?

Országaink dolgozóihoz, bármely munkás- és demokratikus irányzathoz tartozó aktivistához fordulunk: ne hagyjátok magatokat a kormányaink csapdájába húzni. Az EU erénye és értéke lenne a béke és a társadalmi haladás? Ezek az «értékek»: a nyugdíjak, a munkásjogok destrukciója, a privatizáció. A népek közötti testvériségnek nincs helye ebben az Unióban. A népek közötti békének nincs helye ebben az Unióban. A társadalmi haladás azt követelné, hogy megsemmisítsék azokat a törvényeket, amelyek a migráns dolgozók túlzott kizsákmányolását eredményezik és versenyeztetik más dolgozókkal. Ennek nincs helye az EU-ban. Csak a multik, a bankok, a spekulánsok szervezte rablásnak van helye, azokat támogatja az Európai Unió, annak intézményei és megtorlószervei. Csak azoknak az intézkedéseknek van itt helyük, amely a Maasrichti szerződésbe illenek, ideértve a háborúk és az imperialista fosztogatás áldozatainak elutasítását.

Május 12-13-án európai konferenciánkon kimondtuk, ez az Európa nem a mi Európánk. A munkásmozgalomnak – történelmi küldetésének megfelelően - meg kell tagadnia a gazdasági és politikai menekültek közötti különbségtételt. Karját ki kell tárnia más földrészről, országból jött kizsákmányolt és elnyomott fivérei, nővérei felé és nyomatékkal hirdetnie a spekulánsok, elnyomok és kizsákmányolók osztályával szemben, hogy egyetlen egységes munkásosztály létezik Németországtól Afrikáig, a Közel-Kelettől Spanyolországig, Ez a munkásosztály követelheti ki a munkásérdekeknek megfelelő megoldást.

2018.jún.26
Heinz-Werner Schuster, a Freie Plattform für Arbeiterpolitik punlikációs igazgatója (Németország)
Lorenzo Varaldo, a Tribuna Libera publikációs igazgatója (Olaszország)
Daniel Gluckstein,a La Tribune des travailleurs publikációs igazgatója (Franciaország)2018. június 23., szombat

Nyugdíj: vissza a múltba?A 19. század végi néhány próbálkozás után (bányászpénztárak pl.) az első nyugdíjtörvény 1912-ben született az állami tisztviselők számára, majd egy ennél általánosabb 1928-ban, amely ugyan a magánszektor alkalmazottainak 90 %-át fedte, mégis meglehetősen szűk maradt: a nyugdíjbavonulás ideje 65 év, holott a születéskor várható életkor férfiaknál csak 47 év, nőknél is csak 50 év volt. A háború után a rendszer szolidárissá vált, de a 60-as évekig még nem vonatkozott pl. a mezőgazdasági lakosságra.
1995-ig a nők 55 éves korban, a férfiak 60 éves korukban mehettek nyugdíjba, de bizonyos előnyök érvényesültek (előrehozott nyugdíj, magas szolgálati idő, nehéz mesterség, betegség, stb esetén), így ténylegesen a nők átlagos nyugdíjba vonulása 54 év, férfiaké 56 év lett (a statisztikák szerint).
A tőkés restaurációval apránként minden megváltozik. Jelenleg a nyugdíjat 63,5 éves korunkban igényelhetjük, ez emelkedik fokozatosan (minden 6 hónapban egy évet) 65 éves korig, és ez egyaránt érvényes férfiakra és nőkre. Az első (teljes) nyugdíj összege körülbelül az utolsó fizetés 66 %-a. Ezt valorizálják évente a hivatalos infláció százalékával, így tehát az veszít értékéből, a nyugdíjasok elszegényednek az aktív dolgozókhoz képest. A 2017-es statisztikák szerint 2,85 millió az aktív dolgozók száma (bruttó átlagbér 288 600 Ft, nettó 192 100 Ft), az átlagnyugdíj pedig csak 111 500 Ft.A szerzett jogok megőrzéséért folytatott küzdelem elég halványnak bizonyult: a szakszervezetek tiltakoztak néhányszor (erőtlenül és akciók nélkül). Csak mostanában kezdik reklamálni az előnyönyös(ebb) nyugdíjakat, de a küzdelmet most is «tripartit fórum» formában képzelik.
Amikor a fegyveres testületek dolgozói elvesztették vívmányaikat, közöttük nyugdíjukat (helyette járadék lett), egyetlen szakszervezet, a Tettrekész kelt fel a kerekasztal mellől ezzel: «a szerzett jogokról nem vitatkozunk, még csak tárgyalást sem nyitunk». A többiek elfogadták a «reformot», a Tettrekész vezetőjét, Szima Juditot pedig az «igazságszolgáltatás» koholt vádak alapján elítélte, ma már több mint egy éve börtönben ül.  
Pedig marad még megvédenivaló, pl. a nők 40 éves munkaviszony utáni nyugdijba vonulása. Vagy ott is lenne tennivaló, hogy már a 67 év betöltése utáni nyugdíjról, sőt, már 70 évről is beszélnek.   
Az alapvető magyarországi «nyugdíjreformok» persze ugyanazok, mint az Unióban bárhol, a jogok felszámolását célozzák. Így a kormányzati kommunikáció az „önfinanszírozás fontosságára” teszi a hangsúlyt (vagyis fizessünk még plusz összeget a magánszektor kasszáiba), mert «a rendszer csak a 2030-as évekig teszi lehetővé a nyugdíjak fedezését». Nyilvánvaló, ha arra gondolunk, a jövő évben már 40 milliárd forinttal rövidíti meg a kormány a nyugdíjalapokat, és a munkáltatói hozzájárulás 30 éve szünet nélkül csökken.
Ahogyan egy munkás mondja: «munkával töltött fiatalságom után a nyugodt öregség helyett nyomor vár. A nettó béremet teljes egészében meg kéne spórolnom és nem beszélek akkor még a lakhatásomról, a gyerekeim tanítattásáról… ». Egy másik: «a korral gyakran arra is számítani kell, hogy a béred csökken. Öreg lettél, a piacnak nincs már rád szüksége… pedig 40-50 évesen a mesterségünk csúcsán vagyunk. Normális dolog, hogy így kell dolgoznunk 70 éves korunkig?». Egy nő: «14 évig fizettem a kiegészítő nyugdíjat a magánszektornak. 25 Ft lett a nyereségem, még egy eurót sem ér el … Minden privatizáltak, mindent, amit köztulajdon volt. Miért hagytuk?».