2011. február 28., hétfő

1352millárd forint !!!2010-ben ennyi pluszt termelt MAGYARORSZÁG !
A hír (A FIDESZ KORMÁNY-ORBÁN MINISZTERELNÖK) szerint mégis – „tartható” lesz a 3,8%-os hiány!!!
Ezek szerint 3,8-szer 255 milliárd, azaz 969 milliárd forint lesz a hiány.
Állampolgári kérdés: hová tűnt az 1352 milliárd többlet és miből keletkezett a 969 milliárdos hiány?
Ez ugyanis összesen 2321 milliárd forint, azaz 11,6 milliárd dollár.
Hová lesz ez a pénz?
Kapaszkodjunk meg!
Ez a pénz a KAMAT - amit mi, magyarok (a magyar állam, a nép megsarcolásával, kifosztásával) 2010-ben fizetünk nemzetközi hitelezőinknek!
2321 milliárd forint, azaz 11,6 milliárd dollárt !
Hogy érzékeltessük mennyi pénz ez, néhány példa, hogy mi mindent lehetne ebből kifizetni:
- öt teljes egészében felépített 4-es metrót,
- 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., és 21. havi nyugdíjat.
- újból annyi autópályát lehetne építeni teljes egészében amennyi eddig valaha megépült Magyarországon,
- minden magyar állampolgár - a csecsemőtől az aggastyánig - 232 000 forint egyszeri segélyben részesülhetne. Vagy, ami nem mellékes, egyetlen közintézménynek (iskola, óvoda stb.) se lenne gáz-, villanytartozása, de még az állampolgárokét is ki lehetne fizetni. Sőt, még a devizahitelesek problémái is megoldhatók lennének ilyen óriási pénzből.
2321 milliárd forint, azaz 11,6 milliárd dollárt fizetünk tehát a bankoknak csak kamatra 2010-ben, amely egyáltalán nem törlesztés.
Igen ez a nemzetközi burzsoázia, az uzsorások bandája, amely keresztre feszíti a magyar dolgozó és dolgozni nem tudó, de akaró népet. Ezért alacsony a bér, és éheznek gyerekek, fűtetlenek az iskolák, és veszítik el ingatlanjaikat a devizahiteles családok…

Mit tehetünk?
Először is tudjunk, beszéljünk róla! El kell érni, hogy ez közbeszéd tárgya legyen hazánkban, mert azoknak a kezében van a teljes hivatalos és pártmédia, akik a kamatokat, alacsony bérrel az ingyenmunka, banki uzsora, az aránytalan állami adó és sarc formájában szedik tőlünk, azok, akik bal és jobb oldalon politikai elitként kollaborálnak (nemzet- és népárulók) a multinacionális pénzvilággal.
A hatalmon lévők 20 év alatt, mind, mind árulók, aljas néprablók és soha, sehol nem merik elmondani ezeket a szörnyű nagy számokat.
Az a politikus, aki netán beszélne róla, holnaptól a süllyesztőben találná magát. Persze a nép nem igen hagyna veszni ilyen őszinte politikust. De most a gyáváké, aljasoké és szoldateszkáké a Parlamentnek nevezett cirkuszi porond és a kormányok feje a porondmester. Gyávák, képmutatók a minket, állampolgárokat 4 évente szavazni hívó politikusok, cinkosaik a média. Arról nem beszélnek, hogy amikor a Kádár rendszer felvette a milliárdokat az megváltoztatta az ország képét, hiszen 1968-1985 között megváltoztak a városok, falvak, volt munka, megélhetés, működtek a gyárak és a mezőgazdaság világhírű volt
Lássunk tisztán!
Tudni kell, hogy Magyarország a nemzetközi uzsorás tőkés banda gyarmata!
Vegyük észre, hogy a nemzetközi pénzvilág urait semmi más nem érdekli, mint a haszon és a hatalom a népünk felett!

2011. február 26., szombat

Nyílt levél

Van Rompuy úrhoz és Catherine Ashton asszonyhoz,
az Európai Parlament «Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségének» csoportjához
és az Egységes Európai Baloldal képviselőihez


Tuniszban és Kairóban a két nép Ben Ali és Mubarak véres, korrupt rendszerének véget akar vetni. A diktatúrát elutasítva a tunéziai és egyiptomi nép felkelt a multinacionális vállalatok, az IMF és az Európai Unió által (társulási egyezményén keresztül) diktált politika ellen (melyben fellelhető a Tunéziában a multinacionális vállalatok rablótevékenységét engedélyező, 2011-től széles «szabadzónát» nyitandó egyezmény is).

Híven a munkásmozgalom internacionalista és demokratikus hagyományaihoz, azt állítjuk: «Tunéziában és Egyiptomban a nép, és csakis a nép dönthet saját jövőjéről!»

Ezért fogadjuk felháborodással az európai intézmények elmúlt napokban nyilvánosságra hozott határozatait és álláspontját.

Febr. 5-én az Európai Unió programot jelentett be «Tunézia és Egyiptom megsegítésére».

Febr. 9-én az EU «külügyminisztere», a brit Labour party tagja, Catherine Ashton közölte, hogy e program «a jogállam helyreállításának és az intézmények megerősítésének» segítését célozza. Ezek az intézmények, kell-e Önöket emlékeztetni, a diktatúra intézményei, melyek lebontását kívánják a tunéziai dolgozók...

Az európai «parlament» 2011. jan.31-én fogadott el határozatot az Európai Néppárt (jobboldal), az ALDE («Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért»), a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja, a Európai Konzervatívok és Reformisták, az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségének képviselőcsoportja, s az Egységes Európai Baloldal/ Északi Zöld Baloldal közös beterjesztéséban.

Az Európai «parlament» elfogadta, hogy «mivel Tunézia és az Európai Unió az események kezdetén épp a 2011–2016 közötti időszakra szóló cselekvési terv meghatározásán dolgoztak; mivel e folyamat mindkét fél részéről jelentős elkötelezettséget igényel valamennyi kérdés tekintetében, különösen az emberi jogok és az alapvető jogok területén, (…) kéri a Tanácsot, a Bizottságot és az EU főképviselőjét, hogy álljon készen az EU és Tunézia közötti együttműködés különböző pénzügyi eszközeihez tartozó források átirányítására és szükség esetén növelésére (…) felkéri az alelnököt/főképviselőt, hogy választási megfigyelői misszió révén támogassa a következő tunéziai választásokat;(…) kéri a Bizottságot, hogy többek között pénzügyileg is támogassa az európai civil társadalmat abban, hogy segítséget és támogatást nyújthasson a tunéziai civil társadalom – főként az emberi jogvédő szervezetek és a szociális partnerek – számára».
Visszatérés az EU társulási egyezményeihez, mely utat nyitottak a fokozott multinacionális kizsákmányolásnak, ennek megerősítése; „szociális partnerek” finanszírozása; a választások „felügyelete” …

Önök, néppárti, liberális és demokrata, zöld, konzervatív és reformista, szocialista és demokrata, baloldali európai képviselők milyen jogon kérik, hogy az Európai Bizottság avatkozzon be a tunéziai nép ügyeibe?
Milyen jog alapján kellene a tunéziai nép helyett, annak saját maga választotta képviselői helyett a Bizottságnak döntenie, a választásokat felügyelni, a Tunézia–Európai Unió társulási egyezséghez visszatérnie?

Tudja a tunéziai nép, az egyiptomi nép, minden nép, hogy az európai intézmények az IMF, az európai nagyhatalmak és az USA érdekei szerint támogatták Ben Ali és Mubarak rendszerét.

Emlékeztetőül: egy 2010-es Brüsszel-Tunisz deklaráció mondja ki, hogy «az EU segíti Tunézia lépéseit, a világgazdasági integrációját megkönnyítő strukturális politikája megvalósításában, politikája modernizációjában és kereskedelmi szabályozásában.»

Ashton asszony egyébként sürgeti is az európai intézmények egyik prioritását: «az európai vállalkozásoknak bátorítására van szükségük, hogy azok ott maradjanak és folytassák befektetéseiket Tunéziában.»

Ez a nyomás éppen oda torkollik, melyet az UGTT pedagógus szakszervezete egyik felelőse denunciál: «nincs szakítás a Ben Ali-féle és a Ganussi-kormány gazdaságpolitikája között, (…) a világgazdaság felé való nyitás orientációja, a külföldi befektetők felé nyitás, a közszolgáltatás privatizációja folytatódnak. Ez az irány természetesen teljes ellentmondásban áll a forradalom alapvető tengelyével. Mert a 2010 decembere óta született követelések elsősorban társadalmi követelések».

Tudják meg, Van Rompuy úr és Catherine Ashton asszony, «szocialista és demokrata», valamint «baloldali» képviselő urak, asszonyok, tudják meg, hogy:

• Európa dolgozói nem fogadják el, hogy Tunézia és Egyiptom népének Önök dirigáljanak, mivel az európai dolgozók már nap mint nap elszenvedik az Önök, az adósságfizetés nevében követelt «költségvetési deficitcsökkentés» politikai játékát, az Önök szigorítási és privatizációs politikáját, az Önök demokrácia- és szociális vívmányellenes politikáját.

• Tagadjuk, hogy a véres rezsimeket támogató, a demokráciára és a nemzeti szuverenitásra fittyet hányó európai intézményeknek joguk lenne a tunéziai és egyiptomi nép ügyeibe való beavatkozásra.Semmi beavatkozást!Ki Tunéziából és Egyiptomból az európai intézmények «szakértőivel»!Mert Tunéziában és Egyiptomban a nép, és csakis a nép dönthet szabadon saját jövőjéről!Első aláírások:
Németország: Carla BOULBOULLE, „Soziale Politik & Demokratie“ szerkesztősége; H.-W. SCHUSTER, SPD munkásbizottsága Düsseldorf, Ver.di szakszervezet; Belgium: Philippe LARSIMONT, a Mouvement de défense des travailleurs koordinátora; Dánia: Per SÖRENSEN, építési dolgozók szakszervezete (BJWF), Koppenhága ; Spanyolország: Blas ORTEGA, a FSP-UGT-PV szakszervezet felelőse; Franciaország: Daniel GLUCKSTEIN, POI, Christel KEISER, POI, Jean-Charles MARQUISET, POI ; Nagy-Britannia: Geoff MARTIN, az NHS Pressure Group Health Emergency elnöke; Görögország: Ilias PAPACHATZIS, OLME pedagógusszakszervezet ; Magyarország : SOMI Judit, Munkás Hirlap szerkesztője; Portugália: Aires RODRIGUES, a portugál forrradalom alatti Alkotmányozó gyűlés volt képviselője, POUS aktivista; Cseh Köztársaság: Petr ROHEL, Baloldali klub (LKO) Ostrava; Szlovák Köztársaság: Jela JURICKOVA, EIT -közlöny; Svédország: Jan-Erik GUSTAFSSON, a Nemet az EU-ra mozgalom elnöke; Svájc: Michel GINDRAT, pedagógusszakszervezet, a Szoc.párt tagja, Neuchâtel; Ali KORKMAZ, ipari szakszervezet, a Szoc.párt tagja, Vaud; Törökország: Sadi OZANSÜ, a Munkástestvériség pártja elnöke
Nyilvánosan csatlakozom a felhíváshoz:

Név, utónév : …………………………………………………………………………………………….

Minőség: …………………………………………………………………………………………….

Elérhetőség: ……………………………………………………………………………………………..

Küldés eit.ilc@fr.oleane.com vagy somijudit@gmail.com

Fiatalok nemzetközi lapja

1. sz. 2011. január-február

Algírban nov.28-án este történt, a háború- és kizsákmányolásellenes 8. nyílt Világkonferencia munkája befejezésének előestéjén. A világ öt földrészéről érkezett különböző nemzetiségű fiatalok a konferencia margóján informális éjszakai találkozót tartottak a fiatalság helyzetéről a világban, problémáikról és az őket foglalkoztató gondokról, melyeket a Földet uraló tőkés igazságtalanság és a könyörtelen imperializmus okoz.
A nyelvi nehézségek ellenére – de mindnyájan ugyanazt a forradalmi nyelvet beszélve – ezek a fiatalok számos hozzászólást követően megegyeztek abban, hogy nemzetközi újságot alapítanak, legyen az a munkásszervezetek és a szocializmusért küzdő mozgalmak szerve és főként nyújtson lehetőséget szemléletük egymással való megosztására. Történelmi pillanat! Egyetemes jelentőségű, csakis a fiatal forradalmárok által készített újság!
Olyan elkötelezettség, olyan kihívás, olyan nélkülözhetetlen eszköz, mely arra fog szolgálni, hogy megosszuk tapasztalatainkat, és főként jobban szervezzük magunkat, koordináljuk a fiatalok mozgalmát avégett, hogy a mozgalom erősödjön és sokasodjon a szerzett társadalmi-gazdasági jogainkat érő számtalan támadással szemben.

Elvtársaink, barátaink, e mű megvalósulása és létezése (rendszeres megjelenése) garanciája a mobilizáció és mindnyájunk részvétele. Hozzuk létre együtt ezt a lapot és őrizzük is meg, hogy egyesítsük ellenállásunkat, hogy a világifjúság harcát és forradalmát örökítsük meg.

(Organisation des Jeunes pour la Révolution, Fiatalok a Forradalomért Szervezet, Algéria)


A konferencián résztvevő fiatalok felhívása


17 országból érkeztünk a Dolgozók és Népek Nemzetközi Egyetértése, az Algériai Dolgozók Pártja és az UGTA szakszervezeti tömörülés kezdeményezésére tartott Nyílt világkonferenciára.
A konferencia felhívását aláírtuk. Az egész világon az ifjúságot közvetlenül érinti a háború és a kizsákmányolás.
Asszisztálnunk kell oktatási rendszereink tönkretételéhez, az általánossá váló ideiglenes munkavégzéshez, a munkanélküliséghez, a rendőri megtorláshoz és néha még a katonai megszálláshoz is.
Különböző formákban az egész világ ifjúsága találkozik ezekkel a gondokkal. Mindegyikünk saját országában a dolgozókkal vállvetve küzd a jövőjéért, az ahhoz való jogért.
Nemzetközi lapot kívánunk indítani, amelyben tapasztalatainkat ki akarjuk cserélni és magunkat világszinten koordinálni. Minden fiatalnak ajánljuk, hogy csatlakozzon hozzánk.

Jelenlévő fiatalok: Németország, USA, Románia, Szlovákia, Svájc, Algéria, Marokkó, Brazilia, Azánia (Dél-Afrika), Haiti, Franciaország, Pakisztán, Burundi, Benin, Afganisztán, Magyarország, Palesztina.

Mindenütt a világon: a fiatalok harci egységét!

Palesztina

Palesztina lakosságának 36,5%-a 15-25 év közötti fiatal, ami arra mutat, hogy ennek a rétegnek egyre nagyobb a jelentősége, különösen a palesztiniai harc fejlődése szempontjából. Ez a réteg ma hallatlanul nehéz feltételek között él, ezért a fiataloknak ébernek, öntudatosnak kell lenniük, meg kell erősíteniük a nemzeti, társadalmi és demokratikus egységet, mely garantálni fogja a palesztin haza problémáinak megoldását és népünk ellenállásának összes komponensét összeforrasztja.

A forradalom szíve az ifjúság

A palesztin ifjúság volt különféle szellemi és ideológiai irányaival a forradalmi előretörés és nemzeti aktivitás hajtómotorja a nemzeti politikai mozgalom keretében.

Mindemellett a palesztin aktivitást érzékenyen érinti az alacsony részvétel és a frakciózás csakúgy, mint a stratégiai és periodikus politikai program instabilitása. Gázában az elnyomás és kirekesztés játszik közre, Ramallahban és másutt a cenzúra, és azon kisérletezések, hogy a felszabadítás hagyományos fogalmát elfeledtessék velünk, kultúránkról lemondjunk, de másként is, például a fegyveres harc formájában palesztin és izraeli részről egyaránt. Mindezen elemek közrejátszanak abban, hogy a fiatalok politikai részvétele limitált. Lehetővé kell tenni részvételüket a szervezetek és intézmények döntési folyamataiban, mivel egyszerűen szükség van arra, hogy az ifjúsági mozgalomnak nagyobb szerep jusson a palesztin demokratikus forradalmi folyamatban.
Tudatában vagyunk, hogy ugyanazzal a hozzáértéssel, akarattal és eszközrendszerrel rendelkezünk, mint a jelenlegi forradalmat kirobbantó generáció, ugyanazzal a képességgel a helyzet megváltoztatására, mint Georges Habachnak és Jasser Arafatnak volt. Feladatunk:
‐ a megszállók elleni küzdelem minden fizikai, szellemi, politikai és fegyveres eszközzel;
‐ a palesztinok sorainak egyesítése, megosztásuk megszüntetése; mint fiataloknak, mernünk kell a két oldal érdekeiről beszélni, hozzájárulni olyan politikai programhoz, mely a palesztin alapelveket, különösen a menekültek visszatérése és a demokratikus és világi palesztin állam elvét magáévá teszi;
‐ küzdelem a palesztin és izraeli felek olyan kezdeményezései ellen, melyek megpróbálják a hazafias gondolatokat kiölni a palesztin fiatalokból;
‐ a fanatizmus és a belenyugvás elutasítása, mert ezek teszik tönkre a fiatalság szerepét; a párthoz tartozásnak mint a harci eszköznek a számontartása, szervezeti tagság nem a forma kedvéért, hanem megerősítésükért dolgozva;
‐ olyan jövőkép nyújtása a fiataloknak, mely lehetővé teszi, hogy sorsukról maguk dönthessenek, ifjúsági szervezetek és a lelassult népi szövetség aktualizálása.
Ennek apropóján komolyan kell foglalkozni a fiatalok mozgalmainak egyesítésével (a pluralitás megőrzése mellett), koordinálni azt, végre elérni, hogy a fiatal palesztinok demokratikus nemzeti egysége létrejöjjön; a palesztin diákok általános uniója sorai megerősödjenek csakúgy, mint más népi uniók (mint a nőké), és eltávolodjanak a jelelegi palesztin felszabadító mozgalom bizonyos vezetőitől, kik saját számlájukra dolgoznak paternalista szellemben, antidemokratikusan.
Végül pedig fontos, hogy a fiataloknál az önkéntes akciókat fejlesszük, ezekre feljogosítást kapjanak és ezeket maguk kezeljék.
Mint fiatal palesztinoknak dolgoznunk kell, hogy minden fontos ügy megnyíljon előttünk, az is, ami mára tabu lett, mint a megosztottság kérdése, a két részre oszlás és a palesztin ügyek ellenőrzése, mely az egyik legfontosabb ebben a privatizációs globalizált világban.
Tehát globalizálódjunk mi is az imperializmus ellen, az igazságtalanság és a kizsákmányolás ellen, tegyük ezt azért, hogy megmutassuk szolidaritásunkat az egész emberiséggel!

Szeretnénk, hogy erős és szabad aktivisták legyetek, szükségünk van együttérzésetekre és harcotokra népünk és minden elnyomott szabadságáért és függetlenségéért.

(Fiatal palesztinok algériai szervezeti koordinációja)

Fiatal haiti elvtársunk levele azokhoz az aktivistákhoz, akik elősegítették, hogy eljöhessen Algírba

A Socialist Organizer (USA) és az Alliance des Jeunes Révolutionnaires (Franciaország) aktivistái pénzgyűjtő kampányt indítottak, hogy lehetővé tegyék egy fiatal haiti részvételét a nyílt világkonferencián.

Válaszlevele

Elvtársak, a Ti támogatásotok nélkül nem jöhettem volna Algírba. A Ti szoldaritásoknak köszönhetően vettem részt a Nemzetközi Egyetértés szervezte háború- és kizsákmányolás elleni világkonferencián. Ez a szolidaritás nem maradhat észrevétlen, mert enélkül életem nagy eseményéről maradtam volna le.
Ami számámra a legfontosabb emlék, hogy azokban az időkben szólalhattam fel előttetek a háború és kizsákmányolás borzasztó kegyetlen témájában, mikor az imperialista nagyhatalmak éppen összeesküvésüket szervezik a haiti nép ellen, a választásokat.
Mindezért köszönetet mondok Nektek. Kicsit későn, mert eddig nem tudtam, hogy Nektek kell köszönetet mondanom. Remélem, hogy ez a szolidaritás tartós és őszinte marad. Azt gondolom, mindnyájunknak szolidárisnak kell lennünk, sokmilliónyian vagyunk, akiknek együtt kell haladnunk. Nem csak egyszerűen meg akarom köszönni, hanem azt is el akarom mondani, hogy a győzelemig akarok harcolni, addig, míg egy napon senkinek nem lesz szüksége ilyen támogatásra, arra sem, hogy én segíthessek ilyen módon hasonló esetben másokat. Mert ha engem segítettek ma, akkor nekem is képesnek kell lennem mást segíteni egy nap.
Ebben az értelemben köteleztük el magunkat a harcra. Fogadjátok testvéri szolidaritásunkat.
Tartsunk ki! Éljen az elnyomott népek szolidaritása! Éljen a népek testvérisége! Le a dominanciával! Le a kizsákmányolással! Egyesüljünk közös célunkért!»

(BELFLEUR Jean Willy)

Brazília: a fiataloknak nincs szükségük drogokra!

Munkahelyet, oktatást, egészségügyet, szórakozást és művészeteket akarunk!
Az imperializmus világválsága elmélyülésével állandósultak a közszolgáltatások, a dolgozók jogai, a közoktatás elleni támadások.
Az imperializmus megpróbálja fenntartani dominanciáját a népeket pusztító háborús politikán, megszállásokon keresztül. Afganisztán és Irak a példa rá csakúgy, mint Haiti, mely 6 éve szenvedi el az ENSZ-csapatok katonai megszállását.
Az imperializmus másik profitszerző forrása, a kábítószer főleg a fiatalok között szedi áldozatait. Brazilia bádog- és külvárosaiban nagyon sok fiatal «első munkahelye» a drogkereskedés. Gyakran az utolsó is, mert a kábítószer az erőszakhoz és a fizikai leépüléshez kötődik.
Kb. egy éve hatalmas vitába kezdtünk a drogok elleni harcban. Törvényes használatát a volt jobboldali elnök, Fernando Henrique Cardoso (FHC), és némely, úgymond baloldali aktivista is ámogatja. Sok diákvezető nem akarja a kábítószert legalizálni, de inkább hallgat. Hamis viták folynak a legális használat támogatása mögé bújva a szabadság ürügyén, elrejtve, hogy következményként a fizikai leépülés, az esetleges erőszakos halál vár a fogyasztóra. Mindez a diákszervezetekben politikai akadályt képez.
Nemrégen Rio Grande do Sul államban a Juventude Revolução és más ifjúsági szervezetek menetet tartottak a drogok ellen és a fiatalok jogainak védelmében. A tüntetéseket sok városban megtartottuk, ez az aktivitás vezetett a népességgel való párbeszédhez, új politikai viszonyok kialakításához a lakónegyedekben és diákszervezetekben.
A Juventude Revolução támpontot jelent ebben a harcban a fiatalok számára.
Itt, Braziliában a 2010-es elnökválasztások során többezer aláírást gyűjtöttünk a PT jelöltje, a később megválasztott Dilma Roussefnek címezve. Ez a a levél a drogok elleni politikai harcot köti össze kéréseinkkel a munkahelyek számának növelése, az oktatás és a kulturális intézmények finanszírozása, a Petrobras nemzeti olajvállalat 100 %-os államosítása, a marijuana-termesztésre használt földek elkobzása és a pénzmosás megállítása érdekében a banktitok feloldása ügyében.
A kezdeményezést jól fogadta a PT (Dolgozók pártja) számos vezetője. Levelünk nyomán Dilma aláírta elkötelezettségét, de mi jól tudjuk, hogy csak harcban tudjuk követeléseinket megvalósítani.
A probléma nem csak Braziliában érinti a fiatalokat. Különféle formákban, de hasonló tartalomban a világ minden részén ugyanezzel a valósággal találjuk magukat szemben.
Harcolnunk kell a pusztán az imperializmusnak hasznot hozó kábítószerek ellen!

(Joelson Souza, Juventude Revolução)


Obama a fiatal bevándorlók egyre kíméletlenebb ellensége

Egy fiatal hozzászólása a konferencián

Egyetemi hallgató vagyok, emigráns szülők lánya. Szüleim ugyanabból az okból hagyták el Mexikót, mint sok millió más emigráns. A szabadpiac és az imperialista politika tette tönkre országukat. A gazdaság, az ország természeti kincseinek kiaknázása romokban hever, a környezetet megmérgezték, az embereknek nincs más választása, mint a kivándorlás (...)
Az amerikai emigránsok birtokolják a gazdaság jó részét, ezért válnak a gazdasági válság idején tökéletes bűnbakká. Azzal vádolják őket, hogy ellopják a munkát, a szociális kedvezményeket – mellyel szemben az az igazság, hogy a «papírnélküli» dolgozók 40 milliárd dollárral járultak hozzá az amerikai nyugdíjrendszerhez. Amiben soha nem fognak részesülni.
Annak ellenére, hogy egyre több ilyen rendezetlen helyzetű dolgozót deportálnak az USA-n kívül, az amerikai mezőgazdaság folytatja a mexikói munkásokat toborzását – a legrosszabb munkakörülményekkel és legalacsonyobb fizetéssel honorálva. A szakszervezet olcsó munkaerőt szállító vállalkozóként reagál. A Parasztszakszervezeti Unió az “AgJob” törvényei ürügyén rabszolgakereskedővé vált. Korrupt és bürokrata, a burzsoádemokraták része.
Az összes szakszervezet Obamát támogatja. Sok latinónak voltak illúziói, hogy egy demokrata szinezetű ember meg fogja hallani őket. Azonban Obamával egy ellenséggel többet kaptak. Már elnöksége első évében plusz 400 ezer személlyel a kiutasítások rekordját tartja. Hogy mindezt leplezze és őrizze demokrata arculatát, a kormány taktikához folyamodott, a feltűnést elkerülendően éjszakai rajtaütéseket tart. Az embereket táborokba viszik, ahol visszaéléseket szenvednek el sőt, el is tűnhetnek. A fiatal emigránsoknak még rosszabb. Egyrészről a bevándorlásellenes törvényekkel kell megküzdenünk, másrészről azzzal az atmoszférával, mely családukat teszi tönkre. Egyidőben azzal, hogy a költségvetési megnyirbálások miatt csökken hozzáférésük az oktatáshoz. A reménytelen helyzetű fiatalok között, akik nem tanulhatnak, a kriminalitás és drogfogyasztás emelkedik.
A kormány «drogháborúja» csak igazolása annak, hogy a határokat militarizálja és a színesbőrűek elleni elnyomás eszközévé tegye. Utóbbiakat fölösleges népességként kezeli. A hatóságok bűnösnek tekintik őket. Sok fiatal, ha sikerül is elkerülnie a bűnözést, a hadsereg toborozóinak könnyű zsákmányává válik. A bürokraták hazudnak és manipulálják a közösségeket, elhitetik velünk, hogy a tőkés érdekek a mieink is, aztán minket küldenek háborúkba saját hasznukért.
Az USA-ban a fiataloknak és a színesbőrű bevándorlóknak csak a prekaritás jut. De mi is szerveződünk. Múlt év márc. 4-én az USA történelmének egyik legnagyobb tüntetése zajlott az oktatás privatizációja ellen. Dec. 3-án azért mozdultunk meg, hogy San Franciscoban követeljük a «papírnélküli» diákok helyzetének rendezését és egyetemi ösztöndíját. Bennünket tartanak minden problémáért felelősnek, holott maga az imperializmus az. Ahhoz, hogy megszűnjön a kivándorlás, az kell, hogy valódi szuverenitása legyen az országnak, valódi szabadság legyen. Vissza kell szerezze a természeti forrásai feletti felügyeletet, munkahelyteremtő politikát kell megvalósítson, a dolgozókat országukhoz kell kapcsolja.
Azonban nekünk most van szükségünk az emigráció globális reformjára, hogy az igazágos legyen és tartsa tiszteletben az alapvető emberi jogokat.
Végül pedig iraki, afgán, haiti és palesztin barátaink, elvtásaink iránt érzett szolidaritásomnak szeretnék hangot adni az amerikai bevándoroltak nevében. Mindenkivel szolidárisak vagyunk, aki bárhol a világon az amerikai imperializmus ellen küzd.

(Melina Juarez)

Fiatalok vitája Párizsban a Világkonferencia után

Párizsban a nyílt világkonferenciára delegáltak számot adtak az elvégzett munkáról mintegy 15, többségükben diák fiatalnak.
Nagyon örültünk a konferencia sikerének, annak, hogy ilyen sok országból eljöttek rá. Fel vagyunk háborodva azon, hogy a világon milyen körülmények között kell élniük a fiataloknak, hogyan kell próbálkozniuk jövőjük építésével. Ha nem a munkanélküliség, akkor a háború vár ránk. Algíri küldöttünk meséli: «egy palesztin fiatal küldött csak 10 év alatt tudta elvégezni egyetemi tanulmányait, melyek normális viszonyok között 4 évig tartanak, mert hol az egyetemet bombázták le, hol ő maga volt börtönben». Vagy pl. Burundiban a diákok független szervezetet hoztak létre védelmükre, melyet feloszlattak. Botrányos a fiatalokat sújtó represszió, holott csak jogaikat követelik azért, hogy tanulhassanak.
Franciaországban ősszel mi is kimentünk az utcákra és az állam gumilövedékekkel válaszolt. Egy fiatal elvesztette fél szemét, több tucatnyit pedig a bíróság ítélt el.
Egyik társunk megjegyezte: «minden országban hasonló problémák merülnek fel, mert a rendszer ugyanaz: a tőkés társadalom és intézményei. Nemzetközi újságunk megjelenése csakugyan pozitív eredmény, hogy szerte a világon kommunikálni tudjunk. Mert nem a polgári sajtó fogja információinkat közölni».
Ténylegesen a megoldásra váró gondok mindenhol ugyanazok. Pl. Franciországban milliók demonstráltak a nyugdíjbiztosítási rendszer reformja ellen. Az egész ifjúság kiállt, csatlakozott a sztrájkolókhoz, mert tudjuk, hogy a győzelemhez a fiataloknak a munkások mellé kell állniuk. Három millió ember az utcákon követelte és több egyetem is átvette az általános sztrájk jelszavát, a szakszervezeti vezetők pedig visszautasították. A törvény megszületett. Október óta az angol fiatalok tüntetnek a költségvetési megszorításokkal szemben, a tandíj emelkedése ellen. Egyetlen szakszervezeti vezető nem szólít fel a velük együtt való demonstrációra!
Londonban, Párizsban a szakszervezetek vezetői nem fordulnak szembe kormányaik szigorítási terveivel. Londonban, Párizsban és mindenütt a világon ugyanazzal a problémával találkozunk.
Sokat várunk ettől a nemzetközi laptól. Beszélgettünk róla magunk között, vajon írjunk-e bele. Arra jutottunk, hogy az információ a legfontosabb dolog. Az újságokban sehol nem találjuk a világ ifjúsága helyzetéről szóló igazságot. Sehol nem írják le, hogy a világon a fiatalok küzdelme azonos, akkor is, amikor bombák hullanak a palesztin egyetemekre, akkor is, amikor az európai egyetemeken fordulnak a diákok ellen.
Nekünk, fiataloknak kell tudatni ezt az igazságot és terjeszteni a világon, fegyvert kovácsolni az információból, hogy jövőnket építhessük.

(Alliance des Jeunes Révolutionnaires, Franciaország)


A szerkesztőbizottság:
‐ az Organisation des Jeunes pour la Révolution (OJR, Fiatalok a Forradalomért, Algéria)
‐ a Socialist Organisazer fiatal aktivistái (USA)
‐ a Juventude Revolução (JR‐IRJ, Brazilias)
‐ az Alliance des Jeunes Révolutionnaires (AJR, Fiatal Forradalmárok, Franciaország)
A lap az egész világifjúságé, mindenki számára nyitott, bárki csatlakozhat hozzá és cikket, hozzászólást küldhet.
Kapcsolat francia, angol, portugál és spanyol nyelven: bij.redaction@gail.com
Magyarul: somijudit@gmail.com (fordítás, utána küldés a szerkesztőségnek)

2011. február 24., csütörtök

Válasz a kirekesztő "baloldalnak"

(A Munkáspárt 2006 Mi időnk honlapjáról)
«A baloldal széttagolt, gombamódra szaporodnak a baloldali szervezetek. Ráadásul a tendencia a radikális baloldalra is jellemzõ.
A közösségi oldalakon szervezõdnek a baloldalt és világot megváltó gondolatok, azonban semmi értelmük. A minimális ideológiai képzéssel felvértezett, többségében fiatal vagy középkorú agitátorok, akik nem képesek szervezetekkel együttműködni. Egyszerre, külön-külön kiáltanak kommunista értékrend után, és idézgetik Lenint, Trockijt, mintha létezne ma Magyarországon a XX. század eleji orosz proletariátus.
Kommunisták akarnak lenni, ezért dogmatikusan másolják és majommódra utánozzák a régi nagyokat, akik ezerszer megmondták, hogy amit õk tesznek, az csak akkor és csak ott helyes, ahol õk alkalmazzák.
Ideológiailag teljesen fals. Azt hiszik,hogy egy kommunistának kommunizmust kell építeni. Elfelejtik, hogy az egy folyamat, amihez társadalmi formákon keresztül vezet az út. A „baloldaliság” a kommunizmus gyermekbetegsége. Szektás dogmatizmussal Lenint idézgetni ellentmondás, ami csakis a világmegváltó, 3 személyes, kizárólag a hatalomra éhes, virtuális baloldali szervezetek önpusztulásában oldódik fel.
Ezeknek az elemeknek fogalmuk sincs, mit jelent kommunistának lenni.
Kommunistának hiszik magukat, de ez semmi.
Elvtársnak lenni nem hit, hanem tudat kérdése.
Tanulni! Tanulni! Tanulni!»

Tanultunk, tanultunk, tanultunk…
A fenti vádakat nem söpörjük le egyszerűen az asztalról azzal, savanyú a szőlő. Ha az is. Nem tesszük, mert e mondatok mögött ott rejlik: nincs magyar munkásosztály, nincs osztályharc sem, a «világmegváltó gondolatok» elavultak, maradjunk csak a nemzetközi intézmények (EU, IMF, stb.) által kijelölt kapitalista keretekben, csak a fennálló rendet próbálgassuk javítani. Nincs szükség az elődök tanításaira sem, majd ez a mindenféle színárnyalatot felvett «baloldal» megmagyarázza nekünk, mit tegyünk.

Magyarország évtizedek óta a privatizációs fosztogatás áldozata. Ki ezért a felelős?

Először is és mindenekelőtt felelősek a volt bürokrata rezsim vezetői, akik 1989-1991 után a privatizálók táborába állva a köztulajdonú vállalatokat, a földet, szociális szolgáltatásokat likvidálták a «piacgazdasághoz» csatlakozás nevében, akik a világimperializmusnak, az IMF-nek, a Világbanknak, a NATO-nak, stb. alávetették Magyarországot. Ennek lett az eredménye a munkahelyek millióinak megsemmisítése, számos vállalat bezárása; a munkaerő multinacionális vállalatok általi fosztogatása, melyek termelésüket áthelyezték (pillanatnyilag) Magyarországra; az 1945 után kiharcolt társadalmi vívmányok (egészségügy, társadalombiztosítás, nyugdíj, oktatás, stb.) lerombolása. Minden olyan politikai csoport felelős, akármilyen «radikális» is nyelvezetében, mely elutasítja ezen korrupt és az imperializmus által megvett vezetők felelősségét.
Ellentétben mindenféle, a dolgozók politikai képviseletét hirdető párttal, csoporttal szemben, amelyek a 2004-es EU-csatlakozást elfogadták, melyek kitartanak az EU mellett, mi azt tartjuk, hogy az Európai Unió nemhogy rendbe nem teszi az ország problémáit, hanem hozzájárul azok súlyosbodásához.
Nemcsak a kormányok bűnösek, melyek privatizálnak, bezárják az üzemeket és bányákat, a lakosság egész szektorát marginalizálják (a cigányságot éppúgy mint a magyarságot), a választókat a Fidesz és a Jobbik karmaiba kergették, hanem az IMF és az Európai Unió is, melyek bevezetve a legdurvább munkásellenes intézkedéseket a társadalmi felbomlás klímáját hozza létre. És azok, akik a «piacgazdaság» előtt a sárban hemperegve tülekednek az EU megjavításáért...

Miért «széttagolt» ez a bizonyos «baloldal»? Mert a dolgozók ellenállási törekvése folytonosan beleütközik azok politikájába, akik éppen az ő nevükben beszélnek:
- a volt egypártrendszer fő örököse, az MSzP vezetésébe, mely kormánypártként 3 ciklusban szervezte a privatizációt, az országot alávetve az IMF-nek, az EU-nak, stb.
- a szakszervezetek országos vezetőibe, akik elfogadták a munkásjogok csökkentését, akik aktívan részt vesznek a mai napig a rablásban.
- az MSzP-től «balra» álló pártok szintén kiveszik részüket az Európai Unió politikájának kíséretéből az «Európai Balpárt» keretében.

Soha nem volt nagyobb mértékben szüksége a munkásságnak tömegszervezetekre és különösen a szakszervezetekre. Megállapítjuk, hogy a az utóbbi években – vezetőik politikája ellenére is – a dolgozók érdekfelismerése, osztályharcos szemlélete fejlődött. Aki úgy véli, hogy ennek ideje lejárt, lemond arról, hogy segítse őket szervezkedésükben, s bármilyen gyönyörű metafórákat is hallat «kapitalizmusról», «szocializmusról», a globális tőke malmára hajtja a vizet.
A magyar dolgozók még nem mondták ki az utolsó szót. Ti, akik úgy vélitek, a társadalom „jobboldaliakra” és „baloldaliakra” oszlik, nem pedig alapvető és sajátos érdekeiben különböző osztályokra, a munkásosztály lefegyverzésének buzgó perzekútorai vagytok. Hát csak higgyétek, hogy eljött a „Ti időtök”...
(Somi Judit)

Nemzetközi információk

új sorozat 29.sz. (398) - 2011.febr.18.

Tartalom:

– Egyiptom: független szakszervezetek egyiptomi szövetségének megalakulása

– Pakisztán: tiszteletadás Gulzar Chaudhury, az All Pakistan Trade Union Federation (APTUF) elhunyt főtitkára emléke előtt

– Algéria: Sidi Saïd az UGTA országos titkárának hozzászólása az algíri világkonferencián 2010. nov. 28-án

– Spanyolország: Blas Ortega, szakszervezeti felelős levele – Közszolgáltatási Szövetség, Valenciai Dolgozók Általános Uniója (SFP-UGT-PV)

–Paul Barbier, szakszervezeti felelős: Az ILO, a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség és a «Világkormányzat» (harmadik, befejező rész)

EGYIPTOM

Független szakszervezetek egyiptomi szövetségének magalakulása

Jan. 30-án az egyiptomi munkásmozgalom aktivistái sajtókonferenciát tartottak, melyen bejelentették az új független szakszervezeti szövetség megalakulását.

“A dolgozók és a nép évtizedeken keresztül harcolt és különösen az utolsó négy évben korábban sosam tapasztalt visszatérő tiltakozó akciókat folytatott törvényekben rögzített jogaiért. Megtette annak ellenére, hogy egyetlen független szakszervezete sem volt, apránként mindet elrabolták tőle. Az egész egyiptomi társadalmat sikerült magához vonzania és mobilizálnia, a dolgozókat, a szakszervezeteket (...).

A munkásharcok kövezték ki a most folyó népi forradalom útját. Ezért utasítják el teljességgel a munkások és az alkalmazottak, hogy a «kormányzati» szakszervezeti szövetség képviselje őket és nevükben szóljon, mert az gyakran megtagadta jogaikat és követeléseiket, sőt kiadta hírhedt jan. 27-i nyilatkozatát, melyben minden tiltakozó akció ellen fordult.

Ezért a független szakszervezetek és bizottságok (RETA, a nyugdíjas, egészségügyi, pedagógus szakszervezetek) az ipari munkások független csoportjai oldalán kihirdetik a Független Szakszervezetek Szövetségének és szervezőbizottságának 2011. jan. 30-i megalakulását és leszögezik:

1. az egyiptomi dolgozóknak joguk van a munkára, a kormánynak kötelessége a munkanélkülség kompenzálása;

2. legalább 1200 egyiptomi font minimálbért az infláció mértékéhez igazított éves emeléssel; a dolgozók számára munkájuk értéke szerinti pótlékot és szociális kedvezményeket, különösképpen azoknak, akik veszélyes munkát végeznek; a munkabér maximuma nem haladhatja meg a minimálbér tízszeresét;

3. minden egyiptomi állampolgárnak joga van az igazságos társadalombiztosításra, ideértve a gyógyításhoz, lakhatáshoz való jogot, olyan oktatáshoz, mely garantálja a szabad nevelést és a tudományos-technológiai fejlődésnek megfelelő ismeretek fejlesztését; az összes nyugdíjasnak joga van a méltó társadalmi juttatáshoz;

4. a munkások és alkalmazottaknak joguk van saját maguk megszervezésére, szervezetük működését saját maguk határozzák meg; ezt a jogot érintő összes törvényi restrikciót vissza kell vonni;

5. a jan.25.után letartóztatott összes foglyot szabadon kell bocsátani.

A szervezőbizottság az Egyiptomi Független Szakszervezetek Föderációjáért Egyiptom összes dolgozóját állampolgári bizottságok létrehozására szólítja avégett, hogy ebben a kritikus helyzetben védjék meg munkahelyüket, a dolgozókat és állampolgárokat, szervezzenek tiltakozó akciót és sztrájkot munkahelyükön – kivéve az életmentő szektorokban – a népkövetelések megvalósításáért.»


Egyiptomi Független Szakszervezetek Föderációjáért
szervezőbizottság, 2011. jan.20.


PAKISZTÁN


Elvtársunk, Gulzar Chaudhury, az All Pakistan Trade Union Federation (APTUF) főtitkára elhunyt.

Gulzar Chaudhury — és vele az APTUF — a Dolgozók és Népek Nemzetközi Egyetértése aktivitásához szorosan kapcsolódott annak megalakulása óta.

Részt vett az Egyetértés világkonferenciáin Párizsban, Berlinben, San Franciscoban és Madridban. Részt vett az Algíri tanácskozáson 2010. nov. 27-29-én jelentős, fiatalokból és szakszervezeti felelősökből álló pakisztáni küldöttséggel.

Tisztelettel adózunk emlékének, a Nemzetközi információk következő számában.

Részvétüzenetek küldése az Egyetértés mail-címére, melyet továbbítunk az APTUF-nak.


ALGÉRIA

2010. nov. 27-29. algíri világkonferencia

Sidi Saïd az UGTA országos titkára hozzászólása
2010. nov. 28. (részletek)

Elvtársak, jó napot!

(...) Nagy öröm a mindnyájunkat érintő aktuális kérdésekről szóló hozzászólásokat hallani. Feltehetően ide, összejövetelünkre bérből és fizetésből élők és aktivisták jöttek el. Összejövetelünknek nem szabtunk határokat, azt gondolom, a határ fogalom nem is létezik. A dolgozóknak biztosan nem. Ami bennünket összeköt, az országaink mindennapi nehézségei, de kollektív reményünk is, hogy együtt, internacionalista szolidaritással megkönnyíthetjük a dolgozók, a szakszervezeti tagok, akitivisták életét, akik nap mint nap megpróbálják, amennyire lehet, a dolgozókra nehezedő terhet csökkenteni.

Háborúról, kizsákmányolásról beszélünk.
Azt hiszem, valószinűleg ki fogok lépni egy kicsit a kötelező szakszervezeti udvariassági formákból, a szakszervezeti diplomáciából. Nem rejtem el, hogy tagja vagyok a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal igazgató tanácsának. Nem «én», hanem szakszervezetem a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetségének tagja. Szintén tagja az OUSA-nak (afrikai szakszervezetek), a CISA-nak (az arab szakszervezetek nemzetközi konfererációja) és az USTMA-nak is (Magreb-országok szakszervezetei).

Mielőtt a tőkésekről beszélünk, nem kellene, hogy magunk között beszéljünk a szakszervezetekről is? Mert bizony, van arra tendencia, hogy másokra lövünk, de elfelejtjük, hogy sorainkban is vannak képmutatók. Példákat fogok mutatni mindennapjaimról a nemzetközi szakszervezeti arénában.

Az egyik legszembeszökőbb, amely miatt a mai napig egy egész kontinens nevében vagyok frusztrált, a nemzetközi szakszervezeti mozgalom vonalba igazítása. A G 20, a leghatalmasabb kormányok maguk alá gyűrik az ún. feltörekvő országokat. Az NSZSZ nagy érzékkel kijelentette: «Csinálunk egy szakszervezeti G 20-at». Nem tudom, hallottatok-e róla. Tehát a szakszervezeti G 20-ban ott találjuk az összes fejlett ország szakszervezeteit: Franciaországét, Angliáét, Olaszországét, Németországét, Braziliáét, Indiáét, Dél-Afrikáét, stb. Másokat nem. El tudjátok képzelni? A közepén pedig majd ott trónol az Európai Szakszervezeti Szövetség a fejlett európai országok képviseletében. Milyen alapon? Az OUSA-t, a CISA-t miért nem hívják a szakszervezeti G 20-ba? Nem kormányokról, szakszervezetekről van szó!

Afrikából pl. csak Dél-Afrikát hívják meg. Nagy tiszteletet érzek dél-afrikai kollégáim iránt. De milyen címen fogadták el a meghívást és nem mondták: «Vannak mások is, más szervezetek is, akiknek részt vehetnének»?

Az európaiak … Sajnálattal kell konstatáljam, egyetlen szakszervezet sem mondta «De uraim, hát a szolidaritás?Hol vannak a feltörekvő országok, a fejlődő országok szakszervezetei? Sem a franciák, sem az olaszok, sem az amerikaiak nem mondták: «Nézze főtitkár úr, magunknak csinálunk egy szakszervezeti G 20-t?» A végén meg majd a fejlett országok ülnek ott magukban és forró krokodilkönnyeket hullatnak a mi nyomorunk láttán. A szakszervezetek maguk fogják a kést és próbálják a nyakunkat elvágni.

Mikor hivatalosan tiltakoztam az NSZSZ főtitkáránál, ezt felelte: «Figyelj Majid, muszáj azt tennünk, amit a kormányok, csak a G 20 szakszervezeteit hívhatjuk meg». Na, ez aztán szép, kedves elvtársaim! A nemzetközi szakszervezet kormányzati vonalba igazodik! Ez a valóság.

Másodjára. A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal igazgató tanácsában, tanusíthatom, hogy vannak bizonyos szakszervezeti felelősök, akik hajlanak az elbürokratizálódásra és elfelejtik nemes feladatukat, a szakszervezeti képviseletet. Olyan igazságot mondok, amit látok, tapasztalok, amiért felelőséget vállalok. Tehát, ha a globalizáció, a kapitalizmus emberevő óriása ellen fel akartok lépni, akkor egy nap a szakszervezeti mozgalomnak saját kebelén belül kell a takarítást megkezdenie. (...)

Ezért már ma nyissunk vitát a nemzetközi szakszervezeti mozgalom felett. Mi legyen a stratégiája? Milyen a politkája? Milyen szolidaritást vállaljon? Mert ma meg vagyunk győződve arról, hogy a nemzetközi szakszervezeti mozgalom tökéletesen vonalba igazodik, akár akarjátok, akár nem, ez az igazodás világméretű a globalizáció kérdésében. Az NSZSZ szintjén négy nemzetközi szervezet van, mely napsütést és esőt csinál, s hozzáteszem, vihart és havat is. Nem idézem nevüket, bár megtehetném. Imperialista szakszervezetek. Van egy ötödik is. Ugyanaz a kormányzati és szakszervezeti konfiguráció. Nincs leírva, de a fejünk felett egyezkednek.

Ezek a szakszervezetek vajon tisztán és világosan elítélték-e az iraki amerikai inváziót? Vajon az északi szakszervezetek (Svédország, Finnország, stb.) szolidárisak-e a szegény országokkal? Civil szervezeteket használnak erre.

Más veszély is fenyeget bennünket. Nemzetközi terveiben a Munkaügyi Hivatal igazgatói tanácsa kezdi a szakszervezeti mozgalomba finoman beépíteni a kormányonkívüli civilszervezeteket. Magam nem vagyok a szakszervezeti pluralizmus ellensége. De, hogy világos legyek, a szakszervezeti mozgalom felmorzsolódásának bizony ellene vagyok. Márpedig ez azt jelenti – és ha nem reagálunk gyorsan, ha nem reformáljuk meg a nemzetközi szakszervezeti mozgalmat –, akkor nemsokára a helyünkön csupa kormányonkívüli civilszervezetet találunk. Figyeljétek csak meg, ezek ott vannak a legszegényebb országokban. Mert ott termékeny a terep. Tudjátok, hogy ezeket a szervezeteket az állam finanszirozza. Na, itt a gond.

Ha erre nem figyelünk, ha ezen a konferencián nem járjuk körül ezt a kérdést… Mert jó, ha beszélünk nyomorúságunkról, arról, amit el kell szenvednünk a munkáltatóktól, de ne feledjük el, hogy Algírból távozva jövőkép kell mindannyiunk számára.

Féltem a szakszervezeti mozgalmat. Van mitől. A Nemzetközi Munkaügyi Hivatalban a tripartizmus a rend. Ez a szakszervezeti szabadság, ez a kollektív tárgyalás. De most olyan teamnek vagyok tagja, mely ezzel szemben egy kicsit opponál, a tisztviselők szép lassan be akarnak vonni egy negyedik felet is, a civil (kormányonkivüli) szervezeteket. Másképpen szólva: agyő a szakszervezeti mozgalomnak.

Bocsánat, hogy elidőztem az információkkal, de szerettem volna, hogy első kézből tudjátok. Szeretném megosztani aggodalmaimat is, melyek azonban nem csökkentik nemzetközi küzdelmemet.

Végül, hogy válaszoljak is: egy szakszervezeti felelős itt, előttetek interpellált felém. Ezerszer is igaza van. Ez csak egy példa erre a szakszervezeti-tőkés-kormányzati szövetség történetére. Igaz, hogy a multinacionális vállalatok fütyülnek a dolgozók legelemibb jogaira. És erre reagálni fogunk. Megigértem, hogy decemberben Hassi Messaoudban megtartjuk tanácskozásunkat a dolgozó nők témájában. Meg fogjuk vitatni velük gondjaikat és integrálni fogjuk szakszervezetünk országos bizottságába. Segíteni fogjuk harcukat a multik ellen. Merthogy az Arcelor Mittal multinacionális vállalattól jött képviselőt hallottuk.
Másodszor, egy újságírónő kérdezett ki. Ami őket illeti, megszervezetük az algériai újságírók országos szövetségét. Ő is tagja. Azt mondtuk nekik, négy célkitűzést ki kell mondani, mert ma az algériai újságírók nehezen élnek meg fizetésükből és rosszak a munkakörülményeik is. Segítenünk kell őket, hogy fellélegezhessenek és munkájukat megfelelően végezhessék. De ehhez kollektív tárgyalások kellenek.
Ma a «magánsajtóban» egyetlen kollektív szerződés nem létezik. Tehát azt mondtuk, hogy a kollektív szerződés dolgát sínre kell tenni, ezen keresztül lehet tárgyalni a különböző sajtófelelősökkel. Készek erre, köszönöm nekik nyilvánosan is. Először munkakörülményeik kerülnek majd szóba, aztán az újságírói státusz. Végül pedig segíteni kell nekik, hogy társadalombiztosításban is részesüljön családjuk, mert az újságírói aktivitás kényszerítő jellegű. Szükségük van társadalombiztosításra.

Válaszolni szerettem volna az engem megszólító két elvtársunak. Bizonyos vagyok abban, hogy az ilyen tipusú találkozások hasznosak a szakszervezeti mozgalomnak, és nekünk a közös ideológián túl erkölcsi kötelességeink vannak, meg kell vizsgálnunk magukat legalább tízévente a nemzetközi szakszervezeti mozgalom jövőjét illetően, melyről nem mondom, hogy máris veszélyben van, de kockáztatja, hogy abban legyen.

Köszönöm.


Spanyolország

Blas Ortega, a Közszolgáltatási Szakszervezeti Szövetség - Valenciai Dolgozók Általános Uniója (SFP-UGT-PV) felelősének levele, a Berlinben létrehozott európai kapcsolati bizottság tagja, az algíri konferencia résztvevője

Kedves Elvtársak!
Megkaptam a meghívást a párizsi febr. 20-i tanácskozásra, melyet a berlini kapcsolati bizottság szervez. Sajnos nem tudok részt venni.

Mint ismeretes, Spanyolországban febr. 2-án az UGT és a Munkásbizottságok (CO) főtitkára aláírták Moncloában a «globális» paktumot a Zapatero-kormánnyal és a munkáltatói szervezetekkel (CEOE és CEPYME), azt a paktumot, melyet a spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE), a PP, a CIU és a PNV (katalán és baszk nacionalisták) vezetői is támogatnak.

Nyilvánvalóan az egyezség túlmegy a nyugdíjakról szóló paktumon. Tatalmazza a munkaügyi politikát, a kollektív tárgyalásokat, a közfunkciókat és iparpolitikát, akkor is, ha egyedül a nyugdíjakról és az „aktív munkaügyi politikáról” született aláírással megerősített egyezség (néhány aspektus felfüggesztésével).

A közfunkciókat illetően minden a korábban a kormány által be nem tartott egyezmény helyszínébe, a Közfeladatok Bizottsága «dialógus nyitásának folyamatába» torkollik és azzal ér véget. A kollektív tárgyalásokat illetően pedig csak egy közös nyilatkozat született: a szakszervezetek–munkáltatók tárgyalási folyamata megnyitásáról legkésőbb márc. 19-ig, ahogy a munkaügyi reform azt kötelezően előírja.

Az Egyezményben deklarált célok között: először is «a költségvetés egyensúlyba hozása az elfogadott kötelezettségeinek megfelelően a szigorítás gyakorlata alapán» áll. Az elfogadott kötelezettségek– az Európai Unióval kötött egyezmények alapján, nem pedig az UGT és a CO tagjaival vagy a dolgozókkal! Másodszor pedig «a társadalombiztosítás közrendszerének hosszú időre szóló tartós biztosítása a reformok által…», és harmadszorra «gazdaságunk dinamizmusának és versenyképességének fejlesztése, hogy az képes legyen munkahelyteremtésre…».

Ahogyan látjuk, az egyezmény újból csak az 1977. okt. 27-én a francoista Adolfo Suarez, a PSOE és a PCE, a CO és a munkáltatói szövetségek támogatásával alírt Moncloa-paktumokhoz hasonlítható, melyeknek csak az volt a célja, hogy a francoista rendszerből minden lehetségest megmentsenek a «demokratikus átmenet» megsegítésére.

Globális paktumról van szó olyan kormánnyal, mely fenntartja – módosítás nélkül –munkaügyi reformját, ami útnak indította a Takarékszövetkezetek privatizációját és azt a spekulánsok kezére adta. A dolgozók számára elfogadhatatlan, hogy a szakszervezeti vezetők részt vegyenek egy ilyen egyezményben és kimutassák teljes alávetettségüket az Európai Uniónak.

A DGB, CO és az UGT ezzel párhuzamos gyűléseken más határozatok között elfogadta: «Kifejezzük teljes egyet nem értésünket a nyugdíjrendszer reformjával szemben, mely elszegényíti az időseket és a szolgáltatások mértéktelen csökkentését eredményezi avégett, hogy a nyugdíjrendszert aláaknázza. Elutasítjuk az összes javaslatot, mely a kollektív szerződések meggyengítésére irányul. A költségvetési kiigazítási politikával, a reformokkal – főként a szociális jogok, eszközök, a szociális kiadások mérséklése, a munkaerő árának csökkentése érdekében fogantak meg – teljes mértékben a dolgozók és nyugdíjasok vállára kivánják hárítani a válság árát».

Minden, ami kritika tárgyát képezi itt, érvényes a Szociális Paktumra is. Ugyanakkor rögtön hozzákerült: «A három szakszervezeti szövetség úgy gondolja, a munkaügyi és szociális reformok szociális párbeszéd eredményének és a szociális partnerek egyezségének gyümölcse kell legyen. Ebben az értelemben úgy találjuk, hogy pozitívak a Spanyolországban a közelmúltban a nyugdíjról és a kollektív szerződésekről és egyebekről aláírt aspektusok». Miért ez a kettős nyelvezet? Az aláírt tartalmat kell nézni.

A paktum súlyosan érinti a nyugdíjakat: felemeli a kiszámítás időszakát 15-ről 25 évre, emeli a 100 %-os nyugdijhoz szükséges évek számát 35-ről 37 évre, 67 évre emeli a jelenlegi dolgozók 50 %-ának öregségi nyugdíjbavonulását, amely százalékos arány jóval nagyobb lesz a fiataloknál. A Munkaügyi Minisztérium beismerte, hogy ez a nyugdíjkiadásokat a GDP arányában 3,5-4 %-ra csökkenti, 35 milliárd eurónál magasabb összeggel jut kevesebb a nyugdíjasoknak, s azt magyarázgatta, hogy a kormány így teljesíti gazdasági vállalásait a Brüsszellel és Párizzsal egy éve hozott kiigazítási terve szerint.

Aláírva a paktumot, a szakszervezeti vezetők elfogadták a munkaügyi reform ilyetén fejlődését, mely ellen szept. 29-én dolgozók millióit sztrájkoltak, de a Munkaszabályozási dosszié (ERE) reformját is annak az alapnak a létrehozásával, mely az elbocsátásokat finanszírozza majd a társadalombiztosítási terhek csökkentése árán. Emlékeztetünk arra, hogy a munkaügyi jog szabályozásának reformját (a dolgozók státuszát, a spanyol munkatörvénykönyvet) 2010. jún. 16-án a Zapatero-kormány fogadta el, módosítva a 2006-ben a szakszervezetek és a kormány között megkötött egyezséget. A kollektív szerződésről az UGT- CO-nak semmiféle egyezménye nincs a munkáltatókkal márc. 19-ig törvényileg előírt kétoldalú tárgyalásokon. Viszont egycsapásra rátér a «vállalati keretekben zajló kollektív tárgyalások előnyben részesítésének» kérdésére, s arról beszél, hogy az országos vagy autonóm szintű szektorkonvenciókban tárgyalási struktúrát vezet be minden szektorban, mely minden valószínűség szerint végez a megyei szintűekkel. Ami a konvenciók ultraaktivitása megszüntetését illeti, erről semmit sem szól.

A munkáltatói szervezet persze mint mindig – javaslatainak elemét – védi, és biztos, hogy a kormány is. Amit az egyezmény e témában kijelent, csak annyi, hogy «dinamizálni kell a kollektív szerződéseket, a tárgyalási folyamatot csakúgy, mint új tartalmát és anyagi megújulását, s azok megszüntetését, melyeket nem kell követni». A paktum tartalmazza a társadalombiztosítási hozzájárulás prémiumait is részidős munka teremtésére. Amikor az egyezmény megnehezíti a nyugdíjhoz jutást és azt csökkenti, új juttatást hoz létre a munkáltatók számára a társadalombiztosítási kassza rovására. Ez még inkább növeli a munka prekaritását.

Anélkül, hogy a Paktum minden aspektusára rávilágítanánk, az «elkötelezi magát a Közfunkciók Bizottságában nyitandó párbeszédre» is. A már aláírt, a kormány által megszegett egyezményről! Valamint minden, a tisztivelők 2010-ban 8 %-os, 2011-ben 3-4 %-os vásárlóerő-vesztésének referenciája nélkül!
Merkel spanyolországi látogatása során üdvözölte a paktumot: «Spanyolország elvégezte feladatát… A piacok értékelik», de ennél többet is mondott, gratulált Zapateronak, hogy a nyugdíjreformot «konfliktusok nélkül» fedél alá hozta a szakszervezetekkel, nem úgy, mint Németországban. Bemutatta a márciusi EU-csúcstalálkozón elfogadandó Versengési tervet. A terv, azon felül, hogy megszünteti a bérek inflációhoz kapcsolását, a deficit csökkentését alkotmányos normaként írná elő, ami a kormányoknak a költségvetés elkészítésekor először is az adósságfizetést (a bankok és a spekuláció termékét) jelenti, a többi pedig maradék.

Igan, csak a “piacok” elégedettek. Nem véletlen, hogy Emilio Botin, a Banque de Santander elnöke a Paktumot dicsérgette («csodálatos» intézkedések, mondta), és követeli, hogy végigvigyék, különösképpen a munkaügy reformját és a kollektív szerződésekét.

Evidens, hogy a Paktum európai vetületű, hogy követendő példaként fog szolgálni egész Európában, ahogy meg is erősítette Candido Mendez, az UGT főtitkára Moncloában: «európai társadalmi paktumot kell elérni, melyből le lehet származtatni a nemzeti megegyezéseket, mint pl. a spanyolt». Igen, az Európai Uniónak, a pénztőkének meg kell akadályoznia a dolgozókat, hogy a mindenütt kötelezővé tett kiigazításokkal, versengéssel, stb. szemben meg se szólalhassanak. Tudják, hogy az IMF-tervek hosszú évek óta történő alkalmazása ellen a görög, francia, írországi, spanyol, stb. sztrájkok és megmozdulások természetes folytatásai a tunéziai, egyiptomi események és, hogy ezek a forradalmak, melyek középpontjában a munkásosztály áll, folytatódni fognak Európában is, még ha ritmusát, idejét nem is tudjuk. El kell kerülniük tehát az osztályszervezetek legcsekélyebb függetlenségét is, alá kell vetni őket teljes egészében. Amit nem értek el és soha nem is fognak elérni.

Az UGT és a CO vezetésének minden nyomása ellenére, akik a Paktum egyhangú támogatását igénylik, febr. 1-én a két szervezet két kongresszus közötti legmagasabb rangú szervei összeültek. Általában a szavazás egyhangú, most azonban az UGT-nél 145-ből 14 ellene szavazott, a CO-nál pedig a 174-ből 17 ellenszavazás és egy tartózkodás született. Mindegyik szakszervezet szövetségi szerve ülése előtt az alsóbbrangúak tucatjai (szövetségi és regionálsi szekciók) fordultak az UGT és CO főtitkárához, hogy ne írják alá a paktumot, konzultáljanak a szervezetekkel, javasolták a rendkívüli kongresszus megtartását is. A CO szakszervezeti felelősei százszámra írták alá e szellemben a Fernando Toxo főtitkárnak megfogalmazott levelet.

Természetesen a küzdelem nem ér véget. A CO főtitkára levelének aláírói UGT-s elvtársaikkal együtt kapmányfelhívást tettek közzé a Paktum aláírásának visszavonására és követelik a tagokkal való konzultálást. Febr. 19-én, az európai kapcsolattartó bizottsági tanácskozás előestéjén sürgősséggel találkozójuk lesz, hogy kidolgozzák azokat a feladatokat, melyek a dolgozók harcát a Globális paktum ellen hivatott segíteni.

(Blas Ortega, 2011. febr.5.)

Az ILO, a a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség és a «Világkormányzat»
(harmadik, utolsó rész)

Emlékeztetőül: az írás célja, hogy megmutassa, hogyan illeszkedik totálisan a «világkormányzatba» a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO), a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség (NSZSZ) vezetése az «egyetemes érdekek» nevében, a munkásosztály különleges érdekeit alárendelve a tőkés rendszer céljainak. Paul Barbier, szakszervezeti felelős.

Az Afrika-Európa szakszervezeti csúcstalálkozón Yaoundéban 2010. okt. 4-5-én közös nyilatkozat látott napvilágot a nov. 29-30-i líbiai Afrika/Európai Unió csúcstalálkozóhoz címezve.
A nyilatkozat címe – egész program – «A méltó munkának az EU-Afrika közös stratégiai középpontjába helyezése».
Az ESZSZ, az NSZSZ, az afrikai NSZSZ vezetőnek referenciája az ILO agendája a méltó munkáért, abban a mértékben, ahogy «ténylegesen a tartós gazdasági és társadalmi fejlődés szilárd és kiegyensúlyozott bázisát jelenti, lehetővé téve mindenki számára a méltó életet szabadon választott produktív munkahellyel, szociális védelmet és intézményesített, autonom társadalmi párbeszédet minden szinten integrálva».

A méltó munkáért világagenda tengelye megtalálható Juan Somavia, az ILO főigazgatója közelmúltbeli nyilatkozatában (melyre korábban hivatkoztam). Itt azt magyarázza, hogy a méltányosságnak kell a válságból való kilábalásunk iránytűjének lennie.

Egyébként a szakszervezeti csúcstalálkozó válaszol is Somaviának: «Az európai-afrikai dialógus és partneriátus bázisán a demokráciát és a jó kormányzatot teljességükben kell megvizsgálni, tartalmazniuk kell az emberi jogok és az egyéni szabadságjogok tiszteletben tartását, az átlátható választásokat, a jogállamot, az intézmények megerősítését, a szociális partnerek részvételét és a korrupció elleni küzdelmet.»

De rögtön ezen litánia után a nyilatkozat visszatér arra, ami a vezetők szemében a legfontosabb: «A szociális partnerek teljes részvétele az országok gazdasági és társadalmi életében (…) nem csak a részvételi demokrácia követelményeinek felel meg, hanem a társadalmi haladás, a szociális béke és a gazdasági vesenyképesség forrása is.»

A «részvételi demokrácia» (vagyis a szubszidiaritás elvének alkalmazása), íme, ez a ragozandó varázsszó, vagy pontosabban követelendő a yaoundéi csúcscsalálkozó nyilatkozatában különböző formák alatt.
Például a 6-os pontban a konferencia résztvevői az európai és afrikai kormányfőket sürgetik, hogy: «Nyílt referenciát kellene felmutatni a hetedik partneriátus legközelebbi szövegében a szociális partnerek (szakszervezetek és munkáltatói szervezetek) és a két régió közötti szociális dialógus szükségességére (…).
Az afrikai és európai szakszervezetek kérik a kormány- és államfőket, hogy nyissanak minden szintű szakmai szervezetek részvételére teret, nevezetesen az akciótervek követésének összejöveteleiben.
A szakszervezetek teljes részvétele a közös szakértői (JEG) csoportokban minden régióban és és biregionális tárgyalásokon, és ezek álláspontjának számbavétele szintén elsőbbséget kell élvezzen.»

Ideiglenes konklúzió

Az ILO-t az első világháború másnapján hozták létre. Első rendes éves ülésén két kormány, egy munkáltatói, egy dolgozói szervezetet képviselő reprezentáns vett részt minden országból Washingtonban, 1919. okt. 29-én. Itt a munkaügy első hat nemzetközi konvencióját fogadta el munkaidőről az iparban, a munkanélküliségről, az anyaság védelméről, a nők éjszakai munkájáról, a gyerekmunka alsó korhatáráról és az éjszakai gyerekmunkáról az iparban.

Kevesebb mint két év alatt újabb 16 konvenció és18 ajánlás került elfogadásra. Összesen 188 konvenció és 200 ajánlást adoptált az ILO, melyek a munkásosztály számára támpontot jelentenek nemzetközi szinten a tőkés kizsákmányolással szembeni ellenállásban.

Ma pedig a nagyhatalmak nyomására az ILO kockáztatja, hogy a «világkormányzat» eszköze legyen.
Alá kell húzni, hogy a folyamat teljességében bírja az NSZSZ vezetői támogatását.
Az algíri nyílt világkonferencia végső nyilatkozatának megvan a jelentősége, jobban mint valaha:

«Elvetjük a munkásszervezeteknek szánt úgynevezett «általános érdek» nevében tett diktátumot, mellyel el kellene fogadni a «világkormányzat» rendjét, az ún. «szociális párbeszédet», melynek egyedüli funkciója a munkásszervezetek alávetése, integrálása a kormányok és a nemzetközi intézmények terveibe a nemzeti szuverenitás megszüntetésével. Ezt elfogadva saját magukat vetnék alá a diktátumnak és magukat fosztanák meg attól, hogy a dolgozók érdekeit képviseljék. Ismételten megerősítjük, hogy a munkásszervezetek függetlensége a demokráciának, a társadalmi fejlődésnek, a népek szuverenitásának és függetlenségének feltétele.»

Kapcsolattartás
Informations internationales
Entente internationale des travailleurs et des peuples
87, rue du Faubourg-Saint-Denis 75010 - Paris -France
Tél : (33 1) 48 01 88 28 Fax : (33 1) 48 01 88 36 E.mail eit.ilc@fr.oleane.com


Directeur de la publication : Daniel Gluckstein - Imprimerie Rotinfed 2000, 87, rue du Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris (France) - Commission paritaire n° 0713 G 82738
Edité par “Les Amis de l’Entente, 18, allée Colbert, 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse

2011. február 21., hétfő

«Narancsos forradalom» Algírban?

A Fratenité, a Parti des Travailleurs d’Algérie lapjának szerkesztőségi cikke

Miközben Tunéziában az egyik oldalról egy kisebbség, az imperializmus lakája, a volt rezsim védelmezője, a másikon pedig a nép elsöprő többsége, a forradalom hívei csapnak össze, az 2011. jan. 25-i egyiptomi népi felkelés forradalmi mozgalommá fejlődik a szakszervezetekbe szerveződött munkásosztály saját követeléseinek bázisán. Mubarak rendszerével való szakítással a forradalmi út keresése kezdi kirajzolni a szuverén alkotmányozó nemzetgyűlés kontúrjait.

Ha Tunéziában a dolgozói és népi szervezetek, kezdve az UGTT-val a fiatalok és a munkások intenzív harcban aktívan előkészítik a Nemzeti Kongresszus (parlament) összehívását a forradalom védelmében, Egyiptomban a forradalmi folyamat még mindig keresi vezetését.
Ezért van, hogy a hadsereget illető illúziók súlyosan hátráltatják a folyamatot. Az egyiptomi hadsereget, a rezsim gerincét az US-kormányok finanszírozták külső segítségük keretében és az febr. 10-ig világosan kiállt a maradni akaró Mubarak mellett az imperialista táborban, melynek vezetője, Obama Egyiptom felé megsokszorozza parancsait.
A hadsereg nem fogadta az egyiptomi nép mélyből érkező várakozását, melyet egyik tüntető öltött formába eképpen: «Távozz, Mubarak, hogy új korszakot tudjunk nyitni, hogy sorsunkról magunk dönthessünk».
Az egyiptomi nép eltökéltsége láttán Mubarak belátva, hogy az mindenképpen távozását kívànja, profitálva a hadseregnek címzett, a forradalomhoz való csatlakozást felkínáló felhívásokból, bejelentette a hatalom elhagyását és azt a hadseregre bízta.
Az egyiptomi nép örömének kifejezése legitim, végülis elkergette az őt 30 évig a maffizózó, imperialista réteg javára megalázó zsarnokot, de holnapja bizonytalan, mivel nemcsak Mubarak rendszere maradt a helyén, hanem a cionizmust az US-imperializmussal való kapcsolata réven kiszolgáló egyiptomi hadsereg is. Be is jelentette, hogy minden regionális szerződést (Camp David) és nemzetközit (nevezetesen a strukturális kiigazítási tervet) betartat. A katonai hatalom pontosan az ellenkezője annak, amit az egyiptomi nép a demokráciától vár. Emlékezzünk csak arra, hogy az USA kormánya a népi felkelés eleje óta javasolja Mubarak helyettesítését a vezérkari főnökkel. Kérdés, hogy a győzelmétől megerősödött egyiptomi nép megtalálja-e a szükséges forrásokat a politikai kezdeményezés megragadására és szuverenitása követelésére, meghatározva és megtestesítve az állampolgári intézmények formáját és tartalmát.
Pontosan azzal egyidőben, hogy Egyiptom sorsa forog kockán, ahol a forradalom felborította az imperialista egyensúlyt, országunkban a «demokratikus változások» örve alatt mindenféle imperialistabarát boszorkányinas és kalandor megmozdult.

A febr. 12-i menet Algírban, melyet az RCD küldöttsége vezetett az USA és francia követség előtt azért, hogy azok az «algíri rendszerre» nyomást gyakoroljanak, kifejezetten az imperialista központok által kifundált és finanszírozott narancsos forradalom importjának tűnik.

A külső beavatkozást elutasító tunéziai és egyiptomi néppel szemben az algíri febr. 12-i tüntetésere szólító csoportosulás feletébb hasonlít a libanoni Saad Hariri márc.14. mozgalomra, melyet David Welch, az USA diplomatája vezet, s ki olyan sokat számít az NMO US (Nouveau moyen orient- új közel-kelet) mesterei között.
Evidens és mint minden, az imperializmus szolgálatában álló mozgalom, mely a társadalmi törekvésektől és főleg a nemzeti szuverenitás összes referenciájától előkelő távolságra «demokratikus követeléseket» tűz a zászlójára, a «Coordination nationale pour le changement démocratique» (demokratikus változásokért nemzeti koordináció) megpróbál a reális vagy képzelt társadalmi elégedetlenség húrjain játszani, hogy azt meglovagolja és az imperializmus szolgálatába állítsa. Nem meglepő, hogy az RCD «manővernek» minősíti a Minisztertanács döntéseit, melyek bár bizonyosan is nem elégségesek, de fontos jelentőséggel bírnak a szabadságjogok, a munkahelyek, a vásárlóerő területén.
Ténylegesen e nemzeti megoldások keresztezik a mozgalom projektjeit, tudván, hogy elnökük nem habozott az US-kormánynak könyörögni, hogy az «állítsa helyre Algériában a demokráciát» (sic !) – azt, amit Afganisztánban tesz és amit Szaddam kivégzésééig Irakban tett –, az algériai hatóságokat «Tikritis-klánhoz» hasonlítva.

Nem véletlen, hogy ez az izgatott agitáció egybeesik az IMF utolsó jegyzékével (febr. 5.), melyben bérstopra hív fel a közszférában és minden közkiadás csökkentésére. És pontosítja, hogy «a külföldi befektetők számára» kedvezőtlen a klíma, mert a «kormány 2008-ban egész sorozat elbátortalanító intézkedést hozott». Mindenki tudja, miről van szó, a 2009-10-es pénzügyi törvényekről és a gazdasági fellendítés 250 milliárd dolláros közbefektetéséről az iparba, a mezőgazdaságba, a bérek és nyugdíjak megemelésébe, és az alap-infrastuktúrába. Kell-e emlékeztetni, hogy az RCD mindezen döntések ellen szavazott?
Egyébként a menetben részt vevő «személyiségek» között ott található Ahmed Benbitur volt kormányfő, az IFM és a Világbank konzultánsa is.

Figyelembe véve az RCD operációjának középpontjában lévő tét fontosságát, a kormány döntése, miszerint fenntartja a menetek szervezésének tilalmát a fővárosban, ami 2001 júniusáig nyúlik vissza, olyan döntés, mely az ország fejlődése szempontjából megmagyarázhatatlan, teljességében anakronisztikus, plusz zavarodottság forrása és a nemzet kiszolgáltatása a külső nyomásnak. Ezért a Parti des travailleurs Központi Bizotsága, annak jan. 29-30-i ülése határozata újra megerősíti, hogy a «az algériai forradalmat megújító valódi demokratikus változás a szabad választásokon, a képviselők ellenőrzésén és visszahívhatóságán alapuló szuverén Alkotmányozó Nemzetgyűlés összehívása. Valódi népi Nemzetgyűlés, a neki felelős kormány kinevezésével olyan alkotmányt hozzon létre, mely megfelel a népakaratnak, a demokráciának, a dolgozók, fiatalok, nyugdíjasok, fellahinok várakozásának, a hatalmi ágak szétválasztása elvének, az igazságügy függetlenségének és minden nemzeti szuverenitási attribútumnak. Ennek a Nemzetgyűlésnek, mely a nép bizalmát élvezi, lesz ereje valódi gazdasági reformok kidolgozására, valódi munkahelyek és jólét teremtésére, garantálhatja a következő nemzedékeinek jövőjét. Határozottan szakítani tud majd az Európai Unióval, megsemmisíti a Világkereskedelmi Szervezet koncesszióit, teljesen helyreállítja a szuverén gazdaságot, megerősíti és elmélyíti a 2009-10-es pénzügyi terveket és közbefektetéseket. Lesz ereje a gyanús eredetű vagyonok elkobzására, valódi harcot tud folytatni a korrupció és harácsolás ellen, újraállamosíthatja a kifosztott köztulajdonú gazdasági vállalatokat kezdve az El Hadjar és az ENGI-kompelxumokkal, eltörölheti az összes strukturális kiigazításai tervet, az uniós egyezményeket, az Világkereskedelmi Szervezet kötelezvényeit és valódi agrárreformot vezethet be». A PT kijelenti, hogy «A helyreállított békének a valódi demokrácia eljövetele útjává kell lennie!»

A Központi Bizottság a köztársasági elnöknek címzett aláírásgyűjtő kampány intenzitásának növelésére szólít fel, a mozgósítás megerősítésére az országban a nemzeti szuverenitás, a dolgozók, a fiatalok, a nyugdíjasok, az egészségileg sérültek társadalmi követelései elérése érdekében, nevezetesen a munkahelyekért és a vásárlóerő megtartásáért, ideértve a minimálbér 50 %-ának megfelelő munkanélküli járadékot, a demokratikus jogok gyakorlásának korlátozása megszüntetését, a sajtó megnyitását a társadalmi viták számára, hogy végre véget vethessünk az egypártrendszerből és nemzeti tragédiánkból örökölt korszaknak. A népnek vissza kell adni a szót, hogy politikai reformját maga határozhassa meg demokratikus eszközökkel, melyek lehetővé teszik számára, hogy igazi képviselőit maga választhassa meg előrehozott választásokon szabad, a politikát és a business-t elválasztó, mandátumát tiszteletben tartó saját parlamentjébe.
Ezzel a jövőképpel a Központi Bizottság aktivistáit, tagjai és szimpatizánsait felszólítja, hogy a köztársasági elnöknek címzett levél dolgozói, szakszervezeti aláíróival együtt népi bizottságokat hozzanak létre. Szabad vita, követeléseink megfogalmazása, mozgósításunk kiszélesítése keretében kizárólagos algériai nemzeti megoldást valósítsunk meg!»

Louisa Hanoune, PT d’Algérie
2011.febr.10.

Rajtunk múlik! Néhány kérdés – válasz a kételkedőknek

A szakszervezetek az osztályharc eszközeként a dolgozóké, nem vezetőiké. A dolgozókkal közösen kell azokat megszerveznünk, felépítenünk, érdekeinket együtt kell védelmeznünk.


- Miért nem inkább jobb a mostani szakszervezetekbe befurakodni, a tagságot aktivizálni, a korrupt vezetőket leváltani? Vannak térségek, ahol nincs lehetôség szakszervezeti tagságra; vannak olyan helyzetű emberek, akiknek nincs módjukban szervezett dolgozóvá válni (dolgozón minden munkaerőpiactól függő, tehát nem vagyonából élő egyént értünk) - vagy olyan mértékben tartanak a létezô szakszervezetektôl, hogy sajátot szeretnének. Részt akarnak venni szervezetük megteremtésében és azt saját arcukra formálni. A szakszervezeti apparátusok lecserélése olyan új vezetők ajánlásával, akik a rutinos funkcionáriusok és karrieristák helyett készek a harcra, nehezen lehetséges. De nem lehetetlen és készen állunk ennek segítésére.

- Ágazatfüggetlen szakszervezet? Fából vaskarika. A szakmáktól, gazdasági ágazatoktól való függés bizonyos mértékben szűkítheti és korlátozhatja a teljes, átfogó és univerzális munkásszolidaritást. Az "ágazatfüggetlenség" nagy szervezéstaktikai előny, mégpedig azért, mert valóban nem kötött az adott terület ipari infrastruktúrájához. Az ágazati függés egyben szegregáció is, amely persze ebben a kontextusban nem negatív, de szűkíti a szervezési lehetőségeket. Így válik a függetlenség egyben taktikai rugalmassággá, ez teszi lehetővé a kötöttségektől mentes, gyorsreagálású szervezeti egységek szervezését.

- A mostani szakszervezeteket teljes egészében, egységesen elítélve, a tapasztalataikat nem ismerve, egyedül vagy esetleg még néhányan energiát öltök a nagy semmibe. Nem ítéljük el a mostani szakszervezeteket teljes egészében és nem is minden vezetőt. A rossz példát kell eltüntetni. Ha a jelenlegi szakszervezetek kizárólagos példaként állnának előttünk, akkor ugyanazokat a hibákat követhetjük el, mint ők. Mi tanulunk a hibákból és tanulunk a jó dolgokból is. Egy okos, progresszív szervezeti vezetés bátor a hibák feltárásában, elemzésében, és bátor az esetlegesen meg nem értett gyakorlati és elméleti dolgok végrehajtásában is. A szakszervezetek visszafoglalása szükséges, a munkásosztály összefogása, a szolidaritás erősítése alapvető jelentőségű. A munkásoknak óriási szükségük van tömegszervezetekre, akár anyagi érdekeikről akár demokratikus jogaikról legyen szó. Ha csekély eredményt is érünk el, de demokratikus alapokon önmagunkat szervezzük, már nem hiába dolgoztunk.

- A dolgozók tőletek sokkal kevesebbet várhatnak, mint az esetenként korrupt és elvtelen, de mégis százezreket képviselő mostani szakszervezetektől. Alkalmanként a burzsoá társadalom elleni tömegharc feladatainak jobban megfelelnek az új autonóm harci szervezetek, melyek nem állnak meg, ha szükséges, még a szakszervezetek konzervatív vezetésével való nyílt szakítás előtt sem. Ha bűnös dolog a tömegszervezeteknek hátat fordítani szektás fikciók kedvéért, nem kevésbé bűnös a nyíltan reakciós bürokrata klikk vagy maszkírozott konzervatívok („haladók”) passzív eltűrése sem. A szakszervezet nem öncél, hanem csak eszköz. Nem szándékozunk senkivel konkurenciaharcba lépni, semmilyen más munkásszervezetet nem akarunk legyőzni – a Rajtunk múlik alternatíva, amelyet válaszhatunk, kritizálhatunk, alakíthatunk. Bármit is várnak tőlünk a dolgozók, az az övék is. A legkisebb eredmény is közös, a vereség is. A szolidaritás lényege nem az, hogy valaki valakitől várjon, elvárjon valamit.

- Senki sem fog egy fantomszervezettől várni semmit, és érdekvédelmi célból nem is fog belépni. A szakszervezetek, még a leghatalmasabbak is, a munkásosztálynak csak legfeljebb 20-25 %-át ölelik fel, erejük kismértékben függ létszámuktól. A kis „forradalmi” szakszervezetek –mint egy-egy párt utánnyomatainak felépítésére vagy fenntartására irányuló kísérlet – lemondást jelent a valódi harcról. Le kell szögezni mint szabályt: a tömegszakszervezetektől való kapituláns önelszigetelés – árulás. Így hát szó nincs arról, hogy csak önmagunkban szeretnénk forogni, mindenki kéznyújtását elfogadjuk, mindenki mellé állunk, aki hasonlóan gondolkodik.

- A dolgozók a szakszervezetektől félnek? Nem a megtorlástól? A "régi" szakszervezeti vezetés erős tendenciát mutat a burzsoá demokratikus rezsimmel való kibékülésre, megbuktat minden olyan kezdeményezést, mely érdekeit sérti. A dolgozók nyilván a tőkés megtorlástól tartanak – nem utolsósorban éppen azért, mert a régi típusú szakszervezeti vezetés nem képes megvédeni őket, s ebben nem is bízhatnak...

- Teljesen reménytelen ez a próbálkozás, tapasztalat, kezdő támogatás, anyagi források nélkül… Hát mi a legrosszabb, a szolidaritás egyik legnagyobb ellensége? Az anyagi források miatti egzisztenciális és politikai prostitúció! Az a tévhit, hogy csakis az anyagi és intellektuális elit képes megoldani a szervezet által vállalt problémákat. Ez vezet ahhoz, hogy a munkás csak egyfajta szervezeti elemnek tekinti magát, és folyamatosan felfelé bámulva mástól várja a csodát. Ez a fajta elkényelmesedés és önbecsapás vezet ahhoz, hogy mindenki egyéni áldozat nélkül gondolja megvívni a csatákat. Voltak, vannak szép számmal független szabad szervezetek, nem fogadnak el semmiféle külső beavatkozást, saját anyagi forrásaikra támaszkodnak, mégha azok soványkák is, pontosan azért, hogy a szervezetük sajátjuk maradhasson. Minden folytatásnak volt valaha kezdete is.

- A szakszervezetek tradicionális módon épülnek és szerveződnek a kezdetektől fogva. Nem kelthet ellenérzést egy más jellegű szervezési modell? Egyáltalán miben lehettek mások? A mi szervezetünk egy valóban alulról építkező csapat. Olyan csapat, amely nem arra helyezi a hangsúlyt, hogy egy vezetői elitet alakítson ki és ahhoz a saját igazát, mint mantrát ismételgetve híveket toborozzon, hanem a személyes kapcsolatokat is kihasználva keresi azokat a csatornákat, amelyeken keresztül az emberek megtalálnak minket. Hozzánk a – szervezés elején – szinte biztos, hogy csakis a valóban tenni akaró, frusztrált, kétségbeesett emberek lépnek majd be, akik észreveszik a valódi, általános, univerzális érdekegységet…de csakis a közös munkán keresztül.

2011. február 19., szombat

FELHÍVÁS

Az országos tagtoborzás fontos feladataként várjuk azon érdeklődők jelentkezését, akik a szervezetünk országos és helyi szintjeinek szervezésében, továbbá szakmai tanácsadói feladatkörben - csatlakozó tagként – segítenék munkánkat.
Bátor, agilis embereket várunk akik szívesen vennének részt a munkás érdekvédelem fontos feladatában.
Ágazatfüggetlen szakszervezetként a szaktagozatok kiépítésével kívánjuk a speciális, ágazati kérdéseket érintő feladatokat megoldani.
Csatlakozzatok! Hozzátok létre a számotokra fontos területi tagozatokat, vezessétek, szervezzétek:

Rajtunk Múlik – Munkásszövetség
- érdekvédelmi szervezetet, szakszervezetet -

Munkások!

A rendszerváltással a szociális állam szerkezete mára szétesett és megszűnt.
A restaurált kapitalista rendszerben viszont a szegénységtől, a létbiztonság hiányától és az elkeserítő mindennapoktól szenvedő embereket a magárahagyatottság érzése egyre mélyebb válságba sodorja.
Rajtunk Múlik! Jelenleg nincs megfelelő érdekképviselet Magyarországon. Legyünk mi azok!
Rajtunk Múlik! Tudatosítsuk magunkban - és minden érintettben -, hogy a szakszervezeti mozgalom fellendítése, megújítása nélkül a saját jogainkért vívott - újra és újra megújuló - harc kilátástalan! Szakszervezeti mozgalom nélkül elveszíthetjük a harcunk leghatásosabb frontját!
Rajtunk múlik! Közvetlen cselekvéssel, érdekérvényesítéssel (közös fellépés, sztrájk stb.) építsük ki önvédelmünket a kapitalista kizsákmányoló rendszerrel szemben.
Rajtunk múlik! Ne engedjük, hogy a szakszervezetek a munkásosztály szerveződéseinek megalkuvó, elvtelen és a pillanatnyi előnyökért a fontos célokat eláruló, a mindenkori helyzethez alkalmazkodó rossz példájává váljanak, és azokat, amelyek erre az útra léptek, tüntessük el az útból!
Rajtunk múlik! Le kell rombolnunk a rossz példát, de ez azt is jelenti, hogy mi, akik öntudatunkra ébredünk, átvesszük a hatalmat ezekben a szervezetekben és visszaállítjuk a szakszervezetek eredeti értékeit . Ennek a hatalomnak a meghódítása a dolgozók felszabadulásának egyik és legfontosabb közbenső eszköze .
Rajtunk múlik! Állítsuk félre a szakszervezetek tehetetlenségéért felelős bürokratákat, szervezzük meg saját mozgalmunkat, így építve fel a munkás érdekvédelem új falait.
Rajtunk múlik! Harcoljuk ki a termelési viszonyok igazságossá tételét annak az alapelvnek az alapján, miszerint minden rendelkezésre álló munkát szét kell osztanunk a rendelkezésre álló munkaerő között.
Rajtunk múlik! Minden munkahelyen legyen a dolgozót védő szakszervezet! Jöjjenek létre sztrájkalapok!

Fellépünk a munkás érdekvédelem megerősítése, a haladó alapokon felépülő közösségi társadalom, továbbá az új és hagyományos munkásmozgalmi lehetőségek életre hívásának érdekében.
Célunk szervezni a változást kívánó emberek politikai jellegű küzdelmeit, ezzel létrehozva egy szolidáris közösség elvi és gyakorlati egységének, érdekvédelmi harcának új frontját!
Célunk az állampolgárok közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének kiaknázása. E cél megvalósulását az állampolgárok saját és a köz ügyeiben való részvételének fokozásával, az önszerveződés és a helyi cselekvés közösségi feltételeinek javításával, a demokrácia helyi intézményeinek építésével kívánjuk segíteni.
Célunk az állampolgárok öntudatának, a szolidaritás, a beleérző képesség, a közösségi munkában kiteljesedő önzetlenség felélesztése.
Uralkodó és elnyomó állam helyett a nemzeti progressziót szolgáló közösségi államot akarunk.
Munkásképviselőket a parlamentbe! Munkásképviselőket a helyhatóságokba!


Postacím: Nyiregyháza Pf 405.
Központi Honlap: htpp://ram.nepujsag.hu
Email: iroda@ram.nepujsag.hu és info@ram.nepujsag.hu

2011. február 18., péntek

Arab országok

Tartalom: az Informations ouvrières 2011. febr. 17-i 136. száma egyiptomi és tunéziai eseményekről ad körképet (különösképpen a munkássztrájk hullámáról mindkét országban). Szintén tartalmazza a POI (Független Munkáspárt) levelét az Európai Unió beavatkozásáról.

Számadás a tunéziai és egyiptomi forradalmi folyamatról. A Parti des Travailleurs d’Algérie (Dolgozók Pártja) helyéről Algériának az IMF és az EU elleni nemzeti függetlenségért vívott harcában. Kampány bontakozik ki e párt ellen különböző erők részéről Algériában, Franciaországban és nemzetközi szinten, melyben élen járnak a IV. Internacionálé renegátjai. Tények, melyek megvilágítják az imperializmus szolgálatában álló kampány tétjét.


Egyiptom

A hadsereg, a rendszer tengelye ragadta meg a hatalmat, de a forradalmi felkelés nem torpant meg. A dolgozók mindenfelé bérköveteléssel lépnek fel, ugyanabban a mozgalomban követelik a hatalom által kinevezett miniszterek és igazgatók távozását.

Az egyiptomi nép felkelése, mely Mubarak elnök febr. 11-i bukásához vezetett, jóval túlmutat a 80 milliós ország határain. Ez a felkelés, mely a tunéziait követte, destabilizálja nem csak a régió, hanem a népek elnyomására épített világrendet a Közel-Keleten, Afrikában, Ázsiában és másutt is. Ez az oka annak, hogy az Obama-adminisztráció megpróbálta azt fenntartani, amíg csak lehetett, aztán pedig a gyűlölt rezsim megmentésére a hadsereg (melyből Mubarak is származott) tábornokait favorizálja. Az egyiptomi dolgozók tudatában vannak a veszélynek. Követeléseik érvényesítésére sztrájkhullámot indítottak.

Febr. 9. Az ország minden városában tüntetések, a textil-, a fémiparban, a telekommunikációban leáll a munka követelve a magasabb béreket és jobb munkakörülményeket. A Szuez-csatorna 3 000 munkása sztrájkol. Port-Szaidban 6 000 munkás tüntet. Tisztviselők és egyetemi dolgozók százai vonulnak fel béremelésért. Kairóban és Iszmajliában munkások ezrei függesztik fel a munkavégzést.
Az Al Ahram szerint az élelmezés, a villany- és olajszolgáltatás Alexandriában súlyosan érintett. Kairó repülőterén 150 munkölcsönzött dolgozó tüntet határozatlan időre szóló szerződésért. Délen, Asszioutban és Szohagban ülősztrájkok a magán- és állami vállalatoknál, a gyógyszeripart is ideértve, jelenti az Al Dzsazira TV. Port-Szaidban, a Szuezi csatornánál egy bádogváros 300 lakosa tiltakozik erőszakot is bevetve a méltó lakhatás hiánya miatt. Szuezben a sztrájk második napja, 5 000 különböző állami vállalati dolgozó tüntet munkahelyén. Helwanban a Misr fonoda 2 000 dolgozója sztrájkol.

Febr.10. A mobilizáció erődödik. A nyomorúságosan fizetett városi és vidéki dolgozók milliói, a munkanélküliek armadája determináltan felkel a rendszer ellen. Kasr el-Aini, az egyik legnagyobb közkórház orvosainak és ápolóinak százai csatlakoznak a Tahrir-téri tüntetőkhöz. Ügyvédek fekete talárban. A közlekedési dolgozók sztrájkolnak, béremelést követelnek. Fegyvergyári munkások szüntetik be a munkát.
Egész nap Mubarak azonnali távozásáról és a hadsereg hatalomátvételéről folyik a szóbeszéd. Este autista és arrogáns beszédben Mubarak a hatalmat Omar Szulejmánra, a hírszerzés volt főnökére testálja, a rezsim egyik jelképére, a néhány nappal azelőtt kinevezett elnökhelyettesére. Megismétli, hogy szeptember előtt nem hagyja el a hatalmat.
Mubarak beszéde első perceiben az azt hallgató milliók csalódottan elhallgatnak, majd elemi erővel tör fel ismét a felháborodás. A tömeg azt kiáltja: «Mubarak távozz!», «Ki vele, ki vele, ki vele!» és fenyegetően a cipőjét emeli irányába. Mubarak és családja Sarm-el-Seikbe repül. Másnap a «mártírok napja», egy egész nép üvölti dühét és akaratát, hogy Mubarak távozzon. A Kongresszus előtt Washingtonban, Leon Panetta, a CIA igazgatója «erősen lehetségesnek» ítéli, hogy Mubarak még aznap este elhagyja posztját és helyettese kerül a helyére. A prognózist még aznap cáfolják.

Febr.11. A Tahrir teret elönti a tömeg, 2 000 tüntető gyűlik össze a Héliopoliszban, Kairó külvárosában az Ittihadia-palota előtt és skandálja: «Le Mubarakkal!» Alexandriában, Szuezben, Ismajliában, mindenütt az országban százezrek mennek az utcákra, hogy végezzenek Mubarak rendszerével. Az «Április 6-i fiatalok mozgalma» (2008-ban jött létre a Mahalla El-Kubra sztrájkolóinak támogatására) a Facebookon ezt közli: «általános sztrájk szükséges, hogy Mubaraktól megszabaduljunk (…); a sztrájkokat koordinálni kell a dolgozók demokratikus bizottságai által, meg kell védeni a forradalmat (…). Alkotmányozó Nemzetgyűlés döntsön az új alkotmányról, népi mandátummal rendelkező demokratikusan választott Nemzetgyűlés.»
Tahrirban egy tucat tiszt és közkatona leteszi fegyverét és barátkozik.
Mit fognak tenni a katonák? Senki sem tudja. A hadsereg vezetése tudatja, hogy garantálni fogja az alkotmány reformját és a szabad választások lebonyolítását. Megígéri, hogy véget vet a 30 éve fenálló rendkívüli állapotoknak, «ha a jelenlegi helyzet is végetér». Ami azt jelenti, a tüntetők menjenek haza. «Egyetlen tüntető sem lesz megbüntetve», mondja a hadsereg. A katonai vezetők megosztottak. Menteni akarják a rendszert, de sokan akarják azt is, Mubarak adja át a helyét, az alkotmányos változtatások kontinuitásban folyjanak, elkerülhető legyen az intézményes válság, mások pedig úgy vélik, ez kockáztatja a tömegek követeléseinek erősödését.
Helyi idő szerint) 17 h 10. Omar Szulejman bejelenti a tévében Mubarak lemondását és a hadsereg Legfelsőbb Tanácsát ruházza fel azzal, hogy az országot kezelje.
Semmi kétség, hogy az áremelkedéssel szemben béremelést követelő 2-3 napja folyó sztrájkok kényszerítették rá a rendszert, hogy megszabaduljon Mubaraktól. A népi felkelés kezdete óta a Fehér Ház, az államvédelem, volt amerikai diplomaták és katonák sietnek Egyiptomba és egymásnak is ellentmondó nyilatkozatokat tesznek. Az imperialista rend destabilizációja? 2009. jún. 2-án Obama megerősíti, hogy Mubarak «feltétlen szövetséges volt… a stabilitás ereje, és ez jót hozott a régió számára». A stabilitás mindenekelőtt azt jelenti, a rezsim maradjon a helyén. Azt is, hogy el kell kerülni minden olyan eseményt, mely az Izrael állammal kötött békeegyezményeket kérdőjelezi meg.
Az Obama-adminisztráció a végsőkig támogatta Mubarakot, egészen addig, míg lehetséges volt, hogy mentse a rendszert. Közben pedig kereste, hogy az egyiptomi katonai elit körében kire tudna támaszkodni ennek elérésére. «Az egyiptomiak hangját meg kell hallani», mondta Obama Mubarak autista beszéde után.
Az egyiptomi munkásosztály és a nép történelmi felkelése űzte el Mubarakot mindössze néhány héttel azután, hogy a tunéziai nép elűzte Ben Alit.

Febr. 12. Az egyiptomi hadsereg Legfelsőbb Tanácsa beolvastatja a tévében: «A jelenlegi kormány folytatja munkáját addig, míg új nem alakul». A jelenlegi kormányt Mubarak nevezte ki. Ahmad Chafic tábornok, ez előző Mubarak-kormány légügyi minisztere vezeti. «Az Egyiptomi Arab Köztársaság minden regionális és nemzetközi szerződését teljesíti.» Robert Gibbs, az amerikai adminisztráció szóvivője: «Nagyon fontos, hogy a következő egyiptomi kormány elismerje az Izraellel (1979-ben) kötött egyezményeket».

Febr. 13. A hadsereg Legfelsőbb Tanácsa felfüggeszti az alkotmányt, feloszlatja a parlamentet (masszív választási csalással 2010-ben választott).
Hajnalban a hadsereg megszállja a Tahrir teret, erőszakkal lebontja a tüntetők sátrait, letartóztat 35-40 embert közülük. Gumibotot is használva kiüríti a teret. Délben egy bizottság platformot tesz közzé és «győzelmi menetre» hív febr. 18-ra.
Az egész országot elöntő sztrájkok megkontrázására a fegyveres erők Legfelsőbb Tanácsa kommünikét közöl, kéri «a sztrájkoló dolgozókat a munka felvételére, hogy az ország gazdasági megbénításának vessenek véget, kéri a szakszervezeteket és szakmai szervezeteket szerepük teljesítésére». Ezen kívül azzal fenyeget, hogy a sztrájkok tiltása mellett a szakszervezeti összejöveteleket sem engedélyezi.
A hadsereg annak a rezsimnek a legfőbb oszlopa, melynek bukását milliók követelik. Mubarak a soraiból származik, csakúgy, mint az általa kijelölt helyettese. A katonák az amerikai adminisztráció 30 éve folyó sokmilliárd dolláros támogatásának fő élvezői.

Febr. 14. A tömegközlekedés többszáz dolgozója vonul a Rádió épülete elé, a fiatalok szervezete pedig a híressé vált Tahrir téren tüntet. A fővárosban, a Nílus másik partján többszáz autóbuszsofőr gyűlik össze hasonló követeléseket hangoztatva.
A Központi Bank bezárja irodáit az egész országban dolgozóinak és más pénzügyi intézmények munkabeszüntetése miatt. Az EgyptAir szintén sztrájkol, csak 31 nemzetközi és 12 helyi járat indul a szokásos 145 helyett.

Dokumentum
A Jan.25. Bizottság 1.sz.kommunikéje (Tahrir tér)
(kivonat)

«(…) Megerősítjük, hogy a békés forradalmat annak győzelméig és minden kérésünk teljesítéséig folytatjuk, követeljük:
- a rendkívüli állapot azonnali megszüntetését;
- a politikai foglyok azonnali szabadon bocsátását;
- a jelenlegi alkotmány eltörlését összes módosításával együtt;
- a Parlament, a Szenátus és a kormányzat feloszlatását;
- Alkotmányozó Nemzetgyűlés összehívását új demokratikus alkotmány létrehozására, a nagy demokratikus alkotmányok és nemzetközi emberjogi charták mintájára; annak népszavazás alá vetését a Nemzetgyűlés létrejötte utáni 3 hónapon belül;
- civil, demokratikus és békés alapokon működő pártok alapításának szabadságát, minden akadály és feltétel elhárítását, azok legalitása elérését egyszerű nyilatkozattal;
- sajtó- és információ-áramlási szabadságot;
- a katonai bíróságok feloszlatását, azok civileket illető ítéleteinek eltörlését.»
(2011. febr. 13.)

A szó az egyiptomiaké

A Facebook és a Twitter szolgált a kommunikációra és a mobilizáció szervezésére. Ma sem lefegyverezve folytatják a rövid üzenetek küldését kifejezve akaratukat a rezsimmel való végleges szakításra, saját szakszervezeteik szervezésére. Néhány üzenet (febr.12-14.):

Febr. 12.
— Köszönjük neked, tunéziai nép! Óriási inspirációt nyújtottál! Hamarosan más arab népek is a diktatúra ellen fordulnak, nem állunk meg!
— Néhányan azt mondják, a feladat befejeződött. Súlyosan tévednek. Az emberek, ha bizalmukat Mubarak tábornokaiba vetik, saját sírjukat ássák!
— Itt az ideje, hogy létrehozzuk és megszervezzük a mérnök-szakszervezetet. A kollégákkal találkozót beszéltünk meg a tennivalókról – meg kell tisztítani az intézményt!
— A hadsereg fenntartja a régi kormányt! Vigyázzunk!
— Tehát Anas el-Fikry, Sameh Fahmy, Abou el-Gheit, Hawas még mindig hatalomban vannak? Hogyan lehetséges? Korruptak és ellenforradalmárok!
— Chafik kormányának mennie kell, mint Mubaraknak!

Febr. 13.
— A sztrájkokba kell vetni minden energiánkat és nem a tábornokok ígéretei után futni.
— Az olajszektor sztrájkolóival beszélgettem, kapcsolatba léptem az ügyvédekkel, összehoztam őket, hogy szabad szakszervezetet hozhassanak létre.
— Holnap délben a sajtószakszervezet rendkívüli ülése lesz! Az újságírók az államhoz kötődő szakszervezeti vezetőket vádolják.
— A sztrájkolók az olajügyek miniszterét, Sameh Fahmyt korrupcióval vádolják és azzal, hogy Izrael ügynöke.
— A megmozdulás óriási benyomást kelt, a sztrájkolók a minisztériumban elfogták azokat, akik Mubarak fotóit még mindig a falon tartják.
— Nehogy bízzunk a tábornokokban! Folytassátok a szakszervezetek szervezését, csak ez mentheti meg a forradalmat!
— Mindenkinek el kell kezdeni a szakszervezeti és a dolgozói egyesületi munkát. Ha nem tesszük meg, a rendszer hamar szétver bennünket.

Febr. 14.
— A fiatal régészek korrekt béreket, munkát kérnek. Zahi Hawas, az egyiptomi régészet főnökének távozását akarják.
— A repülőtéren óriási tömeggyűlés van e pillanatokban.
— A hivatalos szakszervezet felelős vezetőjét, Makram Mohamed Ahmadot vádolja az újságírók szakszervezete.
— 500 dolgozó gyűlt össze a kormányhoz kötődő szakszervezet székháza előtt és feloszlatását követeli.

Tunézia

Interjú
Sami Tahri, az UGTT középfokú oktatási szakszervezete főtitkára


“Sokan kérik Tunéziában, hogy az UGTT vizsgálja felül álláspontját”

Az egész országban sztrájkhullám. A dolgozók követelnek és elzavarják a rezsimhez közeli igazgatókat, munkáltatókat. Mozgalom indult a Ganusi-kormány által kinevezett új prefektusok ellen.

Mi az Ön álláspontja – mint szakszervezeti felelősé – a mai politikai helyzetről?
Ben Ali jan. 14-i elmenekülése után az összes szakszervezeti erő egyformán olyan átmeneti kormány létrehozása felé fordult, mely mindenki támogatását élvezi, de feladata addig terjed, hogy az ország folyó ügyeit intézi. De a Ganusi-kormány nem kapta meg az összes párt támogatását, gyorsan és ellentmondásosan hozták létre. Az első időkben az RCD 14 képviselője is benne volt, ami mindenkiből dühöt váltott ki. Második formájában már csak 2 RCD-s tagja volt és az ahhoz közeli technokraták. Eltávolították a politikai és egyesületi képviseletet, mely képes lett volna a sürgős ügyek intézésére, az átmeneti helyzet kezelésére, a múlttal való szakításra és a jövő alapjainak lerakására. Meglepődve látjuk, hogy ez a kormány veszi a felelősséget és saját kezdeményezéseket tesz a demokratikus választások, az alkotmányozó szuverén Nemzetgyűlés létrejötte előtt. A diplomáciai testületet, a prefektusokat lecseréli, tárgyal az USA és az EU külügyminisztereivel. Mindez teljes ellentétben áll az ideiglenes kormány attribútumaival.
Mit is akar a Ganusi-kormány? Nagyon gyors ütemben biztosítani akarja a Nyugatot a gazdaságpolitikai kontinuitásáról, arról, hogy Ben Ali rendszere és a Ganusi-kormány egyaránt a világpiac felé orientálódik, a külföldi befektetések felé, s a közszolgáltatás privatizációja folytatódni fog. Természetesen ez totális ellentmondásban áll a forradalom alaptengelyével. Mert 2010 decemberétől a forradalmi követelések először szociálisak voltak (munkahelyteremtést, regionális fejlesztéseket, a gazdaság fellendítésében sikertelen befektetések kérdését, az évtizedek óta egymást követő társadalmi és gazdasági válságokat, stb-t érintették). Aztán pedig egyenesen országunk politikai horizontja felé fordult a volt kormány minden gazdaságpolitikájára vonatkozva, annak minden választásával és politikai elkötelezettségével. Ezért célozta meg a nép a rendszert, mert ez nem csak forradalom a szabadságért, hanem a társadalmi-gazdasági viszonyok változásáért is. A forradalomnak nem egyetlen célja a szakítás a diktatúrával és a szólás- és szervezekedési szabadságot garantáló parlamenti rendszer bevezetése, melyek szintén fontosak, hanem szuverén és demokratikus Alkotmányozó Nemzetgyűlés összehívása, a jelenlegi Szenátus és Parlament feloszlatása, az összes választási törvény felülvizsgálata (még azoké is, melyeket a kormány nem tud, nem akar megtenni) (...).

Ganusi miniszterelnök most jelentette be egy nemzetközi konferencia szervezését márciusra, melyen részt venne Tunézia összes gazdasági partnere, különösképpen az Európai Unió. A bejelentést a német külügyminiszter előtt tette és megismételte Catherine Ashtonnál, az EU reprezentánsánál.
Ganusi eme nyilatkozata veszélyt jelent a tunéziai nép szuverenitása ellen és az ideiglenes kormány meglehetősen szűk hatáskörét jóval túllépi. Mindnyájan tudjuk, hogy az ideiglenes kormányok nem vezethetnek be gazdasági, politikai programokat, a Ganusi-kormány pedig éppen ezt akarja tenni. Veszélyes vállalásokat, nemzetközi egyezményeket akar tető alá hozni, ehhez pedig nincsen joga. Konstatálhatjuk, hogy több ország és nemzetközi intézmény áll rendelkezésére Tunézia «támogatására» kölcsönökkel és pénzügyi segítséggel. A kérdés az, vajon a gazdasági mérleg-e az, ami bennünket nemzetközi segítség, kölcsönök kérésére kell indítson? Azt feleljük, nem, ellenkezőleg. Az az út, melyre Ganusi akar vinni minket, csalás, és azt feltételezi, hogy gazdaságunk a csőd szélén áll. Ha le is lassult, lassan helyreáll, az export úgyszintén. Nincs más oka az EU-val való tárgyalások felgyorsításának, mint Ben Ali gazdaságpolitikájának fenntartása. Ami pedig a maradék (42 %) állami tulajdon likvidálását jelenti még ebben az átmeneti periódusban, hogy a világtőke kényelmesen mozoghasson országunkban. De azért is, hogy a következő kormány is csak a globalizáció és a vadkapitalizmus liberális vonalán haladhasson (...).
Annak a ténynek, hogy Ganusi van a kormány élén – csakúgy mint Chelbi és Jouini, mindkettő a gazdasági tárcánál –, az a célja, hogy az 1980-as évek liberális politikáját, ami Ben Ali 20 évében előrehaladt, be lehessen fejezni és konszolidálni. Ez a kormány az IMF-et, a Világbankot és az Európai Uniót képviseli. Ganusi-Chelbi-Jouini jelenléte a kormányban amerikai és európai óhaj. A kapitalizmusnak ez a csatája zajlik országunkban, annak eléréséért, hogy a kormány garantálja a korábbi elkötelezettségeket.

Egyébként Ganusi a Világbank szakértőjeként kamatoztatta tehetségét a privatizációkban…
Valóban, a Világbank azzal bízta meg, hogy országunkban a magánosítást lebonyolítsa. A forradalom egyik legnagyobb feladata a privatizációs gőzhenger és Ganusi ezirányú haladásának leállítása (...).

Mi az UGTT álláspontja Ganusi kormányának az Unió melletti leláncolásának irányával szemben?
Az UGTT beleegyezését adta e kormány megalakulásához. De nem adott kitöltetlen csekket. Az egyezség a körülményektől függ. Először is, ez egy ideiglenes kormány. Másodszor, a kormány csak ügyvivő feladatokat végezhet, a diktatúrából a demokráciába vezető utat készítheti elő. Tudni kell, az UGTT a most befejeződött két évtized alatt a privatizációs politikával nem konfrontálódott nyíltan. Olykor ugyan lobogtatta a zászlót a privatizáció ellen, de ténylegesen csak kisérte azt, megpróbálva menteni a menthetőt az állami szektorból a magánszektorbe került dolgozók érdekében. Ma ez a kérdés az UGTT berkein belül a viták napirendjén van. Teljesen evidens, hogy a forradalom kötelezi az UGTT-t arra, hogy revideálja saját gazdaságpolitikai nézeteit és visszatérjen alakulási programjához, melyben világosan kimondja, szocialista jövőt képvisel. Minthogy az is parancsoló szükség, hogy a magánkézbe adott vállalatokat újraállamosítsuk, a Posta 35%-át vagy a vasutat, a Steg és a Sonede bizonyos szolgáltatásait, a Tunis Air is mára szétdarabolva több vállalat tulajdona lett.

De mi lehet az UGTT adminisztratív bizottságának állásfoglalása Ganusival és az általa javasolt márciusi találkozóval szemben?
Ma nagyon sokan követelik az UGTT álláspontjának felülvizsgálatát a kormányt illetően pontosan annak arányában, ahogyan az távolodik a számára kijelölt mozgástértől.
A Ganusi-kormány legutolsó találkozói (a francia, német külügyminiszterekkel, az EU reprezentánsával) inkább protokollárisnak tűntek. De következményeikben súlyosnak, mert országunk gazdaságának jövőjét tartósan akarja megpecsételni. Az UGTT, az összes politikai erő és a civil társadalom felelősségét szem előtt kell tartsa.
(Mohamed Ben Larbi )

A POI (francia Független Munkáspárt) levele a berlini Munkáskonferencián részt vett aktivistákhoz (2010.jún.19-20.)

Kedves Barátaink, Kedves Elvtársaink!

Együtt részt vettünk a berlini Munkáskonferencián, hogy megvitassuk mindazokat a problémákat, melyekkel országainkban találkoztunk, az EU, az IMF diktálta ellenreformok, a szigorítási tervek képében.

A POI részt vett az algíri háború- és kizsákmányoláselleni világtanácskozáson is, melyet a Nemzetközi Egyetértés és az algériai Parti des travailleurs d’Algérie az UGTA-val együtt rendezett november végén. 52 országból érkezett aktivista adta ki a felhívást: «Szemben állunk, bárhol is történjenek, a külföldi beavatkozással, a katonai fenyegetéssel, melyek a nemzeti szuverenitást kétségbevonják».

Tunisztól Kairóig a dolgozók és a népi tömegek véget akarnak vetni Ben Ali és Mubarak véres és korrupt rendszerének, melyek eszközök voltak a multinacionális vállalatok az IMF, az Európai Unió «társulási szerződésein» keresztül az országot szabad zónává tevő rablópolitikának. Párizsban, Brüsszelben, Washingtonban ugyanazok a kormányok és nemzetközi intézmények, melyek támogatták a véres rendszereket, nemzetközi beavatkozást terveznek, hogy a diktatúra gyűlölt politikai felépítményének megőrzésével állítsanak akadályt a tunéziai és egyiptomi nép akarata útjába.

A nemzetközi munkásmozgalom hagyományaihoz híven pártunk kezdettől fogva képviselte: «A tunéziai, egyiptomi nép és csakis egyedül ők dönthetnek saját jövőjükről!»

Ma ismért ezt kiáltjuk! A beavatkozás veszélye kirajzolódik.

Febr. 5-én az Európai Unió bejelentette, hogy felállította tervét «Tunézia és Egyiptom támogatására», mely «az új szükségletekre válaszképpen született és ezen országok átmeneti folyamatának széles támogatására» épül (Stefan Füle európai biztos marokkói útján febr. 5-én kiadott közlemény).

Febr. 9-én az EU «külügyminisztere», a brit Labour party tagja, Catherine Ashton nyilatkozta a tunéziai ideiglenes kormány külügyminisztere oldalán, hogy az «Európai Unió döntött a Tunéziának adandó rövid és hosszú távú segítségről az ország demokratikus átmenete folyamatában». Aláhúzta a «jogállam restaurációjának és az intézmények megerősítésének fontosságát». Intézmények… emlékeztetünk, hogy ezek a diktatúra intézményei, melyek megsemmisítését maguk a tunéziai dolgozók akarják …

Az átmeneti kormány külügyminisztere, Ahmed Unais rögtön üdvözölte a nyilatkozatot. Teljes mértékben elfogadva Ben Ali rendszerének kontinuitását és annak «az EU-val megkötött társulási szerződését», ami a tunéziai dolgozók szokásosnál is nagyobb kizsákmányolását jelenti, pontosítja «Tunézia (…) alapvető gazdasági, szociális és ipari modernizációt hajtott végre» követelve a «jó kormányzást».

Két nappal korábban, 7-én a «parlament» «Emberi jogok bizottsága» nyilvánosság elé bocsájtotta a Tunéziából visszatérő európai «parlamenti» delegáció nyilatkozatát, melyben «felveszi a kihívást» a «turizmus adósság-szolgáltatási krízist gerjesztő válsága megoldása», a «személyes, strukturális és gazdasági biztonság, az intézmények és a termelés rendjének biztonsága érdekében». A kommuniké hozzáteszi, hogy «az európai képviselők üdvözölték a tuniszi ideiglenes kormány kérését, hogy küldjön választási megfigyelő bizottságot.» "Jelen kell lennünk és nem csak megfigyelőként. Valami újféle megfigyelő misszóra kell gondolni, mely hosszabb ideig követi a fejlődést a szabad és méltányos választási feltételek között", mondta Mme Hautala (a Zöldek európai képviselője).

Ugyanaz az európai «parlament» jan. 31-én fogadta a következő pártok reprezentánsainak együttes határozatát: PPE jobboldali csoport, ALDE («Liberálisok és demokraták»), Zöldek/ALE, ECR («Konzervatívok»), S&D («Szociáldemokraták» a francia szocialisták is ide tartoznak), és a GUE-NGL (Patrick Le Hyaric kommunista képviselő és a balpárti Jean-Luc Mélenchon aláírásával).

A határozat megerősíti, hogy az európai «parlament» «tekintetbe véve, hogy Tunézia és az Európai Unió a társulás 2011-2016-os periódus akciótervének befejezésén dolgozik; tekintetbe véve, hogy ez a folyamat növekvő elkötelezettséget tesz szükségessé a parnerek részéről (…) felhívja a Tanácsot, a Bizottságot, az EU legmagasabb szintű reprezentánsát (Catherine Ashtont), hogy tartsák magukat készen az EU-Tunézia együttműködési pénzügyi alapok átirányítására, szükség esetén emelésére (…) a legmagasabb rangú reprezentánst és alelnököt arra szólítja fel, hogy támaszkodjon a közeli választási eljárásra és küldjön oda megfigyelőket (…) kéri a Bizottságtól, hogy pénzügyileg is támogassa, hogy az európai civil társadalom segíthessen a tunéziainak, különösképpen az emberi jogok védelme és a szociális partnerség kérdésében». Megerősíteni az uniós társulási egyezményt, a «szociális partnereket» megfizetni, felügyelni a «választásokat»… ki hiheti egy pillanatig is, hogy a tunéziai néppel való szolidaritásról van szó?

Hozzátok fordulunk: riadóztatni kell az európai munkás- és demokratikus mozgalmakat: semmi intervenció! Semmi beavatkozás!

Az Európai Unió intézményeinek keretében (legyen szó akár a Bizottságról vagy a jobb-baloldali széles konszenzusról, ami az EP-ben született) minden a tunéziai és egyiptomi beavatkozásról szól. Minden Bel Ali és Mubarak gyűlölt intézményei megerősítéséről, őrzéséről beszél. Mindenki az EU-val kötött társulási egyezményt emlegeti, azt, amelyik a tunéziai népet nyomorba döntötte és a multinacionális vállalatok brutális kizsákmányolásának kiszolgáltatta.

Emlékeztetünk, hogy 2010-ben Brüsszel-Tunisz deklarálta «az EU Tunézát elkíséri strukturális politikájában azt célozva, hogy könnyebben integrálódjon a világgazdaságba, politikája modernizációjába és kereskedelmi szabályozásába.» Ashton asszony egyébként biztatta is a Tuniszba készülő európai delelgációt: «nagy szükség van az európai vállalatok bátorítására, hogy maradjanak Tunéziában, invesztáljanak továbbra is». Ugyanez az Ashton 2010.nov.12-én, alig egy hónappal a tüntetések kezdete előtt (Sidi Bouzid) azt válaszolta egy eruópai képviselőnek Ben Ali véres rendszerének egyik törvénye kapcsán, hogy «a tunéziai igazságügyi és emberjogi miniszter hivatalosan deklarálta, ez a törvény nem a szabadságjogokat nyirbálja meg, nem vonatkozik a szólásszabadságra, sem pedig az emberi jogok védelmezőinek büntethetendőségére» és az Európai Bizottság úgy találja, «ezekről a kérdésekről nyitott és folyamatos dialógus jelenti a legnagyobb haladást a tunéziai társadalom és a nemzetközi közösség számára». Ugyanazok, akik tegnap támogatták Ben Alit, ma meg akarják menteni rendszerét.

Az Unió ugyanazon intézményei, melyek Európa népeire soha nem látott brutalitással munkásellenes programokat kényszerítenek, megpróbálják a multinacionális cégek szolgálatában álló társulási egyezményeket is megőrizni, a tunéziai és egyiptomi népi felkelést aláásni.

A POI egész Európa munkásszervezeteihez, munkásaktiváihoz fordul – azokhoz kiemelten, akik febr. 20-án Párizsban lesznek –, hogy a munkássmozgalom maradjon hű demokratikus elveihez, ahhoz, hogy a népeknek joguk van dönteni saját magukról. Megerősítjük, hogy az EU, az IMF, a nagyhatalmak kormányainak beavatkozási kisérleteivel szemben:

A tunéziai, egyiptomi nép és csakis egyedül ők dönthetnek saját jövőjükről!


Algéria

Az IMF háborút hirdet a algériai ifjúság ellen
A tunéziai és egyiptomi forradalommal egyidőben az IMF kötelezi az algériai kormányt, hogy a béremelésekről mondjon le, a külföldi tőkét részesítse előnyben és privatizálja a bankokat.

(Lucien Gauthier)

Louisa Hanoune, a Parti des travailleurs d’Algérie (algériai Dolgozók Pártja) főtitkára febr.13-i sajtótájékoztatóján rámutatott az IMF politikájára, mely az algériai kormánytól «strukturális reformokat kér».
A dokumentumban a Nemzetközi Valutaalap szerint szükséges, hogy «az utóbbi évek költségvetési iránya folytatódjék», ezzel hatályon kívül helyezve a 286 milliárd dolláros közbefektetési tervet.
Az IMF szintén úgy véli, hogy «a költségvetési reformok folytatása a leglényegesebb pont (…). A közkiadásokat, nevezetesen a közszféra bértömegének növekvő kontrolljával meg kell fékezni.» Az IMF sajnálja, hogy a kormány a közszférában 25 %-kal emelte a béreket!
Ugyancsak deklarálja, hogy «a külföldi befektetések új szabályozása azok elrettentéséhez vezethet». A 2009-es pénzügyi törvényre céloz (51 % az állami, 49 % magántőke arány) és a befektetések ellenőrzésének, valamint a vámok helyreállítására.
Az IMF strukturális reformokat sürget, a bankrendszer megnyitását a külföldi befektetők számára, a gazdasági növekedés javítását, mely szerinte csak úgy lehet, hogy «a magánbefektetések révén a munkanélküliség csökkentése, különösen a fiataloké»!
A tunéziai és egyiptomi nép felkelése perceiben az IMF ugyanazokat az intézkedéseket követeli, melyeket Ben Ali és Mubarak valósított meg a fiatal diplomások tömegeivel szemben, akik munka nélkül tengődnek vagy kisebb részük az Európából delokalizált vállalatoknál kényszerül extrakizsákmányolt munkát vállalni.
A sajtókonferencián Louisa Hanoune aláhúzta: «Nem Mubarak Egyiptomában vagy Ben Ali Tunéziájában vagyunk. Rendszerünk különbözik ezektől.» Megjegyezte, hogy az IMF a 2009-es pénzügyi törvényt és az előrehaladott közbefektetéseket helyteleníti. Louisa Hanoune, a Parti des travailleurs nevében úgy találja, hogy az IMF javaslataival («háborús nyilatkozat a fiatalság ellen»!) éppen ellenkezőleg kell előrelépni: az ifjúságnak munkahelyek és -bér kell, a kulcsüzemeket pedig államosítani szükséges. Szerinte Algériában «a sztrájkok és szociális mozgalmak egészséges társadalomról tanuskodnak» (La Tribune, febr.14.).
A Le Soir d’Algérie (febr.14.) szerint «a párt által javasolt alternatíva magába foglalja a népi bizottságok alakítását. A kezdeményezés, melyet központi bizottsága elfogadott, abban áll, hogy az állampolgárok maguk hozzanak létre csoportokat és foglalják össze törekvéseiket. Utóbbiakból van elég, amit az ország különböző részein tapasztalható sztrájkok és tüntetések mutatnak. A párt ezen bizottságoktól reméli bizonyos események megelőzését.»
A Le Temps (febr.14.) megemlíti, hogy Louisa Hanoune sürgette «az ország első számú közhivatalnokát (a Köztársaság elnökét) “az új választási törvény meghozására, hogy lépés történjék az Alkotmányozó Nemzetgyűlés előrehozott választással való összehívására és az 1990-es évek óta függőben maradt kérdések végre megoldást találjanak”.»

Tizi-Ouzou
Diákmenet a diploma védelmében

Sofiane joghallgató az Organisation des jeunes pour la révolution (OJR, ifjúsági szervezet a forradalomért), hozzászólás a Parti des travailleurs (PT) febr. 5-i gyűlésén

“Ma azért gyűltünk össze mi, a PT, az OJR tagjai és szimpatizánsai, hogy együttérzésünket fejezzük ki a tunéziai forradalommal és az egyiptomi felkeléssel (…).
Szolidárisak vagyunk ezekkel a népekkel, mert közös az ellenségeink, azok, akik az összes nép ellenségei: a multinacionális érdekeket megjelenítő tőkés rendszer (…).
Országunkban, a felsőoktatási minisztérium általánossá tette az LMD-rendszert (1), mely devalorizálja, megsemmisíti a diplomát.
A sztrájk- és tiltakozó mozgalmakat különböző egyetemek, régiók hallgatói szervezték jogaik követelésére és diplomájuk megvédésére (…).
Febr. 1-én Tizi-Ouzou egyetemének diákjai tüntettek ezerszámra jogaikért, diplomájukért, a klasszikus rendszer fenntartásáért, azért, hogy kimutassák elutasításukat a szociális intézmények privatizálásában (…). Ezen a tüntetésen az egyetemi hallgatók leckét adtak hazaszeretetből a MAK-nak (Mozgalom Kabilia automómiájáért), mely a tüntetést saját körébe szerette volna vonni. Megerősítették, hogy ragaszkodnak a nemzeti függetlenséghez és a nemzet egységéhez. A himnuszt énekelve vették el tőlük lobogóikat. Egy másik párt (az RCD) is ezt akarta tenni, holott a diákok követeléseit nem támogatja, az LMD-rendszer mellett foglal állást és imperialista érdekeket képvisel.
De a diákok éberek voltak, ezeket a manővereket ügyesen elhárították, megakadályozták, hogy célt érjenek. Végigvitték a menetet és követeléseiket átadták az ország legmagasabb rangú hatóságainak.»

(1) «Licence, master, doctorat» (LMD) Algériában is alkalmazzák az Európai Unióval kötött szerződések értelmében.

A francia sajtó furcsa kampánya

A francia sajtó, nevezetesen a Libération és a Le Figaro algériai apokalipszisről számolt be, miután betiltottak egy, a változásért és demokráciáért meghirdetett, koordinált tüntetést, melyet valójában az RCD (Saïd Sadi pártja) szervezett. Az RCD szándékosan erőltette a betiltott tüntetést, hogy külföldi bevatkozást kérhessen. Előzetesen tett egy kört az összes európai és amerikai kancellárián. A francia kormány ezt a kommünikét adta ki erről: «A szólásszabadságot tiszteletben kell tartani és a tüntetéseknek szabadon kell lefolyniuk». Az amerikai kormány megerősítette «az algériai nép egyetemes jogainak támogatását, ideértve a gyülekezési- és szólásszabadságot is».
A Parti des travailleurs d’Algérie felhívta a hatóságok figyelmét arra, hogy hagyni kell az RCD-t tüntetni. Louisa pontosított: «Semmi nem igazolja az algíri menetek megtiltását. A szabadság a rend faktora, mely lehetővé teszi, hogy elszigeteljük a kalandorokat és a provokátorokat». Hozzátette: «A nép nem akar menetelni egy olyan jobboldali párttal, mely rendkívüli állapotokat és egyéb retrográd intézkedéseket meghirdető kormány tagja volt.»
A Front des forces socialistes (FFS, a legutóbbi választásokat bojkottáló szocialista erők frontja, kormányellenzékben) szintén nem hívott erre a tüntetésre. Egyik felelőse: «Nem megyünk sehova sem olyan szervezőkkel, akik tennivalóit Algéria határain kívül határozzák meg.»
A Le Monde ezt írta a «koordinációról» : «Számosan nem haboznak bizalmas beszélgetésekben Sadi 90-es évekbeli szerepvállallását felelősssé tenni a tüntetésre felhívás sikertelenségének okaként.»
Valóban, az 1992-es rendkívüli állapotok kihirdetését az RCD jóváhagyta, képviselői megszavaztak minden törvényt, közöttük a privatizációst is. 1998-tól 2001-ig több minisztert is adtak a kormánynak.
Louisa Hanoune hozzátészi: «A nép nem felejt. Az a párt, mely erre a menetre hívott, hivatalosan az egyetlen párt volt, mely az izraeli kapcsolatok normalizálásáért szót emelt. A NATO meg is hívta és kérte, hogy gyakoroljon nyomást Algériára a cionista erők sikere érdekében. Amerikai befolyású iraki tipusú forradalmat akar.»
L. G.

Emlékeztető
Algéria 1992 és 2011 között
1992: Januárban az «iszlám terrorizmus» elleni harc ürügyén a választásokat katonai államcsíny szakítja meg (az FIS feloszlatása). A terrorháborús «fekete évtized» Algériában 150 000 áldozatot követelt.
1995: San Egidio közössége kezdeményezésére konferencia a feloszlatott iszlamista párt (az FIS), a volt egypárt (az FLN), a Szocialista Erők Frontja (FFS, alapvető bázisa Kabilia), Ben Bella és a Parti des travailleurs (PT) részvételével. A béke érdekében «nemzeti szerződés» aláírása. Az algériai hatalom csakúgy, mint az RCD (a másik kabiliai bázisú párt) a konferenciát denunciálja.
1998: Hosszú békekampány után a PT májusban «a békéért és testvériségért nemzeti tanácskozást» kezdeményez.
1999: Az elnökválasztáson Louisa Hanoune a PT jelöltja. Buteflikát választják elnöknek, aki később az ún. «nemzeti kibékülés» érdekében tesz lépéseket, a «terroristáknak fegyverletétel fejében büntetlenséget» javasolva. A PT támogatja, ugyanakkor a közszféra privatizációja ellen kampányt folytat.
2001: Az UGTA, a legnagyobb szakszervezeti tömörülés általános sztrájkot hirdet a bankprivatizáció ellen.
2002: A rendőrség megölt egy fiatalt. Kabilia népessége felkel. A PT a megtorlás ellen foglal állást. Egész Algériára kiterjedő kampányt folytat népszavazásért a berber nyelv (tamazigt) hivatalos nemzeti nyelvként elfogadása érdekében. Áprilisban Buteflika elnök összehívja a Kongresszust (a Szenátus és a Nemzetgyűlés együtt) a tamazigt nyelv nemzeti nyelvként elismerésére.
2003: Az UGTA felhívására általános sztrájk a privatizáció ellen. Tömegesen követik főként Kabiliában.
2005: A PT az egyetlen párt, mely az algériai kormánynak az Európai Unióval kötött társulási szerződését nyilvánosan leleplezi.
2008: Júliusban Buteflika elnök bejelenti a privatizációs tervek kudarcát.
2009: A Nemzetgyűlés megszavazza a pénzügyi törvényt, mely szerint az államnak minmum 51 %-os részesedése kell legyen minden vállalatban. A PT képviselői törvénymódosításokat javasolnak, közöttük járadékot a fiatalok számára. Az elnöki többség és az RCD a módosítás ellen szavaz. A PT ennek ellenére úgy tartja, hogy ez a pénzügyi törvény első lépésként helyes és megszavazza.
2010: A PT kongresszusára egész sorozat nyilvános gyűléssel készül, témája: «51-49, ez az első lépés, de nekünk 100 % kell». A kormány 286 milliárd dolláros közbefektetéseket jelent be a munkaügy, lakhatás és iparfejlesztés területén.
2011: A kormány inézkedéseket jelent be a spekuláció ellen. Az érintett munkáltatók/tulajdonosok tiltakoznak és az alapvető termékek árát emelik (70 %-kal is). A fiatalok bizonyos rétegei lázadnak. A kormány enged a spekulánsoknak. Kommünikéjében a PT elítéli a kormány meghátrálását, javasolja, hogy – ha csak ideiglenesen is –az állam ellenőrizze a külkereskedelmet és a fiatalok számára munkahelyek tömegét biztosítsa. Az UGTA a PT javasolta sürgősségi intézkedéseket aláírja.