2016. május 30., hétfő

Spanyolok az utcákon az EU szigorítási poltikája ellen


Madridban május 28-án több menet indult a Puerta del Sol felé "Európa népeinek demokratikus lázadásáért, szuverenitásáért, szolidaritásáért" © PEDRO ARMESTRE - AFP
Belga
Sokezren vettek részt a "méltóság menetén" a törvényhozói választások előtt kevesebb, mint egy hónappal. "Kenyeret, munkát, fedelet" követelnek és elutasítják a "Brüsszel által kikényszerített neoliberális politikát". Mások az EU-USA közötti TTIP (TAFTA) szakadkereskedelmi egyezmény ellen tiltakoznak, vagy valódi menekültfogadási politika érdekében. Madridban a Puerta del Sol felé tartó menetek egyesültek az "Európa népeinek demokratikus lázadásáért, szuverenitásáért, szolidaritásáért " molinó előtt.
Az első "méltóság-menetek" az ország minden részéről több tízezer dolgozó részvételével 2014. márc 22-én érkeztek Madridba. Most mintegy 125 politikai, szakszervezeti és szociális mozgalom ismét arra hívott, hogy Sevillától Barcelonáig három tucat városban a spanyolok "tegyék láthatóvá felháborodásukat".
"Elszegényedett nagyszülők, eladósodott gyerekek, munkanélküli unokák"
A 81 éves Fedor Asuar volt gépész és az antikapitalista Munkásbizottságok szakszervezet tagja emeli magasba a táblát: "Elszegényedett nagyszülők, eladósodott gyerekek, munkanélküli unokák". Kis nyugdíja megvédéséért és a "oktatás, egészségügy megnyirbálásainak egész sorozata" ellen vonul fel.

A tüntetők attól tartanak, hogy bármilyen kormány is áll fel a június 26-i választások után, új «reformokat», a közszolgáltatások újabb megkurtítását kényszerítik az országra, holott a spanyolok egyötöde már a szegénységi küszöbön él kevesebb mint évi 8011 euróból. Az aktív lakosság 21%-a 2016 első negyedéve végén munkanéküli volt.


Hedy Epstein
2016. május 26.
"Az igazságtalanság ellen harcolok serdülőkorom óta. Nem gondoltam volna, hogy 90 éves koromban is lesz még mit tennem ".
Nagy-nagy szomorúsággal vettünk tudomást arról, hogy Hedy Epstein, Auschwitzba hurcolt családjának egyetlen túlélője, a Palesztinának szolgáltatandó igazság keresésének fáradhatatlan aktivistája, minden emberjogi kérdés harcosa, 91 éves korában elhunyt. 

Közel 80 éves korában még fáradhatatlanul tüntetett az elfoglalt területeken könnygázfelhő és izraeli katonák gyűrűjében.

84 éves korában részt vett a Gáza számára segitséget szállító első flotta előkészítésében. 

Egy nappal 90. születésnapja után Saint-Louis rendőrsége letartóztatta, mivel Michael Brown számára igazságot követelt (képünk).A világ szegényebb lett nélküled. Hiányozni fogsz, Hedy.  

2016. május 27., péntek

Belgium-Franciaország

Belgium sztrájkol. Nem csak «hivatalos» (bejelentett), de vadsztrájkok is mindenfelé. A szakszervezetek próbálják rajtuk tartani a kezüket, de a kormány végképp elveszítette a kontrollt felettük.   


2016. május 26., csütörtök

Az Európai Unió elismeri: ő maga kényszeríti ki az El Khomri-törvényt*


*(El Khomri miniszter nevét viseli a francia munkatörvénykönyv-módosítás, amely súlyosan hátrányos következményekkel jár a munkavállalókra és amely ellen hosszú hetek óta harcolnak a dolgozók, a fiatalok szakszervezeteikkel együtt – a ford.)


Jean-Claude Juncker kijelenti, hogy a Valls-kormány által kötelezett  «munkajogi reform» a minimum, amit meg kell tenni.  

A Le Figaro cikke alapján


A törvény Made in EU-importtermék, a költségvetés visszanyesését és a bérek csökkentését előirják az EU-szerződések tartalmazta ‘gazdaságpolitikai irányelvek’ és az európai stratégia 2020 kereteiben megszabott ‘nemzeti reformprogram’.

Ezzel egyidőben az Európai Bíróság nem győzi a verseny és deregularizáció rendjét meghatározó ítéleteivel biztosítani, melyek a nagyközönség előtt nem elég ismertek. Például 2007-ből a Laval- és Viking-ügy, amely utat nyitottak a munkajogok aláaknázásának, társadalmi konfliktusok esetén a munkavállalók tárgyalási lehetőségeinek meggyengítésének.

Az eurózónához tartozás a pénz leértékelését lehetetlenné teszi, így a zóna országai nem együttmüködésüket erősítik, nem az egymással szolidaritást erősítik, hanem  valóságos «bérnivellálációs háborúhoz» vezetnek. Most tehát Franciaországon a sor. Az El Khomri-törvény botrányos tartalmán felül azonban tartalmazza azt az elképzelést is, hogy a népet Brüsszelből, Frankfurtból kormányozzák, holott a kormányzás – normális körülmények között –  a nép saját választott vezetőinek a dolga lenne.

Az «emberek» kezdik megérteni. És feldühödtek rajta.
A szemek tágra nyíltak, amikor Jean-Claude Juncker kijelentette, hogy «Az európai egyezményekkel szemben nincs helye demokratikus választásoknak». (Juncker személyesen is felelős volt a multinacionális vállalatok luxemburgi adóoptimalizálása ügyében. Nincs alap azt feltételezni, hogy gyökeresen mást cselekedjen az EB elnökeként, mint egykor hazája miniszterelnökeként: adóverseny, adóparadicsomok az EU területén, amelyek arra szolgálnak, hogy a nagyvállalatok és szupergazdagok maximalizálják nyereségüket és kivonják magukat a közteherviselés alól – a ford.)
Le Monde-ban néhány szánakozó szót ejt: «nem is tudom elképzelni, milyen hatással járna Párizs és Marseille utcáin, ha olyan reformokat kellene bevezetni, mint Görögországra parancsoltak». Ah, ezek a a csökönyös franciák! Milyen kár, hogy nem lehet fényezni a gazdaságukat ugyanazzal a brutalitással!

2015 nyarán a ‘görög válság’ kellős közepén a hellén miniszter, Janisz Varufakisz adott néhány példát, hogy megértsük a befektetők keménységét országa ellen. Szerinte az «európaiak» (és Németország, még inkább az intézményes Európa) valódi céltáblája más lesz. «Görögország a szigorítások laboratóriuma, ahol a memorandumot kipróbálják mielőtt exportálnák. A francia ellenállást kell legyőzni, nem kevesebbet». Szerinte a végső cél a gondoskodó állam és a francia munkajogok.

Jean-Claude Juncker szerint a  «Valls-kormány által kötelezett «munkajogi reform» a minimum, amit meg kell tenni». Csak a minimum. Kis szerencsével csak egy egyszerű szakasz az ideális görög megoldás felé.

A másik nagy fecsegő: Pierre Moscovici. Még nyíltabban kimondja, hogy igen, az EU akarja az El Khomri-törvényt. «Egyébként – nyilatkozza – a népnek a választásokon kell kinyilvánítania véleményét». Igaz. Elvben. Elvben a francia végrehajtó hatalom sem a brüsszeli Berlaymont épületében székel. A demokrácia teljes megcsúfolásaképpen. Moscovici jól mondja, «a szerződéseket a kormányok aláírták, a franciák is». Az érv állandósult, az europisták nem győzik ismételni, csak ez van a üzletükben. Azt azonban nem teszik hozzá, hogy az utolsót, a Lisszabonit két nép is elutasította, a francia és a holland. Ahogyan a görög népi konzultációról sem szólnak.A jóideje tartó társadalmi mozgalom kapcsán Myriam El Khomri ezt jelentette ki: «szó sem lehet arról, hogy országunk gazdaságát túszul ejtsék». Holott letagadhatatlan: Franciország gazdaságát már régen fogságba ejtették. Csak a sarcolók nem ugyanazok, mint akikre gondol.

2016. május 25., szerda

Belgium, Franciaország forrongBrüsszelben 80 ezer dolgozó sztrájkolt és tüntetett a megszorítások és a munkatörvénykönyv módosítása (munkaórák számának emelése, munkabércsökkenés) ellen. A vasútnál a  CGT május 31-re szólít újabb sztrákjra várható, emígyen csatlakozva az Unsa és a CFDT szakszervezetek munkabeszüntetéséhez. A  SUD már május 17 óta sztrájkol. A vasutasok napirenden levő  munkarend-módosításához akarnak nyomatékot adni. A helyzet Belgiumban még nem annyira «súlyos», mint Franciaországban, ahol az üzemanyagtárolókat is blokkolják, de gyakorlatilag minden szektort elért: a börtönőrök sztrájkolnak, a Belgocontrol, az igazságszolgáltatás, az adminisztráció tiltakozóakciói megindultak.


Franciaország-szerte folytatódnak a Macron-törvény és a munkatörvénykönyv-módosításai elleni tiltakozások és a sztrájkhullám annak ellenére, hogy a rendőrség kegyetlenül odacsap. A CGT-RATP jún. 2-től határozatlan idejű sztrájkba lép. Plusz a polgári repülés összes szakszervezete sztrájkba hív jún. 3-5 között. 

2016. május 23., hétfő

"Betelt a pohár" – Brüsszel utcáin holnap a három szakszervezet együtt

Közös front a kormány intézkedései ellen: sztrájk és tüntetés a CSC, az FGTB és a CGSLB szakszervezeti tömörülések vezetésével2016. május 19., csütörtök

Miért nem a szélsőjobb felé fordul Vallónia?


Mai hír: míg Belgiumban Flandria a szélsőjobb, Vallónia viszont éppen ellenkezőleg, a «szélsőbal» felé fordul- mutatja ki a Grand Baromètre RTL - Le Soir közvéleménykutatása. A május eleji felmérés alapján Vallóniában a PTB (Belga Munkapárt) a harmadik legnagyobb politikai erővé küzdötte fel magát. Ha ma lennének a választások, a szavazók 13,5%-a választaná a szocialistáktól balra álló pártot. A két legnagyobb párt pedig folyamatosan veszíti választóit.

Hogyan lehet, hogy egész Európában előretör a szélsőjobb, Belgium holland nyelvű részében, Flandriában is, a  francianyelvű országrészben pedig nem?Honnan az éles kontraszt, hogy a  rasszista és xenofób Vlaams Belang a legutóbbi felmérésekben is 12%-on áll, a hosszú évek óta gazdasági válsággal és 11,9%-os munkanélküliséggel sújtott Vallónia pedig ennyire különbözik a szomszédoktól?
Nincs erős nacionalizmus
Vallóniának nincs erős nemzeti identitása (ellentétben Franciaországgal), olyan bázisa, amely lehetővé tenné a szélsőjobb meggyökeresedését hosszú időre. Ahol van ilyen párt, ott az az elvakult nemzeti érzésekre támaszkodik és elvet minden más értéket.  

Nincs karizmatikus leader
A szélsőjobbnak nincs karizmatikus vezére, nincs egy Marine Le Pen, egy Geert Wilders vagy egy Jörg Haider, aki képes lenne tömegeket maga mellé gyűjteni. Ideológialig és politikailag a szélsőjobbos vezérek mindig gyengék voltak Vallóniában, s nem véletlenül. A belga Front National-nak a választásokon olykor sikerült szebb eredményt elérni, de úgy tűnik, az csak a francia Front National sikereinek köszönhető.  

Cordon sanitaire
Különlegesség Brüsszelben és Vallóniában, hogy a sajtó nyíltan soha nem enged teret a szélsőjobbnak. A francianyelvű tévék és rádiók tiltják is ezt (a Frankofon Audiovizuális Legfelsőbb Tanács: «a  szabadsággyilkos pártok képviselőinek nem szabad hangot adni»).
A politika világa is egyetért a  «cordon sanitaire» alkalmazásával, vagyis a szélsőjobb hatalomból kizárásával, amire a belga választási rend módot is ad a hagyományos pártok koalíciója révén.

Társadalmi szövet
Vallónia városaiban és Brüsszelben még ma is jelentős a társadalmi szereplők alkotta tényező. Liège-ben pl. néhány éve egy szélsőjobbos könyvesbolt és egy párthelyiség nyitása ellen rögtön megjelentek a széles körben támogatott tiltakozások, tüntetések.  
Azután – a szakszervezetek… Baloldaliak, politikai harcot vállalnak, még a keresztény szakszervezet is. A dolgozók, népi rétegek nincsenek magukra hagyatva...

A francianyelvű Belgium akkor immunis lehet?
Nem, azért a szélsőjobb is létezik, amely egy nap feltörhet a magaslatokba. Lehetséges, hogy jól szerepel egy-egy választáson, de amíg a korábban említett tényezők együttesen léteznek, nincs esélye egy strukturális fordulatnak.  

T.Lecloux és V.Lerouge


2016. május 18., szerda

BALOLDALI SZIGETFESZTIVÁLBALOLDALI SZIGETFESZTIVÁL

2016. szeptember 2–4-ig


IRÁNY HORÁNY
KULTÚRA – SPORT – POLITIKA
Magyarország nem a Pancho aréna, Budapest nem Felcsút, a gyűlölet nem erény, a szegénység leküzdhető, a lakhatás megoldható, az oktatás és az egészségügy alapérték.

A rendszerváltás történelmi tapasztalatai,
A mezőgazdaság és az ipar kisajátítása,
Európa jövője a terrorizmus hatásai és következményei,
A Fidesz legyőzése, a demokrácia visszaállítása után szabad választások,
A Feltétel Nélküli Alapjövedelem és a csökkentett munkaidő,
Menekültkérdés – bevándorlás – kivándorlás,
A rasszizmus és az újfasizmus megerősödése,
A szakszervezetek erőtlensége,
A jövő szocializmusa,
Elnökök vitája,
TTIP stb.

Kulturális programok. Író-olvasó találkozók, filmklubok, bányásznapi megemlékezés, a baloldali sajtó bemutatkozása, a valós hírek világa, fórum, teaház, tábortűz, színművészek, kórusok, zenekarok.

Előadók. Artner Annamária, Böröcz József, Csapodi Tamás, Erőss Gábor, Gőgös Zoltán, Hajdú János, Hegyi Gyula, Karácsony Gergely, Kiss Viktor, Korózs Lajos, Komjáthi Imre, Kordás László, Krausz Tamás, Maite Mola, Melegh Attila, Misetics Bálint, Setét Jenő Brada, Szalai Erzsébet, Szanyi Tibor, Szentpéteri Györgyi, Székely Tamás, Tamás Gáspár Miklós, Tóbiás József, Szlimán Ahmed, Újszászi Györgyi, Vajnai Attila és még sokan mások.*

Fellépők. Baranyi Ferenc, Galkó Balázs, Garai Róbert, Kertész Péter, Kövesdi László, Merényi Judit, Moldova György, Szabó Endre, Zsolnai Júlia, Mouksa Együttes, Ságvári Endre Ének és Szavaló Kórus.

Helyszín. Regatta Szabadidőközpont – Horány, Parti út 16.

Megközelítés. Távolsági buszjárattal Budapest-Újpest városkaputól Dunakeszin a horányi révig (20 perces menetidő), onnan komppal lehet átjutni a szigetre. A révtől tízperces sétával érhető el a szabadidőközpontot. Autóval: a Dunakesziről induló autós- és gyalogoskomppal vagy Szentendre irányából a tahi hídon keresztül lehet bejutni a Szentendrei-szigetre (Leányfalu, Tahitótfalu, Szigetmonostor érintésével).

Árak
Péntek–szombat–vasárnap (2 éjszakai szállás, 7 étkezés, üdülőhelyi díj + regisztráció): 12 ezer Ft.
Péntek–szombat vagy szombat–vasárnap (1 éjszakai szállás, 5 étkezés, üdülőhelyi díj, regisztráció): 9000 Ft.
Egy nap szállás nélkül (2, ill. 3 étkezés és regisztráció): 2.000 Ft.
Sátorban: 1 nap 2500 Ft, 2 nap 4000 Ft, 3 nap 5000 Ft (szállás és étkezések+ regisztráció).
Regisztrációs díj (étkezés és szállás nélkül): napi 500 Ft (büfé van).

Elhelyezés: 4–6–8 személyes szobákban.

Jelentkezni lehet: somijudit@yahoo.fr

Előleg fizetendő (bankszámlaszámmal mailben közöljük)

*Néhány előadóval az egyeztetés még nem végleges.

2016. május 17., kedd

Dánia, Norvégia, Hollandia: katonai gyakorlatozás folyamán állatokat csonkítanak, ölnek…

Katonák élő sertésekre és más állatokra lőnek, késsel támadják és megcsonkítják őket a «traumatikus tréningek», gyakorlása során Dániában, Norvégiában és Hollandiában. Egyszerűen sokkoló ahogyan a hadsereg tagjai az állatokkal bánnak, főként, hogy léteznek sokkal hatásosabb, állatok nélküli módszerek.

  • A gyakorlatok alatt az állatokat sortűzzel, szúró-vágó fegyverrel végzik ki, végtagjaikat levágják, ezután néha még össze is varrják.   
  • A kutyáinkhoz, macskáinkhoz hasonlóan intelligens állatok csontjait összetörik, belső szerveiket megsértik, mielőtt megölik őket.
  • A NATO országainak majdnem 80 %-a  hadseregét állatok bevetése nélkül gyakorlatoztatja, mely hatásosabb és nem kerül ártatan lények életébe.
  • Az élő emberi lényekhez hasonló, lélegző, vérző «modelleket», amelyeket valódi harci forgatókönyvekhez használnak, katonai és civil tanulmányok egészítik ki, hogy az orvosokat a laboratóriumi körülményeknél hatásosabban készítsék fel a sebesült emberek gyógyítására.
  • Ez a gyakorlat ellentmond az EU-törvényeknek is, a 2010/63/EU direktíva kimondja, hogy állatokat nem lehet felhasználni akkor, amikor van más lehetőség is.
  • PETA UK az EU képviseletének petíciót irt, melyben vizsgálatot kér.  

Az uszítás iskolája …
Amikor állatkínzásról hallunk, vagy ilyet látunk a híradásokban, valamennyiünket felháborít és mélyen elítéljük az elkövetőt  vagy elkövetőket!
A minap láttam az RTL-en egy hírt, hogy egy gólyát kamaszok megkínoztak és megöltek.
Felháborító és mélyen elítélendő – azt hiszem ez nem is lehet kérdés.

De hogyan és milyen profi, alattomos módon lehet az emberek érzelmeire hatva élni és visszaélni – a  szélsőjobboldalhoz köthető hírportálokon ( N1 TV, Kurucinfo, Alfahír), a Jobbikhoz és csatlósszervezeteikhez tartozó és magukat újságíróknak tartók írásainak a révén, akik gyakorlatilag arra szakosodtak , hogy gyűlöletek keltsenek népcsoportok ellen – elsősorban a cigány származású magyarokkal, de a zsidókkal, s amióta van menekültkérdés, a migránsokkal szemben!

A konkrét esetben egy fiatal kamasz, cigány származású srác volt az elkövető, és a szélsőjobboldaliak mindjárt rá is repültek, merthogy az a feladatuk, ahogy fent is írtam, hogy emberek érzelmeire hatva a romák ellen hangolják az embereket.
Csak jelzem, soha, semmilyen más esetben, ahol nem romák az elkövetők, nem jelennek meg, nem masíroznak, nem tíltakoznak!!!!!!!!

Az RTL első félórája már-már átalakult bűnügyi magazinná, sok-sok gyilkosságot adtak hírül mostanság, aminek nem romák voltak az elkövetői, de persze érthető okokból ott nem kiáltanak "magyar bűnözést" mert azzal a céljukkal, hogy a cigány lakosság ellen hangolják a lakosságot, az pont ellentétes lenne!!

Persze nyílván nem értenék egyet semmilyen népcsoportra ráhúzott általánosító stigmatizálással sem.

Tegnap egyik csoportban láttam (később más csoportban is), hogy egy H L nevű szélsőjobbos alak a N1-ről osztotta ezt az esetet a következő felvezetőcímmel: "Jászapátiban 15 éves bűnözők brutálisan kivégeztek egy gólyát".
Mielőtt tovább megyek: honnan ismerték a 15 éves kamaszok előéletét, hogy bűnözőnek nevezzék?  A tett szörnyű, de egyedi, és legfőképp nem beszélhetünk egy ilyen eset miatt arról, hogy egy 15 éves kamasz emiatt bűnözőnek lenne tekinthető!
A felvezetés meglehetősen csúsztat és a célja a minél nagyobb hatás elérése.

Bizonyára sokan emlékeznek még arra, amikor a rendszerváltás után beindult a védett madarak lemészárlása és kicsempészése az országból, főként az olaszok jártak az élen e téren magyar segédlettel!
Többeket sikerült a határon lefülelni, akik többszázezer madarat öltek meg és próbálták kivinni külföldre, de vélhetően sokkal több legyilkolt védett madarat sikerült kivinni azoknak, akik nem buktak le. Azon túl, hogy madarak százezreinek vagy millióinak a legyilkolását követték el, még hatalmas pénzeket is kerestek vele,

Izenem az újnyílas neonáciknak, hogy jó lenne, ha néha saját házuk táján is sepregetnének, higyjék el, soha nem végeznének a takarítással!
Azért az mindenképp megérne egy mondatot, hogy egy olvasójuknak sem tűnik fel: mindig csak olyan írások, posztok jelennek meg a portáljaikon, amiben a romák által elkövetett vélt vagy valós bűncselekményről írnak.
Nem tűnik fel nekik, hogy szélsőjobboldali portáljaikon egyetlengy olyan bűncselekmény nincs. amit a nem roma magyarok követtek el?
Mégegyszer lassan írom, hogy mindenki értse: egyetlenegy sem!!!!!!
Legalább annyi eszetek lehetne, basszus, hogy néha egy olyat is betesztek a sokból, amit nem romák követtek el, hogy ne lehessen egyoldalúsággal vádolni, de úgy látom, a gyűlölet annyira elvakulttá tesz benneteket, hogy ennyire nem figyeltek a részletekre!!(Fáni Tibor Balogh írása)

2016. május 15., vasárnap

KaleidoszkópENSZ-felhatalmazás nélkül, a nemzetközi joggal szemben, még csak parlamenti vitát sem tartva a belga kormány május 13-án reggel úgy döntött, hogy a szíriai bombázásokat kiszélesíti. Az USA kérésére. Az erőszak spirálját így táplálja bombázásokkkal - a bombázások után. A menekülők ismét megindulnak, a Közel-Kelet destabilizációja folytatódik, a helyzet tovább rothad, az Iszlám Állam és csoportjai profitálnak belőle, a háború pedig visszacsap, mint a bumeráng. Ahogyan az Afganisztánban történt, Irakban, Líbiában…

Tavaly júliusban Mariano Rajoy, Spanyolország konzervatív miniszterelnöke egy 17 órás, Görögországnak szentelt Európai Tanács ülésről távozván a kamerák előtt hadonászott a megadást elfogadó dokumentummal, amelyet görög kollégája, Alexisz Ciprasz nem sokkal korábban írt alá. Egyenesen a kamerába azt üzente a spanyol embereknek: “Ezt kapjátok, ha olyan pártokra szavaztok, mint a Syriza.”

A Kínai Kommunista Párt lapja első oldalas interjút közölt egy meg nem nevezett befolyásos vezetővel, aki az eladósodásból finanszírozott befektetéseket az "eredendő bűn" fogalomkörébe sorolta. Emellett felhívta a figyelmet az adóssággal járó külső és belső kockázatokra. A szakértők a nyilatkozatból azt a következtetést vonták le, hogy a pekingi vezetés is elérkezettnek láthatja az időt a részvény- és kötvénypiacot és az ingatlanpiacot érintő probléma orvoslására. A hitelek leépítése politikai prioritássá válhatott Kínában (az államadósság ugyan csak a GDP 40 százalékát teszi ki, de az állami tulajdonú vállalatok tartozásai a GDP 115 százalékán állnak).

Az USA háztartásaiban 2004 és 2014 között a kiadások 14%-kal nőttek, a bevételek viszont  13%-kal csökkentek, 2010 óta ez a folyamat még fel is erősödött. Különösen az amerikai középrétegek érzik úgy, hogy kicsúszik a lábuk alól a talaj, évtizedeken át stabilnak hitt egzisztenciájukat súlyos fenyegetés éri, körükben megugrott az alkoholizmus, az öngyilkosság elkövetésének aránya, és a drogtúladagolás. 90 millió amerikai állampolgár szegény vagy a szegénység közvetlenül fenyegeti, több mint 46 millió pedig az élelmiszerbankok elôtt áll sorba sokszor már reggel fél 7-től.


Oroszország: «Februárban az oroszok nyolc éve először keresetük több mint felét, 50,1 százalékát költötték élelmiszerre» - írta a TASZSZ.
Néhány héttel később: «Egy szakmai tanácskozáson Vlagyimir Putyin orosz államfő közölte: a hadiipar fejlesztését ösztönzik».

Mi történik Brazíliában?
       A köztársasági elnököt le akarják váltani.
       Miért ?
       Mert korrupciós ügyek kerültek felszínre.
       Az elnöknő is belekeveredett a korrupcióba?
  Nem, de azt mondják, ha jó elnök lenne, korrupció nem fordulhatna elő.
       És kit akarnak a helyébe?

       A pasast, aki belekeveredett…