2015. március 31., kedd

Nemzetközi információk


Nemzetközi információk

218.sz. 2015. márc. 27.

A megtorlás elleni nemzetközi bizottság (Cicr)

 

(a szakszervezeti és politika jogok védelmében)

Elnök: Jean-Jacques Marie – Titkár: Gérard Bauvert

 

Párizs, 2015.márc.23.

Felhívás a szakszervezetekhez

 

Kedves Társaink, Barátaink!

Felhívjuk figyelmeteket  a Spanyolországban kibontakozó szakszervezetellenes megtorlás súlyosságára és mértékére, melynek áldozata jelenleg több mint 300 szakszervezeti aktivista és felelős. Több tucat már eddig is súlyos büntetést kapott, a Büntetőtörvénykönyv francoista örökségéből fakadó szakszervezetellenes 315. tövénycikk 3. bekezdése adja ehhez a legális alapot.

Spanyolországban az UGT és a CCOO, valamint más szakszervezetek számos vezetője és aktívája mozgósít eme szinte háborús gépezet ellen, és követeli a törvény semmissé nyilvánítását. Spanyolországon kívül is számos országban történtek lépések ebbe az irányba.

A magunk részéről a párizsi spanyol nagykövethez fordultunk, aki legutóbb azzal dicsekedett, hogy kormányában ő az, «aki az ILO egyik legaktívabb tagjának szerepét viszi». Választ nem kaptunk, ami elfogadhatatlan. Követeljük a szakszervezeti felelősök elleni eljárások leállítását, és különösen a Btk. 315. cikkely 3. bekezdése semmissé nyilvánítását.

Szükségesnek tartjuk, hogy hozzátok forduljunk avégett, hogy az általatok leginkább hasznosnak ítélt formában hozzátok a spanyol hatóságok tudomására a demokratikus kívánalmaknak megfelelően e megtorlás elutasítását és követeljétek a szakszervezetellenes intézkedések azonnali megszüntetését.

A spanyolországi sztrájk- és szervezkedési jogok védelme egyben mindenki szakszervezeti és szabadságjogának védelme. 

 

Bizottságunk tagjai

Algéria Rachid Khane, ügyvéd, országgyűlési képviselő

Brazília Claudio Antonion Ribero, ügyvéd (a Dolgozók Pártja alapító tagja),  Osvaldo Martinez de Andrade, orvos

Burundi Ernest Nizigiyimana, szakszervezeti aktivista

Spanyolország Dr Xabier Arrizabalo Montoro, a madridi egyetem közgazdász professzora, Andres Bodalo, az andalúziai mezőgazdasági dolgozók szakszervezetének főtitkára

USA Nancy Wohlforth, a kaliforniai AFL-CIO alelnöke

Franciaország Marc Bondel (1938-2014) szakszervezeti aktivista, az ILO volt tagja, Gabriel Gaudy, szakszervezeti aktivista. Michel Deguy író , Alain Serre, szakszervezeti aktivista

Guadeloupe Elie Domota, a Guadeloupe-i UGTG főtitkára

Pakisztán Rubina Jamil, az APTUF főtitkára

Románia Constantin Cretan, bányászszakszervezeti aktivista, 2005. nov-tól  2008. okt-ig bebörtönzött

Szerbia Pavlusko Imsirovic (1948-2014), munkásaktíva, politika fogoly 1972-74 és 1982-84-ben

CsehországYan Tesar, történész

Togo  Norbert Gbikpi-Benissan, szakszervezeti aktivista

Levelezési címünk: Cicr 28, rue des Petites Ecuries – 75010 Paris

E-mail: comiteinternationalcontrelarepression@voila.fr

 

USA 

A USLAW állásfoglalása az USA venezuelai beavatkozása ellen


(2015. márc. 25.)

2014. márc. 5-én a San Francisco-i Szakszervezeti Tanács (AFL-CIO), az U.S. Labor Against the War (USLAW) tagja Nicolás Maduroról megálllapította, hogy «demokratikusan megválasztott legitim vezető» és felhívott «a venezuelai nép szuverenitásának tiszteletben tartására, az US-kormányt pedig arra, tartózkodjon Venezuela belügyeibe való beavatkozástól».

 2014. dec. 18-án Barack Obama, az USA elnöke a venezuelai kormányt szankcionáló törvényt parafált, 2015. márc. 9-én pedig az Obama-adminisztráció azt a bizonyítékok nélküli nyilatkozatot tette, hogy «Venezuela veszélyt jelent az Egyesült Államok biztonságára», majd újabb gazdasági és pénzügyi szankciókat jelentett be.

 Az USA külügyminisztériuma legalább évi 5 millió dollárt költött a venezuelai belügyekbe avatkozásra az ellenzék finanszírozásával.

 Sharon Burrows, a Nemzetközi Szakszervezeti Konföderáció (CSI) főtitkára 2015. márc. 10-én megerősítette, hogy nincs semmiféle veszély, ami az USA-t fenyegetné Venezuela részéről. Victor Baez, a CSI amerikai regionális felelőse kijelentette, hogy «a külső szankciók nem oldják meg a belső problémákat, csak súlyosbíthatják azokat» és felszólított «a demokratikusan megválasztott venezuelai hatóságok tiszteletben tartására».

 Mi, az USA szakszervezeti mozgalma a háború ellen (U.S. Labor Against the War) felszólítjuk Obama elnököt és a Kongresszust, hogy nyilvánítsák semmissé a Venezuela ellen hozott szankciókat, vessenek véget belső ellenzéke finanszírozásának, amely Nicolás Maduro elnök kormányának destabilizálásával próbálkozik, vegyék le az USA biztonságára veszélyt jelentő országok listájáról Venezuelát, állítsák helyre a diplomáciai kapcsolatokat a demokratikusan megválasztott kormánnyal.

 Ugyancsak döntöttünk arról, hogy a U.S. Labor Against the War felhívja testvérszervezetetit és a többi szakszervezetet eme követelések képviseletére.

 Állásfoglalásunkat megkapják: Obama elnök, John Kerry miniszter, a Képviselő Háza és a Szenátus elnökei és Richard Trumka, az AFL-CIO elnöke.

 

FRANCIAORSZÁG

                                                                                        PARTI OUVRIER-INDEPENDANT (Független Munkáspárt)

                                                                                                               87 rue du Faubourg-Saint-Denis 75010 Paris

 

Márc.22. - a kormánypolitika elvetése napja

 

Hiába volt a kormány minden optimista nyilatkozata, semmiféle fenyegetés, zsarolás nem tudta megtörni az általános elutasítást. Tömeges távolmaradás – a párizsi munkásnegyedekben 70, sőt 80 %-os –  a megyei választásokon. 

A tőkések és a bankárok akaratának alávetett szocialista párt bomlása megindult. Milyen szocialista párt az, amely lehetővé teszi, hogy a szélsőjobboldal kerüljön az élre 47 megyében? Milyen szocialista párt az, amely marginalizálódik Északon, Pas-de-Calais-ben és más munkásrégiókban?

Bomlás és az antidemokratikus intézmények elvetése…

Mert mit ér a nép szemében az általános választójog:

- amikor az egymást követő jobb- és baloldali kormányok egyaránt az Európai Unió direktívái szerint cselekednek;

- amikor az európai szerződésekbe belevésett  felelősségi paktum és más ellenreformok az összes demokratikus és munkásjogot támadják;

- amikor a parlamenti ellenzéki kontroll megszűnik;  

- amikor a kormány képtelen a szakszervezetek beintegrálására szolgáló «társadalmi párbeszédek» kikényszerítésére…

 Az intézményesített pártok vezetői a mindenhonnan hallatszó morgás felismerésére süketen és vakon a a Front National emelkedéséről értekeznek, és «mérsékelt károkról». Valójában a távolság soha nem volt akkora a «fent» és «lent» között, azok között, akik a korábbiak szerint akarnak kormányozni, és azok közöt, akik nem bírják tovább.

 Az ország felbolydult. Akik a választásokon nem tudják akaratukat kifejezni, szükségképpen máshol keresik a terepet.

 Csak a munkásosztály képes – szervezeteivel együtt – a népesség óriási többségét, a fiatalokat, a munkanélkülieket, a vidéket magával ragadni és megnyitni az utat a radikális szakítás előtt, amelyben a nép bízik: a pusztulás felé menetelés megállítására, a teljes foglalkoztatottság elsőbbségének helyreállítáársa, a bérek, jövedelmek, nyugdíjak garantálására, stb.

Ez a jelentősége az ápr. 9-i általános sztrájkfelhívásnak és tüntetésnek a felelősségi paktum és a Macron-törvény ellen, melyet a  CGT és a CGT-FO, az FSU és a Solidaires indítottak.

Párizs, 2015.márc.24.

Gérard Schivardi, Jean Markun, Daniel Gluckstein, országos titkárok

  

Kína

A Tongxin-ékszer munkásai

 

Hába voltak peticiók, tüntetések, sztrájkok a ki nem fizetett bérekért, a társadalmi terhek és lakhatási juttatások utalásáért, a foshani (Guangdong tartomány) Tongxin-ékszer munkásainak nem sikerült az üzemi vezetést cselekvésre bírni. Mégcsak tárgyalások kezdeményezésébe sem akartak belemenni. A múlt nyáron két hónapon át 59 fiatal munkás tette nyilvánossá csatájukat, kapcsolatba lépett más munkásokkal, jogászokkal, segítőközpontokkal és létrehozott egy internetes oldalt is. Ezután 5 küldöttet választott, akiket a város hivatalos ACFTU szakszervezetéhez küldtek segítségért. A szakszervezet háromoldalú összejövetelt szervezett júl. 11-én, de nagy előrelépés nem történt.

Egy héttel később a dolgozók a munkával leálltak, minden műhelyt körüljárva menetet szerveztek, miközben követeléseiket skandálták. A főnöknek hosszú a karja – a  hongkongi Chow Tai Fooknak és butikjai ezrének szállítja az ékszert –, 3 nappal később a rendőrség már le is tartóztatta az öt küldöttet. 8 órán át fogva tartva hallgatta ki őket – egészen addig, amíg a munkások össze nem gyűltek a rendőrségi épület előtt szabadulásukat követelve. «Nem féltek, bizonyítékot szolgáltattak szolidaritásukról», jegyzi meg Chen Huihai jogi tanácsadó, aki követte az eseményeket.

Az ACFTU beavatkozik. Végül az ACFTU tartományi szakszervezeti föderációja járt közben a munkáltatónál, a Tongxin munkásait nyilvánosan is támogatva. A tárgyalásokkal megbízott szakszervezeti felelős, Zhu Xinhua: «üdvözöljük a tartományi föderáció erőfeszítéseit, a megváltozott légkört. Elégedettek vagyunk, hogy a szakszervezet beavatkozása óta a cég tárgyalóasztalhoz ült, az igazgatóság megígérte az elmaradt társadalmi terhek befizetését. Van még egyetnemértés, de egyenlő partnerek közötti egészséges párbeszéd folyik». Huang Yebin, az ACFTU tartományi vezetője vállalta, hogy a jövőben a szakszervezet erőteljes szerepet vállal – a főleg a migráns dolgozókat érintő  – munkahelyi konfliktusok megoldásában, speciális csapatot állítva fel a cél érdekében. 

«Titkos» szakszervezet? Végül a tárgyalások lehetővé tették, hogy a túlórák elmaradt fizetségét, a társadalmi terheket és a lakhatási támogatást, minden legálisan járó dolgot rendezzenek. A csata nagy energiát, munkát és figyelmet igényelt, emellett fennállt a letartóztatás, a börtön veszélye. Egy másik probléma azonban felmerült, amelyet így foglalt össze a tárgyaló küldött: «Sokan már 10 éve is dolgozunk, és azt sem tudtuk, hogy a vállalatnál van szakszervezet. Most szereztünk tudomást arról, hogy tagjai vagyunk, évek óta fizetjük tagdíjunkat… Most aztán azt akarjuk, hogy a szakszervezet végezze is el munkáját!». A dolgozók kikérték tagkönyvüket, a «titkos» szervezet vezetőségi tagjainak nevét, a befizetett tagdíjak elszámolását: mennyi volt és mire költötték. Eldöntötték, a feltételezett képviselet nem működhet a korábbiak szerint, azt meg kell változtatni.

A válasz sokat nem váratott magára. Ezek után a Foshan városi szakszervezet sem tudott mást tenni, mint érdeklődni az ügy iránt. Október 20-án elkezdte vizsgálatát a vállalati szakszervezetet illetően. Mire azonban összehívta volna a dolgozók gyűlését, a szakszervezet eltűnt! November 20-án a küldöttek elhatározták, hogy a dolgozói gyűlésére a városi és a tartományi szakszervezeti vezetőket hívják meg. Válaszul az igazgatóság nov. 25-én elbocsátott 3 küldöttet, merthogy azok «bajkeverők» és 27-én pedig több tucat őrzővédőt hívott, akik a munkásokat terrorizálva megakadályozták a gyűlés megtartását… Néhány nappal később hat másik munkást bocsátottak el úgymond «hiányzás» miatt, majd 26 másikat két hónapra eltiltottak a munkától a «belső rend megsértése» miatt.

A munkaügyi döntőbizottság előtt febr. 5-én ott állt 35 illegálisan elbocsátott dolgozó – akik kollektív tágyalásokat és érdekeiket védő szakszervezetet akartak, ahogyan ügyvédeik, Duan Yi és Meng Fanqi fogalmaztak.

A törvény szerint az elbocsátásokról a vállalati szakszervezettel konzultálni kell, annak azt el kell fogadnia és alá kell írnia. A vállalati vezetés azonban nem tudott választ adni a kérdésekre: létezik-e ez a szakszervezet, ki a vezetője, vezetőségi tagjai, hitelesek-e az aláírások, stb.

A munkások ügyvédei a döntőbizottságot arra kérték, vizsgálja ki alaposan a helyzetet, tudnillik az elbocsátások oka olyan szakszervezeti tevékenység, amelyet az ACFTU minden aktivistája – elvben – szabadon gyakorolhat…  

 («China Labour Bulletin»)


Directeur de la publication : Daniel Gluckstein  Imprimerie Rotinfed 2000, 87, rue du Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris (France) - Commission paritaire n° 0713 G 82738 Edité par “Les Amis de l’Entente”, 18, allée Colbert, 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse