2014. október 31., péntek

Nemzetközi információk


Nemzetközi Egyetértés.jpg
Nemzetközi információk
Dolgozók és Népek Nemzetközi Egyetértése
196. sz. (565) – 2014.okt.17.
Az Egyetértés nemzetközi koordinációjának ülése
(Algír, 2014.okt.10-11.)
Okt. 10-11-én összeült a Nemzetközi Egyetértés koordinációja Algírban. Megjelentek algériai, dél-afrikai (azániai), guineai, indiai, pakisztáni, amerikai (USA), palesztin/libanoni, német, spanyol, belorusz, francia elvtársaink. Brazíliai, guadeloupe-i, togói elvtársaink fontos ügyek miatt távolmaradva exkuzálták magukat.
A koordináció először a palesztin nép borzalmas helyzetére tért ki. A gázai intenzív bombázások, a népesség széles rétegeinek megsemmisítése mára embargóba torkollott, amely továbbra is fojtogatja a palesztin népet – a kegyetlen megtorlások, a zsidó telepek terjeszkedése, a gyilkosságok mellett…
A koordináció ismételten mélyen elítéli az izraeli államot, amiért az nem tartja be a palesztin delegációval kötött kairói egyezményt  a fegyverszünetről. A koordináció üdvözli az algériai UGTA és PT közös felhívását nemzetközi kampányra, amely követeli a gázai embargó azonnali és feltételek nélküli és minden háborús aktus megszüntetését a palesztin nép ellen. Számos országban a munkás- és demokratikus mozgalmak máris akcióba kezdtek.
A koordináció csatlakozik a kampányhoz. Az alábbiakban közzétesszük az első aláírók nevét.
A PT-UGTA felhívása a következő nyelveken került közlésre: arab, francia, angol, spanyol, portugál, német, hindu, urdu, kínai, olasz, görög, török, szerb-horvát, román, koreai, orosz, magyar. Megjegyezzük, hogy a palesztin nép sorsa egyre nagyobb felháborodást vált ki világszerte – ideértve a zsidó származású aktivistákat, magában Izrael államban is a lakosság körében is.
A PT-UGTA felhívását a koordináció támogatja. Javasoljuk, hogy minden érintett országban, különösen az imperialista országokban, ahol a kormányok támogatják Izrael államot (USA, EU), a legszélesebb kampány induljon, kormányukhoz azt interpellációs célzattal intézve a blokád és a restrikciók megszüntetésének, Gáza újjáépítésének és gazdasági tevékenységének újjáindítása követelésével.
Ebben a keretben Nagy-Britannia különleges mandátumot kapott annak érdekében, hogy a felhívást számosan támogassák a Labour Party képviselői és a szakszervezetek köreiben. Különleges formát ölt a felhívás Indiában, ahol az új kormány az Izraellel kötendő katonai és kereskedelmi egyezmény megkötését vizsgálja, ellentétben India eddigi politikájával, amely 1947 óta hagyományosan a palesztin népet támogatja.
A nov. 29-i «Nakba» (a katasztrófa) évfordulója merült fel javaslatként,  mint a palesztin néppel való szolidaritás hagyományos napján (ekkor született az 1947-es ENSZ-határozat Palesztina felosztásáról). Algériában máris a palesztin politikai reprezentánsokkal közös aktivitásról kaptunk hírt. 
Elvtársunk, szakszervezeti felelős, aki az Afrikai Szakszervezeti Egységszervezet állandó képviselője az ILO-nál, szintén bejelentette, hogy személyesen csatlakozik a kampányhoz szervezete nevében és szolidaritásra hívott; javasolta, hogy az ENSZ főtitkárát, az Afrikai Unió elnökét és a genfi Emberjogi Bizottságot tájékoztassuk a kampányról.
Javaslat született arról, hogy független népbíróságot hozzunk létre avégett, hogy Izrael népellenes cselekményeit megvizsgálja (ahogyan annak idején a Bertrand Russell-bíróság vizsgálta az amerikai háborús bűncselekményeket), valamint nemzetközi munkásdelegációt küldjünk a későbbi időszakban Palesztinába a nemzetközi szolidaritásról tanuskodni.
A koordináció figyelmét nem kerülte el, hogy számos ország kormánya (Latin-Amerikában, Algériában, stb.) az izraeli agresszió elleni álláspontját hozta nyilvánosságra, sőt, kapcsolatait meg is szakította az agresszorral. Különleges mandátumot ki elvtársaink számára, hogy lépjenek kapcsolatba azokkal a zsidó és izraeli aktivistákkal, akik elutasítják a zsidók által elszenvedett genocídium nevében gyilkolják a palesztin népet.
A tőkés országokban növekszik az eltökéltség a brit és az amerikai titkosszolgálatok kreációja, a Daech (Iszlám Állam) elleni harc ügyében. Az USA mögött felsorakozott egy sereg fejlett tőkés állam, Szaud-Arábiával, Katarral kezdve egy sor arab állam, Törökország. A háború azzal fenyeget, hogy mint Szíria és Irak esetében, hogy szétszabdalja a nemzeteket. Lehetőséget kell keresnünk az együttes cselekvés érdekében a háborúban érintett országok dolgozóival és aktivistáival, mivel ez semmiképpen nem szolgálja a társadalmi igazságosságot, a demokráciát és a népszuverenitást. A háború azzal is fenyeget, hogy a főbb imperialista országokban folyó osztályharcot megfojtja, amire felhívtak francia, amerikai és német elvtársaink.
A koordináció megtárgyalta belorusz társainktól kapott információkat az ukrán dolgozók és nép súlyos helyzetét illetően. Ukrajnában a NATO és az Európai Unió impulziója hatására a szélsőjobboldalra támaszkodó oligarchakormány dekompozíciós és diszlokációs politikát folytat Európa szívében. A külföldi nyomás növekszik a régió országaiban, Belorussziában is. Azonban a háborúellenes hangulat is növekszik az ukrán lakosság körében, keleten és nyugaton egyaránt, és különösen a munkásosztályon belül.
A koordináció megkapta Elie Domota elvtársunk, akinek pillanatnyilag távol kellett maradnia, a guadeloupe-i UGTG szakszervezeti tömörülés nevében írt levelét, melyben ismertette a francia kormány megtorló intézkedéseit a szakszervezetek ellen, és az UGTG volt főtitkárhelyettesét, Charly Lendot fenyegető bírósági eljárásról is szólt. Ezügyben is kampányt folytatunk, melyhez csatlakozott a Megtorlás Elleni Nemzetközi Bizottság.
Az ILO konvenciói és normái védelmében a koordináció megkapta az információkat annak 104. konferenciája napirendjéről, amely a «méltó munka» kérdésére koncentrál. A prekaritásos munka általánossá válásának minden formája fenyeget, éppen ezért a koordináció ebben az évben is össze fogja hívni 2015. jún. 13-án Genfben éves tanácskozását az ILO normái, a jogok, garanciák megvédése érdekében. Evvel kapcsolatban ismerjük azt az évek óta tartó kísérletsorozatot, amely során a munkáltatók egy növekvő csoportja mindenáron meg akarja semmisíteni a sztrájkjogot, amely pedig 1926 óta az ILO 87-es és 98-as konvencióiba belefoglaltatik. A dolgozók és a munkáltatók közötti konfrontáció elkerülhetetlen a kérdésben, a világ szakszervezeteinek meg kell ismerniük azt a vitát, amely a genfi találkozót megelőzi. A Nemzetközi információk oldalain közzé fogjuk tenni, valamint keressük a médialehetőséget, hogy a szakszervezeti mozgalom történetét megismertethessük a dolgozók egységének megerősítése érdekében.    
A munkás- és demokratikus jogok megkérdőjelezése szélsőségesen nehezíti a munkásaktivisták tevékenységét Pakisztánban. A koordináció Rubina Jamil, az APTUF szakszervezeti tömörülés vezetője által előkészített dosszié alapján az egész világon lépéseket fog tenni. 
Indiai elvtársunk informált bennünket hazája 11 szakszervezeti konföderációjának a dec. 5-i egynapos sztrájkra és országos megmozdulásra szóló együttes felhívásáról. Modi kormánya a «versenyképesség» nevében támadja a munkatörvényeket, a külföldi befektetők becsalogatása érdekében (valamint, hogy nyomást gyakoroljon Kínára is). A koordináció felhív arra, hogy dec. 5. előtt biztosítsuk szolidaritásunkról a sztrájkra készülő indiai szakszervezeteket.
A koordináció a nyugat-afrikai Ebola-járvány kapcsán az érintett országok dolgozóit és népét együttérzéséről biztosítja, ugyanakkor figyelmeztet arra, hogy a járvány következménye annak, hogy egész Afrikában a strukturális kiigazítások (PAS) programjai tönkretették az egészségügyet a külső adósság fizetése és az érintett országok kifosztása keretében.
A bevándorlókat és sorsukat mind Afrikában, mind Európában vagy az USA-ban a munkásmozgalom hagyományos szolidáris álláspontja illeti, jogaikért folytatott harcot állandó küzdelem övezi. 
A koordináció részt vett okt. 11-én tartott az algériai Dolgozók Pártja helyiségében tartott sajtótájékoztatón, amelyen a párt megerősítette, mindenféle külső beavatkozást elutasítva ragaszkodik Algériai szuverenitásához éz integritásához.
A gázai blokád feltételek nélküli, azonnali és teljes, az összes háborús intézkedés megszüntetéséért felhívás első aláírói


ALGÉRIA
Khane Rachid, Député PT APN ; Hamou Djebara Houria, Député
PT APN ; Boudriche Nacera Député APN ; Yefsah Nadia,
Député APN; Djoudi Djelloul, Député APN; Tazibt Ramdane,
Député APN ; Chouitem Nadia, Député APN membre CEN -
UGTA; Labatcha Salim, Député APN SG Fédération des travailleurs
de l’agro-alimentaire - UGTA ; Benbessa Rahima, Député
APN, Fédération des travaux publics ; Bekkai Mohamed, SG Fédération
des travailleurs des mines et assimilés – UGTA - Député
APN; Boulachaab Nora, Député APN; Bendjedou Nadia, Député
APN; Bendjedou Nassima, Député APN; Boukhari Kheira,
Député APN ; Forlou Habib, Député APN ; Tehami Mohamed,
Député APN ; Chabane Soraya, Député APN; Ghanou Ghalem,
Député APN ; Snani Mourad, Député APN ; Bouabdelah Ouahid,
Député FLN à APN; Kouadria Smain, député – membre
CEN UGTA ; Hasseni Med Kamel, membre de la Fédération nationale
des travailleurs de l’électricité et du gaz UGTA ; Aissani
Tahar, membre de la Fédération nationale des travailleurs de
l’électricité et du gaz UGTA ; Soufi Nabil, membre de la Fédération
nationale des travailleurs de l’électricité et du gaz UGTA ; Zitouni
Lamtai, S.G de la Fédération africaine des syndicats du
pétrole, du GAZ et des mines; Sait Mouloud, président d’APC –
Bourouba ; Telli Achour, secrétaire national de l’UGTA, chargé
des conflits sociaux ; Takjout Amar, secrétaire général de la Fédération
nationale des travailleurs du textile et cuirs (FNTTCUGTA)
; Ouadah Ali, membre de la FNTTC-UGTA ; Brahimi
Miloud, Avocat, ex- président de la Ligue algérienne des droits de
l’homme ; Ben Dob Ali, secrétaire général de l’union de wilaya
UGTA – Laghouat, Rahmani Abdelmalek, Coordonateur du
Conseil national des enseignants du supérieur (CNES) ; Abbeche
Ahmed, Ancien bâtonnier national ; Goumettre Boualem,
Président de APC de Souk El Had Boumerdes ; Chebab Omar,
S.G Union de wilaya UGTA Boumerdes ; Tegari Mohamed, S.G
UL Laghouat ; Bedjra Madjid, S.G U.L Aflou ; Benkechra Mohamed,
S.G U.L Hassi Rmel ; Aider Ahmed, Coordinateur PTT
– UGTA ; Djouambi Amar, S.G du syndicat national des travailleurs
du ministère du commerce UGTA ; Benatia Benaija, membre
de la Fédération nationale du tourisme et du commerce ;
Laroubi Ahmed, membre de la Fédération nationale tourisme et
du commerce; Benyettou Mohamed, membre du bureau national
du syndicat national du ministère du commerce ; Bouabdelli
Latifa, membre du bureau national syndicat national du ministère
du commerce UGTA ; Ramdani Bachir, SG Union de wilaya
UGTATizi Ouzou, Tamadjiat Ali, SG, section syndicale entreprise
textile UGTA Tizi Ouzou ; Berkani Youcef UL UGTA – Draa EL
Mizan; Ait Ali Ahmed, SG UL UGTA, Ouaguenoun ; Hocini Djamila,
Union locale Draa El Mizan ; BelkacemAmroun, vice-président
APC Boghni (Tizi Ouzou) ; Meziane Mohamed,
vice-président APC Tadmait ; Yahiyaoui Malek, vice prisident
APC Bechloul – Bouira ; Saidi Amer, médecin, vice-président
section syndicale CNAS UGTA Bouira ; Bachkir Samir, S.G section
syndicale COLPA Bouira ; Dahmani Rachid, SG section syndicale
UGTA Sonatrach Beni Mensour ; Dachoune Azzedine,
S.G union locale UGTA Bechloul ; Bouira ; Tebi Djamila, Elue
APC Souk Lakhmis ; Zarat Rachid ex député ; Halhaite Abdelhakim,
Coordinateur de la fédération des parents d’élèves –
Batna ; Benachi Hafisa, Doctorat en droit – professeur à l’université
de Batna ; Abbasi Siham, Magistère en droit constitutionnel
; Djebrane Khalil, journaliste ; Hofafe Yamna,
psychologue ; Mahouze Belhadj, journaliste ; Mihoub Abbes,
Syndicaliste Education nationale ; Fetoumi Ahmed, vice-président
APWMédéa ; Dilmi Houria, Elue APW- Médéa ; Oum Lbat
Belhacen, SG U.L Kasr El Boukhari UGTA ; Dahsi Aissa, organique
U.L Kasr El Boukhari ; Houti Samir, SG syndicat des médecins
hôpital Kasr El Boukhari UGTA ; Ramache Abdeslam,
(P/APW) d’Oum El Bouagui ; Demen Debih Med Salah, élu APW
d’Oum El Bouagui ; Mesaoudi Hassen, élu APWd’Oum El Bouagui
; Adjal Noura, élu APWd’Oum El Bouagui ; Touaguine Mahmoud,
S.G UW- UGTA Tindouf ; Tehali Zaoui, membre du
syndicat de l’éducation, membre de la coordination nationale
Maalem Moustapha, SG section syndicale CNAS – Tindouf ;
Abid Ahmed, SG syndicat commerce (UGTA)- Tindouf ; Belgha
Amar, SG section syndicale direction des ressources en eau, Tindouf
; Tahar Abdelmalek, président de section locale de l’agence
foncière – Tindouf ; Guettaf Lila, directrice de université de formation
continue l’UFC Sétif ; Habbache Belkacem, Elu APC,
membre du bureau national des architectes algériens-UGTA ;
Guessoum Souad, Avocate, membre du syndicat des avocats
de la zone de Sétif ; Guedjali Nacera ép. Boutelicha, membre
d’union locale et membre du bureau de wilaya UGTA de la femme
travailleuse ; Hadji Khaled, coordinateur national SNTE ; Serai
Mebarek, expert international en économie ; Bouzitouna Laid,
membre du bureau national du syndicat des industries agro-alimentaire
(UGTA) ; Boufenara Ahmed, député et secrétaire général
du l’union locale wilaya de Constantine – Est ; Bechtela
Fateh, S.G UL Jijel (UGTA) ; Mezili Mohamed, secrétaire général
par intérim de l’union de wilaya UGTA Jijel ; Saadi Mounira,
responsable de la commission de la femme travailleuse UGTA –
Jijel ; Mana Fateh, membre du bureau du syndicat national UGTA
de la protection civile ; Laouar Tayeb, président d’APC El Milia –
Jijel ; Boulouadninie Kamel, SG de la fédération des travailleurs
de l’éducation ; Meskef Mourad, S.G section syndicale l’algérienne
des eaux Jijel ; Laaouib Fahima, SG Union locale, commission
femme travailleuse ; Mohamdioua Abdennour, S.G
direction des services universitaire UGTA ; Nasri Fares, SG syndicat
UGTA université Bejaïa ; Souami Kamel, journaliste ; Mouhoubi
Allaoua, Elu APC – enseignant université – Bejaïa ;
Belabes Abdelkader, syndicaliste communaux UGTA – Bejaïa ;
Ouled Noui Mohamed Abdelfatah, SG syndicat Sonelgaz –
Centre UGTA ; Touati El Hachimi, vice-président APC de Djelfa ;
Sekta Abdellah, vice-président APWDjelfa ; Dhebaa Larabi, SG
par intérim union de wilaya UGTA – Djelfa ; Bouzergout Tahar,
SG de l’union locale – Djelfa ; Khatim Mohamed, syndicaliste
UGTA ; Cherchari Mustapha, SG de l’union locale – M’sila ;
Aoufi Abdellah, SG section de l’éducation – M’sila ; Laanani Zakaria,
syndicaliste SONALGAZ – M’sila ; Kada Abdelkader, viceprésident
APC – M’sila ; Bahloul Fatma Zohra, élue – M’sila ;
Tahar Khalif, S.G union locale – UGTA - Ghardaïa ; Bourouba
Kamel, S.G Union wilaya UGTA - Ghardaïa ; Ait Oudia Brahim,
organique – UGTA - Ghardaïa ; Khatoui Abdelkader, S.G section
syndicale UGTA – Ghardaïa ; Lakhdar Dahmane, membre national
Fédération nationale CASNOS – UGTA – Ghardaïa ; Khatoui
Lakhdar, S.G de la section santé, UGTA – Ghardaïa ;
Djelloul Razak, Elu APC – Ghardaïa ; Meziane Amirouche, memebre
du CC du PT- Ghardaïa ; Rekia Bouhada, Elu APC -
Ghardaïa ; Said Arour, SG EGTG – Ghardaïa ; Lahcen Bouhada,
SG de la section syndicale – UGTA – Ghardaïa ; Slimani
Laid, vice-président APW Skikda ; Boucherak Larbi, syndicaliste
CNAPEST- Skikda ; Boukadoum Ali, P.APC – Sidi Mezghiche
– Skikda ; Medjardaoui Messaoud, P.APC Khenak
Mayonne Skikda ; Djekrib Salah, P.APC Ouldja – Boul BELLOUT
– Skikda ; Nasri Mounir, vice-président APC AZZABA – Skikda ;
Benkhalef Abdeldjalil, secrétaire générale syndicat santé –
Skikda ; Kazitani Abdelhak, président APW– Oran ; Amouziane
Abdelkader, vice-président APWOran ; Sana Ahmed, président
APC Mesrighine - Oran ; Boussaada Kadour, responsable des
finances UW - Oran ; Sahraoui Abdelkader, SG union locale
UGTA – Est ; Benyahia Belkhouyat UW - UGTA chargé des
conflits Oran / Est – Oran ; Fnides Yazid, S.G syndicat EPELEC
– Guelma ; Khaled Lazhar, S.G syndicat les moulins Mermoura
groupe SMID – Guelma ; Mernalfa Abdesselm, S.G syndicat
complexe céramique Guelma ; Merimed Fayçal, S.G syndicaliste
SYCMA – UGTA – Guelma ; Belguidoum Yazid, S.G syndicat
COPAWI – UGTA – Guelma ; Saidi Louazna, avocate Elu
APW – Guelma ; Ghouzlani Souheila, avocate délégué syndicale
régional du Baronnat – Guelma ; Hadad Hamza, syndicaliste
UGTA hôpital OKBI – Guelma ; Benmeur Bouchemal, union
de wilaya UGTA – Ouargla ; Belbekra Mohamed Fateh, CE –
union locale UGTATouggourt Ouargla ; Khemissi Ben Othmane,
SG Union locale UGTA – Touggourt – Ouargla ; Ouargla ; Halaf
Mohamed Salah, union locale – UGTA – Touggourt – Ouargla ;
Zarouki Sahraoui, UW UGTA EL OUED ; Messaoudi, union locale
El M’ghair El Oued ; Mtiche Mabrouk, SG section syndicale
de ENASEL El Oued ; Khaldi Faiçal, commission exécutive locale
UGTA El Oued ; Kouchi Fathi, syndicaliste, élu APW - Tipaza
; Djilli Moussa, intendant élu APW – Tipaza ; Darzerar
Ahmed, navigant Tipaza ; Bouastine Mohamed, élu APW –
RND ; Amraoui FADILA, union locale – UGTA – Adrar ; Moulay
Ali Boufares, SG union wilaya UGTA – Adrar ; Moussa Messaoud,
élu APC Talmine – Adrar ; Saadia Azzedine, syndicaliste
– lycée Timimoune – Adrar ; Djelaila Abderrahmane, syndicaliste
finance – Adrar ; Kafa Ali, président d’APC Daldoul – Adrar ;
El Maltaoui Ahmed : S.G union de wilaya UGTA Tamanrasset ;
Ben Abd El Moula Chikh : UW – UGTA Tamanrasset ; Amarzaghe
Abderrahmane membre CEL-UGTA Tamanrasset ; Karbadou
Ahmadou : SG syndicat d’entreprise ENOR - UGTA ;
Karim Mohamed : SG de l’union locale ; Bouklila Abdelkader :
membre de la CEW – UGTA – Tamanrasset ; Ben Hadou Abdelkader
: SG section syndicale Naftal ; Byouch Abdellah : SG section
syndicale Naftal (gaz) ; Akacem Ahmed : SG section
syndicale du carburant ; Belhatte Brahim : SG section syndicale ;
Guoumin Ambarek : SG de section syndicale de postes et de
communications - Tamanrasset ; Ben Abdellouahed Salah : SG
section syndicale Trésor ; Bousmaha Nassima : SG section syndicale
formation professionnelle ; Belmiloud Mouloud : SG section
syndical ; Bellamine Lamine : SG section syndicale UGTA
santé ; Abdellah Abderrahmane, inspecteur du travail ; Benaouda
Mohamed, SG union Wilaya Ain Temouchent ; Benassada
Boucif, chargé de l’organique U.W Ain Temouchent ;
Megueni Chikh, SG PTIC ; Meghni Sandid Menaouer, SG section
syndicale pèche Ain Timouchent ; Mesli Nabil ; SG section
OPOW Ain Timouchent ; Bouanani Rachid, membre union locale,
Beni Saf – UGTA ; Marad Mohamed, vice-président APC
Khenchela ; Zemal El Hadj, syndicaliste UGTA union locale chachar
khenchela ; Belaidi Ismaïl, Elu APWKhenchela ; Abdelkrim
Bouchareb, syndicaliste UGTA université Khenchela; Hassad Zehoua,
syndicaliste UGTA direction des services sociaux Khenchela
; Hassad Hamoudi, syndicaliste union locale UGTA
Khenchela ; Mbarek Mkhalfa, Association des éleveurs d’abeilles
et production du miel Khenchela ; Khlifati Mohamed Sadik, directeur
d’école El bayadh ; Achouri Farid, Enseignant El Bayadah
; Ali Abdelkrim, professeur à l’université El Bayadh ; Nasr
Allah Soumia, étudiante El Bayadh ; Mekaoui Miloud, président
APC Oued Taghia – Mascara ; Belasri Abdelkrim, président du
syndicat cimenterie SCIZ ; Abdallah Mohamed El Houari, SG
Union de wilaya UGTA Mascara ; Medjahed Sid Ahmed, fédéral
formation professionnelle Mascara ; Berayeh Abdelkader, SG
union locale APC Bouhnifia Mascara ; Sadmi Hnifi, syndicaliste
bureau de coordination de l’éducation Bouhnifia – Mascara ; Talha
Nourredine, syndicaliste BADR Teghenif Mascara ; Sid El Arbi
Djamel, SG union locale UGTA Sig – Mascara ; Yekhlef Kada,
SG union locale UGTA Mohamadia Mascara ; Sayel Mohamed,
SG union locale Ghris Mascara ; Hachrouf Ali, SG union locale
UGTA Teghnif – Mascara; Boualem Mohamed, SG section
(UGTA) OPGI Mascara ; Hamidi Abdelkader, Syndicaliste port
d’Oran ; Melyani Mohamed, Syndicaliste port d’Oran ; Aiyad Mohamed,
Elu APW syndicaliste de la fédération nationale des finances
UGTA Annaba ; Ghenem Hamsi, directeur du journal
Esakr -Annaba ; Hazi El Aid, président APW -Annaba, Mehdi
Nourredine, vice-président APW- Annaba ; Bour Nas Sassi, syndicaliste
UGTAAnnaba ; Maizi Farouk, directeur d’école Annaba ;
Mustapha Hachi, vice-président APC Blida ; Ben Cherchali Sid
Ali, Président APC Blida ; Merzak Rami, député APN Blida ;
Kherchaf Nacéra, Elue APC Blida ; Metidji Abdelkrim, syndicaliste
UGTA Blida ; Helou Mohamed, SG section syndicale Blida ;
Aouamer Abdelkader, SG section syndicale SNAPAP Blida ;
Debeb Mohamed, fédération PTT Blida ; Belhadj Mohamed, SG
PTT Blida.
NÉMETORSZÁG
Heidi Becherer (vice-secrétaire pour la région Chemnitz de l’AfA,
SPD, Conseillère municipale Chemnitz); Gabriele Hahn (secrétaire
du DGB pour la ville de Chemnitz, ver.di, SPD, secrétaire régionale
de l’AfA); Beate Sieweke (verdi, SPD/AfA, membre du
bureau du NRW de l’AfA); Peter Kreutler (membre du bureau de
verdi de Düsseldorf, vice-secrétaire de l’AfA de Düsseldorf); H.-
W. Schuster (verdi, secrétaire de l’AfA de Düsseldorf); Michael
Futterer (vice-secrétaire du GEW du Baden-Württemberg, SPD)
; Barbara Ludwig (GEW, DGB, SPD); Michael Altmann (membre
du bureau régional de Ver.di secteur 03, vice-secrétaire de
l’AfA pour la région Hesse-Sud); Heinrich Becker (membre du
bureau de région du GEW); Christof Beshorner (délégué ver.di
du personnel, SPD); Maria Ebobisse (GEW); Christoph Kappel
(délégué ver.di du personnel); Lothar Ott (SPD, membre du bureau
régional du GEW); Peter Saalmüller (membre du conseil
d’administration pour ver.di foire de Francfort, SPD); Klaus Wesemann
(ver.di, membre du bureau régional du SPD); Thomas
Sachs (membre du bureau régional du GEW); MonikaWernecke
(ver.di, Die Linke); Friedrich Klein (Mitglied der EVG, BR-Mitglied
der chemin de fer régional Berlin GmbH); Wolfgang Mix (membre
du bureau du secteur science du GEWde Berlin); Ulla Pingel
(Conseil syndical de ver.di); Rainer Döring (ver.di); Gotthard
Krupp (membre du bureau de ver.di Berlin, membre du bureau
de l’AfA Berlin); Volker Prasuhn (ver.di, secrétaire régional de
l’AfA); Polke Peter (EVG, Conseil d’entreprise du réseau régional
de Berlin); Manfred Birkhahn (ver.di); Krister Batzer (secteur jeunes
du NGG et de ver.di); Doro Maubach (comité femmes ver.di
Cologne); Kerstin Bunz (bureau du comité femmes de ver.di,
déléguée du personnel pour les femmes); Harald Korsawe
(délégué du personnel ver.di); Heiko Herrmann (délégué du personnel
ver.di); Anna Mark (déléguée du personnel ver.di); Peter
Wenzel (SPD, président du groupe SPD); Jens Bennarend
(SPD, vice-secrétaire régional); Christina Weng (ver.di, secrétaire
des délégués du personnel, SPD); Benny Kutschinno
(porte-parole de Die Linke, Bochum); Katrin Dehrmann (ver.di,
déléguée pour les jeunes et les apprentis); Melanie Pallien (EVG,
délégué pour les jeunes et les apprentis); Matthias Cornely
(délégué du personnel de l’IGM, SPD-AfA); Binnaz Öztoprak
(conseiller municipal - SPD); Paul Paternoga (ex. secrétaire des
délégués du personnel de IGM, SPD); Eva Gürster (membre du
bureau de ver.di du Land secteur 3, SPD); Ellen Engstfeld (porteparole
des délégués du personnel ver.di, SPD); Henning Frey
(délégué du personnel GEW, SPD) ; Professeur Juliane House,
Université de Hambourg.
AUSZTRIA
Matthias B. Lauer (secrétaire national de la Confédération des
syndicats chrétiens Autriche).
AZANIA/DÉL-AFRIKA
Tiyani Lybon Mabasa, président du SOPA (Socialist Party of Azania),
au nom du parti.
BANGLADES
Rafiquzzaman, Président (Bangladesh National Workers Federation);
ZakirHossain, secrétaire général (Bangladesh National
Workers Federation); Shariat Ullah, vice-Président (Chittagong
Port Workers union); Mozibar Rahman, Président (Dinajpur Textile
Mill); Harun Al Rashid, Président (Daji Jute Mill Comilla);
Harun Al Rashid, Président (Railway workers union) ; Rafiq, secrétaire
(Ready made Garments Workers Federation); Saiful
Islam, Président (Keranigonj Garments Workers Federation);
Harun Ar Rashid, Président (Khulna Jute & Twine Mill union); Rabiul
Islam, secrétaire (Khulna Jute & Twine Mill union); Sanzeed
Hossain, secrétaire, Fédération des jeunes révolutionnaires du
Bangladesh.
BELARUS
Youri Glouchakov, premier secrétaire adjoint du Parti des verts
de Biélorussie ; Oleg Novikov, Mouvement biélorusse des comités
révolutionnaires ; Yuli Ilyushchanka, poète, militant de
gauche, éditeur du site « Tezis 11 ».
BELGIUM
Luc Bertrand, militant CGSP ; Gaëtan Coucke, syndicaliste enseignant
FGTB ; Laetitia Coucke, étudiante ; Kamal Dhif, FGTB
enseignement ; Olivier Horman, syndicaliste CGSP ; Benito Libert,
délégué FGTB Setca Fabrique Nationale ; Roberto Giarroco,
délégué FGTB services publics ; Thibault Kruyti ; Pierre
Marlhioux, ex-membre du bureau exécutif Setca-FGTB, B.H.V. ;
Serge Monsieur, délégué FGTB services publics ; Liz Sabino
Mendes ; Samia Pereira ; Karim Si-Abdelhadi, militant FGTB.
BOSZNIA-HERCEGOVINA
Emina Busuladžić, militante ouvrière, dirigeante du comité de
grève de l’usine DITA à Tuzla, co-fondatrice du Parti communiste
de Bosnie-Herzégovine ; Nedim Klipo, militant étudiant, Sarajevo
; Adis Sadiković, vice-secrétaire de Lijevi (au nom de l’organisation)
; Emin Eminagić, étudiant ; Goran Marković,
professeur à l’université de Sarajevo-Est ; Vuk Bačanović, co-rédacteur
en chef de presse (à titre personnel).
BRAZÍLIA
Centrale unique des travailleurs (CUT) ; Consulta Popular ;
Carlos Eduardo de Souza, président du PT de la ville de Florianópolis
(État Santa Catarina) ; Derlei de Lucca, Rede Brasil
Memória, Verdade e Justiça ; Divo Guisoni, secrétaire à l’organisation
du Partido Comunista do Brasil (PCdoB) de Santa Catarina
; Rosângela de Souza, Coletivo Verdade, Memória e Justiça
de Santa Catarina ; Jumeri Zanetti, Sintram-SJ (syndicat des travailleurs
des services publics municipaux de São José) ; Jacir
Zimmer, syndicat des travailleurs de la banque de Florianópolis
(Santa Catarina) ; Oton Neves, secrétaire général du syndicat
des services publics fédéraux du District fédéral (Sindsep-DF).
BURUNDI
Fiacre Nzoyihaya, Enseignant, Parti des travailleurs et de la démocratie
(PTD) ; J.-Claude Ndayizeye, Chômeur ; Sopatra
Niyonkuru, Enseignant d’Université, PTD ; Alexis Nkurunziza,
Employé d’Université, PTD ; Melchicédec Nduwayezu, Enseignant
d’Université, PTD ; Désiré Tuyishemeze, Etudiant, Association
des Jeunes pour la Révolution (AJPR) ; Jimmy
Nduwayezu, Etudiant ; Ezéchiel Niyonkuru, Chômeur ; Jérôme
Nsabimana, Chômeur ; Alain Irakoze, Chômeur ; Egide Nsabiyaremye,
Chômeur, AJPR ; Dieudonné Niyonkuru, Enseignant,
PTD ; Aline Nirere, journaliste ; Edison Ndayirukiye,
Lycéen, AJPR ; Jérôme Sinzinkayo, Chômeur, PTD ; Alexis Nakindavyi,
Etudiant, AJPR ; Abel Nshimirimana, Enseignant
d’Université, PTD ; Perpétue Nibogora, Commerçante, PTD ;
Lynda Ntunzwenimana, journaliste ; Thierry Nkunzimana, Etudiant,
AJPR ; Jean de Dieu Bizimana, Chômeur, AJPR ; Moïse
Niyimpumuriza, chômeur ; Paul Nkunzimana, Prof d’Université,
PTD ; Jean de Dieu Niyokwizera, AJPR ; Nolis Nduwimana,
journaliste ; Claudine Ndayishimiye, Chômeur ; Pacifique
Manirakiza, Chômeur ; Alexandre Njengurukiyimana,
Etudiant, AJPR ; Innocent Kanani, Enseignant, PTD ; Prosper
Mvuyishanga, Etudiant, PTD ; Edouard Nzambimana, PTD
KANADA
Barry Weisleder, Ontario (à titre personnel);
HORVÁTOTSZÁG
Mladen Jakopović, éditeur de la revue Novi Plamen (au nom de
la rédaction)
SPANYOLORSZÁG
Blas Ortega, syndicaliste UGT FSP, Valence ; Ventura Montalbán
Gámez, membre de la CE CCOO (Pays Valencien) ; Jesús
Béjar, syndicaliste CCOO, Conseil régional de Madrid ; Jordi Salvador,
secrétaire général UGT, Tarragone ; Pablo García Cano,
syndicaliste CCOO Conseil Fédéral CCOO Industrie ; Luis González,
Conseil Confédéral CCOO ; Rafael Aguilera, Conseil Fédéral
UGT-FSP ; José Antonio Pozo, Comité National de
Catalogne UGT ; José Almela, secrétaire à l’action syndicale
UGT-MCA S. Comarques del Nord ; Roberto Tornamira, secrétaire
général FeS-UGT Madrid ; Manel Nieto y Morcillo, secrétaire
général Comarques del Nord CCOO Castellón ; Luis
Lozano Mercadal, secrétaire général FSP-UGT-PV ; Lena Balaguer,
professeur, délégué UGT ; Jesús R. Padilla, «Socialistes
per la Répública” ; María Jesús Fernández, médecin, syndicaliste
UGT Pays basque (Euskadi) ; Juan Miguel Fernández, syndicaliste
UGT Madrid ; Carlos Aristu secrétaire à l’action sindical,
U. Provincial de CCOO de Sevilla ; Tino Calero, secrétaire général
UGT UC Comarques del Nord Pays Valencien.
USA (à titre personnel)
NancyWohlforth, vice-présidente, California Federation of Labor,
AFL-CIO, Washington, DC; Larsene Taylor, Présidente, North
Carolina Public Service Workers Union, UE Local 150, Releigh,
North Carolina; North Carolina Public Service Workers Union,
UE Local 150, Raleigh, North Carolina; Jack Heyman, Porte-parole,
Transport Workers Solidarity Committee, Oakland, California;
Paul Larudee, Free Palestine Movement, International
Solidarity Movement – Northern California, Global March to Jerusalem
– North America; Peter Olney, Ancien secrétaire à l’organisation,
ILWU, San Francisco, California; Jerry Gordon, Ancien
secrétaire international, UNITEd Food and Commercial Union
(ret.), Cleveland, Ohio; Zahi Damuni, Ph.D., Porte-parole, Al-
Awda, The Palestine Right to Return Coalition, Carlsbad, California;
Al-Awda, The Palestine Right to Return Coalition, Carlsbad,
California; Michael Eisenscher, Coordinateur national, U.S.
Labor Against the War, Oakland, California; Donna Dewitt, Présidente
Emerite, South Carolina AFL-CIO, Columbia, South Carolina;
Cynthia McKinney, Ancienne élue au Congrès, Atlanta,
Georgia; Glen Ford, Directeur exécutif, Black Agenda Report,
New York, New York; Robert Irminger, Porte-parole, S.F. Region-
Inland boatmen’s Union/ILWU, San Francisco, California; Carol
Gay, Présidente, New Jersey State Industrial Union Council, Allenwood,
New Jersey; Nada Khader, Directeur exécutif, WESPAC
Foundation, White Plains, New York; Kathy Black,
Co-représentante nationale, U.S. Labor Against the War, Philadelphia;
Gene Bruskin, syndicaliste retraité, écrivain,, Washington,
D.C.; Ralph Schoenman, Ancien secrétaire de la Bertrand
Russell Peace Foundation, Co-Producteur, Taking Aim, Vallejo,
California; Mya Shone, Co-Productrice, Taking Aim, Vallejo, California;
Jim Lafferty, Directeur exécutif, National Lawyers Guild
(Guilde nationale des avocats), L.A. Chapter, Los Angeles, California;
Lyn Meza et Joel Romero Martinez, secrétaire et Coordinateur,
Chelsea Uniting Against the War, Chelsea,
Massachusetts; Francesca Rosa, syndicaliste SEIU 1021, déléguée
au San Francisco Labor Council, San Francisco, California;
Fred Hirsch, vice-président, Plumbers and Fitters Local 393,
Santa Cruz, California; Greg Coleridge, Directeur, Northeast
Ohio, American Friends Service Committee, Cuyahoga Falls,
Ohio; Julian Kunnie, Free Mumia Campaign; Chi Endeh Community
Alliance, Arizona, Tucson, Arizona; Allan Fisher, ancient
président, AFT Local 2121, délégué au San Francisco Labor
Council, San Francisco, California; Marsha Feinland, vice-président,
Peace and Freedom Party of California, Berkeley, California;
Carl Finamore, ancient président (retraité), IAM Lodge 1781,
San Francisco, California; Richard A.Koritz, syndicaliste, National
Association of Letter Carriers (AFL-CIO), et North Carolina
Triad Jobs with Justice, Greensboro, North Carolina; Al Rojas,
coordinateur national, Frente de Mexicanos en El Exterior, Sacramento,
California; Frente de Mexicanos en El Exterior, Sacramento,
California; David Walters, syndicaliste, IBEW 1245,
retraité, Pacifica, California; Bill Leumer, ancient président, IAM
Local 565, Sans Francisco, California; C.T.Weber, Organisateur
pour le Nord Californie, Peace and Freedom Party of California,
Sacramento, California; Russell Kilday-Hicks, vice-président,
California State Employees Association, Sacramento, California;
Dan Kaplan, secrétaire exécutif, AFT Local 1493, San Mateo
Community College Federation of Teachers, San Mateo, California;
John Kirkland, syndicaliste, Carpenters Local Union 1462,
Bristo, Pennsylvania; Marlene Santoyo, syndicaliste, Philadelphia
Federation of Teachers, Philadelphia, Pennsylvania; Quaker
Meeting, Philadelphia Pennsylvania; Roy Walker, syndicaliste,
Chicago, Illinois; Lenny Potash, member du bureau exécutif,
AFSCME Retiree Chapter 36, Los Angeles, California; Jack Hirschman,
Revolutionry Poets Brigade/co, San Francisco, California;
Revolutionary Poets Brigade/co, San Francisco, California;
Professor William R.Woodward, Seacoast Peace Response,
Durham, New Hampshire; seacoast Peace Response, Durham,
New Hampshire; Haldon Sutton, syndicaliste UAW (retraité),
North Port, Florida; Larry Duncan, Co-producteur, Labor Beat
cable-tv series, Chicago, Illinois.
FINNORSZÁG
Kamal Aranki, Salo
FRANCIAORSZÁG
Jalil Aba, Jeunesse communiste (75) ; Michèle Aba, syndicaliste
(76) ; Françoise Abderide, conseillère municipale de Stains (93) ;
Samira Addaoudi, syndicaliste (93) ; Djamal Aitmouhoub, syndicaliste
(93) ; Amer Aït Saadi, syndicaliste (93) ; Hakima Aksa,
syndicaliste (93) ; Farida Amrani, syndicaliste (91) ; Myriam
André, syndicaliste (92) ; Sylviane Arnac, institutrice ; Alain Aucouturier,
syndicaliste métallurgie (77) ; Jacques Aurigny, syndicaliste
(75) ; Jean-Louis Aurigny, libre-penseur (76) ;
Christophe Attias, syndicaliste (47) ; Jean-Louis Bainvelzweig,
syndicaliste (75) ; Marianne Bak (95) ; Manuel Barastegui (71) ;
Alain Barbier, syndicaliste (75) ; Paul Barbier, syndicaliste (16) ;
Jean-Pierre Barrois, Comité international de soutien aux Travailleurs
Palestiniens ; Christian Basmagi, syndicaliste Santé
(69) ; Gérard Bauvert, secrétaire du Comité international contre
la répression (Cicr) ; Robert Behar, syndicaliste postier (93) ;
Jacques Bellet, syndicaliste postier retraité (74) ; Amir Benamara,
syndicaliste (91) ; Georges Benis, syndicaliste (33) ;
Bruno Bernardin, syndicaliste (71) ; Virginie Bertrand, syndicaliste
; Jean-Louis Betoux, syndicaliste (91) ; Nadège Blanc,
syndicaliste (92) ; Michel Blanche, syndicaliste (91) ; Gérard
Blanchard, POI (28) ; Josiane Blondel, syndicaliste ; Dimitri
Boibessot, syndicaliste hospitalier (92) ; Jean Bonnet, représentant
PRCF (93) ; Tanguy Bosser, NPA (29) ; Jean-Claude
Boulben, syndicaliste (51) ; Jean Boulos ; Messaoud Bouzenzene,
PCF (92) ; René Briand, PCF (29) ; Corinne Brouard-Lamine,
syndicaliste transport aérien (93) ; Sylviane Brousse,
syndicaliste (93) ; Geneviève Buemi, POI (42) ; Denise bureau-
Landron, syndicaliste (93) ; Jean Calles, syndicaliste La Poste
(28) ; Roger Calvez, syndicaliste Université de Brest (29) ; Jean-
Jacques Candelier, député PCF du Nord (59); François Chaintron,
syndicaliste ; Maryse Chavanton, syndicaliste (93) ;
Sylvette Chevalier, syndicaliste (33) ; Stéphane Chiarelli, syndicaliste
EDF/GDF (34) ; Catherine Cochain, syndicaliste (75) ;
Alain Collard, syndicaliste (74) ; Christophe Conraux, syndicaliste
hospitalier (92) ; Sylvie Couchot, maire (95) ; Jean-Paul
Courtial, syndicaliste (89) ; Fabrice Criquet, syndicaliste transport
aérien (93) ; Alain Davanture, syndicaliste (71) ; Catherine
Degroote, syndicaliste (91) ; Christian Demeautis, syndicaliste,
POI (81) ; Patrice Denis, syndicaliste Défense (28) ; Jean-Paul
Desousa, syndicaliste ; Dominique Desramé, POI (28) ; Carine
Desset, syndicaliste (28) ; Aïssatou Diakho, syndicaliste (93) ;
Daniel Diligent, syndicaliste (91) ; Joseph Diocou, syndicaliste
imprimerie ; Kamel Djeffel, syndicaliste secteur du nettoyage
(13) ; Dominique Miguel Duarte, syndicaliste (34) ; Martine
Dubar, syndicaliste CHU Montpellier (34) ; Jean Dubessy, syndicaliste
(54) ; Eric Dumas, syndicaliste (91) ; Fabien Dupré, syndicaliste
(91) ; Marc Ebilia, syndicaliste (91) ; Fouzzia Eddif,
syndicaliste (93) ; Estelle Escobar, POI (28) ; Christian Eyschen,
libre-penseur ; Alain François (29) ; Didier Fremeaux,
syndicaliste (93) ; Ergué Gabéric, AFPS (29) ; Brigitte Gabriel,
syndicaliste (91) ; Brahim Gacem, syndicaliste Santé (69) ; Mikael
Gardent, syndicaliste EDF (92) ; Gabriel Gaudy, syndicaliste
(75) ; Denis Geoffroy, syndicaliste (51) ; Patrice Gendreau, PG
(28) ; Jacques Girod, syndicaliste (75) ; Daniel Gluckstein,
secrétaire national du Parti ouvrier indépendant (93) ; Gisele
Grammare, universitaire, syndicaliste (93) ; Serge Grimaldi, syndicaliste
(93) ; Jean Louis Griveau, conseiller municipal Les Alternatifs
(29) ; Jean-Luc Hacquard, syndicaliste (77) ; Merouan
Hakem, adjoint au maire Bagnolet, Dynamique Citoyenne (93) ;
Amirouche Hammache, syndicaliste (75) ; Patrick Hebert, syndicaliste
(44) ; Patrice Hemet, membre du bureau du MPEP (77) ;
Joel Horpin (28) ; Léa Horpin, correspondante Europalestine
(28) ; Beatrice Jaffrenou, syndicaliste Hôpital (28) ; Rémy Janneau,
professeur retraité ; Eric Jarry, syndicaliste (28) ; Annick
Jeanette-Stiti, syndicaliste (91) ; Claude Jenet, secrétaire national
du Parti ouvrier indépendant (84) ; Christel Keiser, conseillère
municipale de Montreuil, POI (93) ; Brigitte Kes, (54) ; Karim
Khédimallah, syndicaliste (76) ; Line Kouame, syndicaliste (92) ;
Patricia Korny, syndicaliste (93) ; Karim Lakjaa, syndicaliste
(51) ; Michel Lambert, syndicaliste ; Guy Landereau, syndicaliste
(06) ; César Landron, syndicaliste enseignant (93) ; Michel Landron,
syndicaliste (93) ; Jacques Lebris, syndicaliste (93) ; Karima
Lechlech, syndicaliste (93) ; Christian Lefevre, syndicaliste
EDF (92) ; Naïg Le Gars, conseillère régionale UDB (29) ; Denis
Lemoine, syndicaliste hospitalier (92) ; Anne-Catherine Levecque,
Syndicaliste enseignante ; Liegeard Michel, militant PCF
et syndicaliste (76) ; Véronique Longy, syndicaliste Territoriaux
(28) ; Danièle Lopes, syndicaliste (89) ; Christian Lorentz, syndicaliste
(91) ; Michel Luegar, militant PCF, syndicaliste ; Philippe
Madranges, syndicaliste (91) ; Jean-Marc Maillar,
syndicaliste CNRS (75) ; Dominique Maillot, syndicaliste (28) ;
Jean Markun, responsable syndical des mines de fer, secrétaire
national du Parti ouvrier indépendant (57) ; Cédric Martin, syndicaliste
(91) ; Jean-François Martin, syndicaliste PTT (28) ; Anne-
Marie Martin Carmagnal, syndicaliste (91) ; Nicole Mas,
syndicaliste (28) ; Ahcen Meharga, conseiller municipal Gennevilliers
(92) ; Charles Menet, syndicaliste (93) ; Martine Merlin,
syndicaliste (93) ; Kamel Mesbah, syndicaliste (93) ; Jean-François
Michou, syndicaliste ; Hugues Miller, syndicaliste fonction
publique territoriale (57) ; Michelle Moal (29) ; Thierry Moisson,
syndicaliste (75) ; Christian Morin, syndicaliste (76) ; Jacques
Morvan, syndicaliste Métallurgie (29) ; Yamina Mouilti, syndicaliste
hospitalier (92) ; Younès Nacef (29) ; Philippe Navarro, syndicaliste
Santé (69) ; Franck Neff, syndicaliste enseignant (13) ;
José Nicol, syndicaliste PTT (28) ; Christiane Nicq, militante
Front de gauche (34) ; Reza Painchan, syndicaliste (93) ; Armel
Paneri, syndicaliste (40) ; Jean Louis Pascal, Mouvement de la
paix (29) ; Jean-Pierre Patron, syndicaliste et militant PCF (77) ;
Jean-François Patty, syndicaliste PTT (28) ; Michel Peyret, communiste,
ancien député de Gironde (33) ; Louis Pierna, maire honoraire
de Stains, ancien député PCF (93) ; Eric
Pihou, syndicaliste (93) ; Bernard Pignault, syndicaliste; Marc
Pipeau, syndicaliste (75) ; Christian Plazas, syndicaliste (93) ;
Philippe Poulain, artiste plasticien (76) ; Nicolas Poucin, syndicaliste
(28) ; Jean-Michel Rabel, syndicaliste (93) ; Marie-Anne
Ragouillaux, syndicaliste EDF (92) ; Hubert Raguin, syndicaliste
; Marcel Rannou, Mouvement de la paix (29) ; Patrick Real,
syndicaliste enseignant (76) ; Daniel Repoux, syndicaliste (51) ;
Jean-Pierre Richaudeau, président de l’association Initiative pour
le socialisme, syndicaliste (74) ; Catherine Rochard, syndicaliste
(49) ; Sophie Roed’Albert (29) ; Paul Rouger, syndicaliste ; Karina
Rosello, syndicaliste (93) ; Jean-Paul Rozanès, syndicaliste
(62) ; Jo Salamero, syndicaliste, libre-penseur (33) ; René Sale,
syndicaliste hospitalier (13) ; Marc Sanson, syndicaliste (93) ; Gérard
Schivardi, maire de Mailhac, secrétaire national du Parti ouvrier
indépendant (11) ; Arsène Schmitt, syndicaliste frontalier
(57) ; Alain Serre, syndicaliste (83); Laurent Simon POI (28) ;
Edouard Sledz, maire (59) ; Aliette Soudain, syndicaliste (93) ;
Yannick Sybelin, POI (42) ; Adeline Talec, NPA (29) ; Joel Tanaff,
libre-penseur (28) ; Gilles Tanthiet, syndicaliste (93) ; Gilles
Tauzier, syndicaliste sécurité sociale (93) ; Ouchene Tedj, syndicaliste
EDF (92) ; Chantal Urbaniak, Syndicaliste, POI ; Jean-
Claude Vanier, instituteur retraité ; Pierre-Yves Verges,
syndicaliste EDF (92) ; Pauline Verrier, syndicaliste (91) ; Louis
Viannet, syndicaliste ; Pierre Vidallet, syndicaliste (93) ; Hernani
Vieira, syndicaliste transport aérien (94) ; Michèle Villalongue,
PG (17) ; Fleury Vuadiambo ; Pascal Weibel, syndicaliste cheminot
(57) ; Nicole Wind, AFPS (94); Yamina Zeghbab, syndicaliste
Education nationale (93).
NAGY-BRITANNIA (à titre personnel)
John McDonnell, député Labour ; Elaine Smith, Députée Labour
au Parlement écossais; Neil Findlay, Députée Labour au Parlement
écossais; Max Shanly membre de la direction nationale des
jeunesses du Labour ; Michelle Gregory, Conseillère Municipale
Labour Hackney ; Richard Lufkin, Conseiller Municipale Labour
Shacklewell, Hackney ; Keith Morrell, Conseiller municipal independant
Southampton ; Makbule Gunes, Conseiller Municipal Labour
Party Haringey, syndicat UNISON; Dean Kirk, Conseiller
municipal Hull ; Gill Kennett Conseiller municipal Hull ; Ian Hodson,
Président National du syndicat des boulangers Bakers’, Food
& Allied Workers Union ; Andy Bain, Trésorier National du syndicat
des transports TSSA ; Lidsey German secrétaire de la coalition
nationale contre la guerre (Stop the War Coalition) ; Karen
Reissman, syndicat UNISON Commission Exécutive Nationale ;
Bernadette Gallagher, syndicat UNISON Commission Exécutive
Nationale Bolton ; Diana Leach, syndicat UNISON Commission
Exécutive Nationale ; Jon Rogers, syndicat UNISON Commission
Exécutive Nationale ; Suzy Franklin syndicat UNISON Commission
Exécutive Nationale ; Heather Wakefield, syndicat
UNISON secrétaire Nationale pour les fonctionnaires territoriaux
; Taryn Trainor, syndicat UNITE, Responsable Régionale pour les
Femmes et l’Egalité Belfast ; Bill Bowring, Avocat secrétaire International
de la Haldane Society of Socialist Lawyers, Président
de ELDH (Avocats Européens pour la Démocratie et les Droits de
l’Homme); Sian Davin, avocat ; Haim Bresheeth, Faculté des
Arts et Humanités, London School of Oriental and African Studies
et Directeur de Camera Obscura Films; Ghada Karmi, Enseignant-
Chercheur Université d’Exeter – Comité d’horreur Campagne
Solidarité-Palestine ; Ian Birchall, Ecrivain et Traducteur
membre de la section des retraités du syndicat UCU ; Labour
Party du quartier de Shacklewell, (circonscription de Hackney
Nord) ; Peter Smith, Candidat du Labour à la députation pour
SouthWest Norfolk; Jane Doolan, secrétaire de la section du syndicat
UNISON Islington ; Diana James, secrétaire adjointe de la
section de UNISON Islington; Fiona Monkman, Présidente de la
section UNISON Islington; Mike Calvert, secrétaire adjoint de la
section UNISON Islington ; Ann Green, Association Nationale de
retraités British Pensioners & Trade Union Action Association; Sue
Plain, membre de la commission mixte pour UNISON et secrétaire
de la section UNISON de Southwark ; Section locale
NW567 du syndicat UNITE, Liverpool; Mark Still, syndicat RMT
Waterloo; Paul Murphy, Délégué syndical UNISON Islington ;
John Calderon, Labour Party – Circonscription de Hackney;
Helen Peters, Professeure retraitée Université de Londres syndi6
cat UCU; Doreen McNally, Section UNITE de Liverpool Ancienne
porte-parole des femmes de dockers The Women of the Waterfront
; Paul Filby, syndicat UCATT Liverpool ; John Flanagan,
Association de soutien pour les travailleurs victimes de l’amiante
Merseyside ; Sheila Coleman, Section UNITE de Liverpool ;
Mona Baker, Professeure à l’Université de Manchester; Dr Gabriela
Saldanha, Professeure à l’Université de Birmingham; Sue
Blackwell, militante UCU ; Bahadur Najak, Université de Durham;
Randy Banks, Institut pour les recherches sociales et économiques
Université d’Essex, syndicat UCU; Mike Cushman,
London School of Economics, syndicat UCU; Dr Barbara Harrell-
Bond, Université d’Oxford ; Paul Hudson, Professeur d’université
retraité ; Jo Ann Rust, militante du syndicat UNISON
secrétaire de l’Union Locale des TUC à Kings Lynn ; Nat Queen,
Université de Birmingham UCU; George Binette, secrétaire de
section de UNISON à Camden Branch et président de l’Union Locale
des TUC de Camden ; Sam Grove, Délégué syndical UNISON,
Islington; Tyrone Ballinger, Délégué syndical UNISON,
Islington ; Yesim Senler, Délégué syndical UNISON Islington;
Pam Woods, UNISON Islington; Denise Facey, Délégué au logement
syndicat UNISON Islington; Roger Silverman, syndicat
NUT Newham; Joanna Cardwell, Déléguée syndicale UNISON
Islington ; Felicity Dowling, syndicat NUT Chester ; Professeur
Michael Loughlin, Metropolitan University Manchester; Richard
Carabine, Birkbeck College London, syndicat UCU; David Halpin,
membre de l’associatiuon des Chrirugiens retraités, fondateur
de Dove and Dolphin; Dee Reynolds, University of
Manchester; Dr Shupikai Rinomhota, Faculté d’études sur la
protection de la santé Université de Leeds; Professeur Caroline
Rooney, Département Global Uncertainties Leadership, Université
du Kent; Marc Gibson, Université Loughborough secrétaire
de section (administration) syndicat UCU ; Graham Durham, secrétaire
de section, UNITE ; Denise Facey, Déléguée au logement
UNISON Islington; Rosemary Plummer, Déléguée àl’enseignement, UNISON Islington; Jenny Densham, Déléguée à
l’enseignement, UNISON Islington; Henry Mott, UNITE Southwark;
Angie Zelter; Dean Ryan, Délégué syndical UNISON Services
de l’aide à l’enfance Islington; Siobhan Hawthorne,
Délégué syndical UNISON Santé publique Islington; Celia Oakwood,
Section UNITE Liverpool ; Richard Gill, UNISON Islington;
Jenny Sutton, Présidente de la section UCU Conel
Tottenham); Frank Fitzmaurice, TUSP, Liverpool ; Section 6/522,
UNITE Liverpool ; John Owen, TUSP, Liverpool; Mike Arnott,
Union Locale des TUC de Dundee ; Dr. Roger Burt, Professeur
Emérite Université d’Exeter; Professeur Richard Seaford, Université
d’Exeter, syndicat UCU; Alex Wood, Islington UNISON ;
Matt Wells, PCS Cambridge Dr George Paizis, University College
London, syndicat UCU; Anthony Brain, membre de la section
de Birmingham de la coordination contre la guerre Stop the
War, Birmingham; Marian Brain, syndicat des travailleurs des
Communications, Birmingham; Norman Druker, UNISON (Section
des retraités) Londres; MiriamWells, journaliste pigiste ; Professor
Ray Bush, Université de Leeds ; Ed Bober, UNISON;
Alan Wylie, UNISON Islington; Louise Witle, UNISON Bristol;
Chris Taylor, secrétaire de section adjoint UNISON Haringey; Gerard
McGrath, Co-secrétaire de section UNISON Haringey ; Sean
Fox, Co-secrétaire de section UNISON Haringey ; Lisa Mclnerney,
UNISON Islington; Mick Gilgunn, Union Locale des TUC
d’Islington; Mary Crompton, Ancienne Présidente du syndicat
NUT ; Dr Lindiwe Dovey, Professeur SOAS Université de Londres
; Professeur Arshin Adib-Moghaddam, SOAS Université
de Londres ; John Ross, universitaire ; Ellen Graubart, UNITE
Hackney; PHilip Lewis, vice-Président Camden UNISON ; Steve
Hedley, RMT; Alex Gordon, RMT Paddington N°1; Yael Kahn,
Président de l’association les enfants de Yibna Islington ; Atef
Alshaer, SOAS Universté de Londres ; Val Graham, Derbyshire
UNISON ; Bob Oram, président du comité des rédacteurs du quotidien
Morning Star; Hilary Rose Université de Bradford ; Paul
Hudson, Université de Manchester ; Robert Griffiths, secrétaire
général du Parti Communiste (CPGB).
GÖRÖGORSZÁG
Dina Cossé, militante ; Giorgos Ekonomou, syndicaliste enseignant
ELME – région d’Argos ; Dimitra Mpirmpanagou, chômeuse,
membre de Syriza ; Sotiria Lioni, traductrice, « Ergatika
Nea » ; Andreas Guhl, membre de Syriza, éditeur de « Ergatika
Nea » ; Dimitris Balaskas, ouvrier dans une fabrique d’oranges,
membre d’une coopérative agricole ; Isaia Karachaliou, enseignante
dans le secteur public.
GUADELOUPE
FKNG : Danik Zandronis – Porte-parole ; Agir en Citoyens :
Ary Broussilon – Président ; Travayè é Péyizan :Robert Fabert
– Responsable ; UGTG :Eli Domota - secrétaire général ; FO
Guadeloupe :Max Evariste - secrétaire général ; Solidaires
Guadeloupe :Jean-Marc Angèle - secrétaire général Adjoint ;
IRETRA BIO Environnement : Germain Cantal – Président.
GUINEA
Diallo Abdoulaye Lélouma, représentant de l’Organisation de
l’Unité Syndicale Africaine (OUSA) au bureau international du travail
à Genève.
MAGYARORSZÁG
Katona Erika, ouvrière ; Hajek Csaba, ouvrier ; Anyiszonyan
Klàra, chimiste retraitée ; Somi Judit, militante ; Arady Pàl (Gyôr)
INDIA
N. Vasudevan, Porte-parole, Trade Union Solidarity Committee,
Mumbai, Subhas Naik George, Goa ; Franklyn D’souza, Mumbai
; Aabess Khan, Mumbai ; Feroze Mithiboirwala, Mumbai
Deepti Gopinath, Mumbai
IRLANDE (à titre personnel)
Andrew Shine, NUI Galway Palestine Solidarity Society, Galway
City ; Caoimhghin O Caolain, député Sinn Fein, Porte-Parole du
groupe Sinn Fein ; Sean Crowe, député Sinn Fein, responsable
du Sinn Fein aux affaires étrangères ; Thomas Pringle, député
Indépendant ; David Norris, sénateur indépendant.
OLASZORSZÁG
Kristian Goglio, membre de la direction CGIL école, Turin ; Alessandra
Cigna, membre de la direction CGIL école Turin ; Dario
Granaglia délégué FIOM-CGIL Turin ; ElisabettaRaineri, déléguée
CISL école Turin ; Andrea Monasterolo, membre de la direction
CGIL chimie Cuneo ; Lorenzo Varaldo, membre direction
de l’UIL école Turin ; Ugo Croce, Luigi Brandellero, Vanna Ventre,
rédaction Tribuna Libera ; Gianni Guglieri, délégué UIL chimie
Turin ; Monica Grilli, déléguée CGIL école Turin ;
DanieleGrego, délégué CISL école Turin ; Valeria Busicchia, déléguée
UIL école Turin ; Alberto Pian, membre CGIL école.
KAZAKSZTAN
Larissa Kharkova, présidente de la Confédération des syndicats
libres du Kazakhstan (KSPK)
MALI
Balla Konare, membre du Comité central du Parti Solidarité africaine
pour la démocratie et l’indépendance (SADI) ; Nouhoum
Keita, membre BP SADI; Rokia Sanogo, membre BP SADI
MAROKKÓ
Karim El Khamlichi, directeur d’édition du journal « Akhbar Omaliya
»; Mhamed Elazaoui, Deuxième vice-président de la Fédération
nationale du secteur de l’intérieur (à titre personnel);
Mohamed Chakhtoune, membre du bureau national de la
Fédération, membre du bureau de l’union locale UMT de Guercif
(à titre personnel); Khalid El Ajbari, membre de bureau exécutif
de la Fédération nationale de l’enseignement UMT (à titre personnel);
Youssef Chakouh, membre bureau national de la
Fédération nationale de secteur de l’intérieur UMT (à titre personnel);
Mohamed Saïd Barghouti, secrétaire général de la section
locale de la Fédération nationale de l’enseignement à Targuist
UMT (à titre personnel); Smaïl Jbari, Président de la section de
Tétouan de l’Association nationale des chômeurs diplômés
(ANCDM) (à titre personnel)
MARTINIQUE
Lucie Gabourg, conseillère générale, syndicaliste ; Jacqueline
Petitot, responsable du Groupe Alliance Ouvrière et Paysanne ;
Hervé Zenoki, secrétaire général adjoint de la Centrale Syndicale
des Travailleurs Martiniquais (CSTM) ; Valentin Milka, NOU MATINITJE
; Zumby N’Khedy, NOU MATINITJE
MEXIKÓ
OPT (Organisation politique des travailleurs et du peuple)
MOLDÁVIA
Mouvement politique Résistance populaire (République de
Moldavie)
PALESZTINA
Salah Salah, membre du Conseil national palestinien, responsable
de la commission droit au retour; Saadat Ahmed; secrétaire
général du Front populaire pour la libération de la Palestine
(FPLP), en prison; Abouahmed Foued, SG adjoint-FPLP, en exil;
Dr Maher Tahar, membre du BP du FPLP, en exil; Abou Ali Hassan,
membre BP du FPLP, en exil; Khaled Leïla; membre BP du
FPLP, en exil; Djerrar Khalida, membre BP du FPLP, Cisjordanie;
Elfahoum Merouane, membre BP du FPLP, en exil; Mezhar
Djamil, membre BP du FPLP, Ghaza; Kaid Elghoul, membre BP
du FPLP, Ghaza; Aboudeka Meriem, membre BP du FPLP,
Ghaza; Essourani Ghazi, membre BP du FPLP; Dr Riah Mehena,
membre BP FPLP, Ghaza; Medjelaoui Djamil, membre CN
FPLP, Ghaza, Salah Mohamed, représentant du FPLP en Algerie;
Nasser Djaber, membre du BP du FPLP, Ghaza; Abouhilal
Ali, Militant; Elkaissi Nadir, Commerçant; Djamel Tatiana, Militante;
Chahada Mohamed, enseignant; Salah Mohamed, fonctionnaire;
Salah Redouane, fonctionnaire; Dr Assila Amdjed,
Médecin; Chamia Ismail, enseignant; Ezzouidi Karam, avocat;
Aboukarche Mahmoud, avocat; Dr Amssi Nidhal, médecin;
Moussa Mohamed, ingénieur; Iliazdji Mohamed, ingénieur;
Salah Fathi, interprète; Elghoul Sadia, ouvrière; Kanaan Djala,
étudiante; Salah Hamla, presse; Abouzemirou Fayçal, ouvrier;
Rachel Giora, professeur à l’Université de Tel Aviv
PAKISZTÁN
Rubina Jamil, présidente, All Pakistan workers Confederation,
secrétaire générale de l’APTUF; Khursheed Ahmed, secrétaire
général, All Pakistan workers Confederation ; Yousuf Baloch,
Porte-parole, All Pakistan Workers Confederation ; Akbar Khan,
secrétaire general adjoint, All Pakistan Workers Confederation,
president de National Bank Employers Federation ; Anwar Gujjar,
president de l’APTUF, secrétaire à l’organisation de Railway Workers
Union (Openline) ; Rao Nasim, secrétaire general de Railway
Workers Union (Openline) ; Nasir Gulzar, Porte-parole, APTUF ;
Niaz Khan, National Trade Union Federation ; Zaheeruddin
Babar, president de Nisar Art PressWorkers Union ; Rana Hasan,
president de Pakistan telecommunication employees union ; Rashid
Lodhi, president de People Lawyers forum-Punjab ; Rashid
Rehman, Rédacteur en chef du Daily Times ; Taimure Rehman,
CMKP, Laal Band.
HOLLANDIA
Diensten en Onderzoek Centrum Palestina (Centre de recherche
sur la Palestine) ; Dsonja Zimmermann, Comité de solidarité
Palestine
PERU
Mario Huaman Rivera, secrétaire général de la Confédération
générale des Travailleurs du Pérou (CGTP) ; Luis Iarra Delgado,
secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs de
l’eau potable ; Raul Ariste Cardenas, secrétaire général de la
Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP, région
de Junin) ; Demetrio Ruiz Rios, secrétaire général de la Fédération
des travailleurs de l’industrie sucrière du Pérou ; Wilmer
Anton Mayanga, secrétaire général de la CGTP, région de Lambayeque
; Erwin Salazar Vasquez, président de la Junte directoriale
transitoire de la Fédération des enseignants universitaires de
l’Université Pedro Ruíz Gallo (FEDURG) ; Pilar Cabrera Zelada,
secrétaire générale SUTSELAM ; Richard Liza Rodriguez (SUTESAL)
; José Luis Mongrutt Manco, secrétaire général du syndicat
unique des travailleurs de l’entreprise de service d’eau
potable de Lima (SUTESAL) ; Jaime Tinoco Raynoso (SUTESAL)
; Jorge Vargas Cardenas (SUTESAL) ; Elvin Upiachihua,
sous-secrétaire national au contrôle et à la discipline de la Fédération
nationale unifiée des travailleurs de la santé ; Javier Honorato
Campana Salguero,sous-secrétaire du syndicat unitaire
des travailleurs d’Electrolima Empresas Concesionarias Eléctricas
y Afines (SUTEECEA) ; Alfredo Rodolfo Polo Policio, secrétaire
du syndicat unitaire des travailleurs d’Electrolima
Empresas Concesionarias Eléctricas y Afines (SUTEECEA) ; Nazario
Celso Arellano Choque, secrétaire de la Fédération des
travailleurs de l’entreprise Luz y Fuerzadu Pérou ; Fidel Quipe
Aedo,secrétaire à l’organisation du syndicatunitaire des travailleurs
de l’Education du Pérou (SUTEP) ; Walter QuirozIbañez
(SUTEP) ; Juan ColladoTaipe (SUTEP) ; Lidelbal Teresita Mamaní,
syndicat unitaire des travailleurs de l’éducation (SUTE Secteur
XI) ; Aldo Ugaz Osorio, Assesseur technique de la
Fédération des travailleurs de l’industrie sucrière du Pérou
(FTAP) ; Alfredo Aquino Parco, Assesseur légal de la Fédération
des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la Sidérurgie
du Pérou ; Pedro Ortíz Fretell, Fédération des travailleurs des
mines, de la métallurgie et de la Sidérurgie du Pérou ; Roberto
Jaime Roque Panez, secrétaire de la Fédération des travailleurs
des mines, de la métallurgie et de la Sidérurgie du Pérou ; Heber
Hidalgo Cornejo, Fédération des travailleurs des mines, de la
métallurgie et de la Sidérurgie du Pérou ;Víctor Escobar Vidales,
Fédération des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la Sidérurgie
du Pérou ; Bernardo Melendez Guerrero, président de
la Fédération nationale des travailleurs universitaires du Pérou
(FENTUP) ; Winston Huamán Henríquez, secrétaire général de
la Confédération intersectorielle des travailleurs de l’Etat (CITE) ;
Moisés Vega Romero,secrétaire à l’organisation de la Confédération
générale des travailleurs du Pérou (CGTP) ; Jorge Peña
Moquillasa, coordinateur du Front de défense des entreprises
stratégiques de l’Etat ; Leopolodo Ortíz Centty, secrétaire général
de la Fédération nationale des travailleurs de l’entreprise nationale
des Ports (FENTENAPU) ; Sergio Facho Altuna,
secrétariat de la Fédération nationale des travailleurs de l’entreprise
nationale des Ports (FENTENAPU) ;Ricardo Herrera Cornejo,
secrétaire à l’organisation de la Fédération nationale des
travailleurs de l’entreprise nationale des Ports (FENTENAPU) ;
Félix NolazcoLanda, secrétaire aux relations syndicales de la Fédération
nationale des travailleurs de l’entreprise nationale des
Ports (FENTENAPU) ;Jorge García Varillas, coordinateur politique
de la Fédération nationale des travailleurs de l’entreprise nationale
des Ports (FENTENAPU) ; Victoria Andilla Velásquez,
secrétaire aux femmes et aux garanties sociales de la Fédération
nationale des travailleurs de l’entreprise nationale des Ports (FENTENAPU)
; Grimaldo Carbajal Noreña, secrétaire général du
syndicat unique des travailleurs d’Electrolima Empresas Concesionarias
Eléctricas y Afines (SUTEECEA) ; Daniel Martel, secrétaire
à l’organisation du syndicat unique des travailleurs
d’Electrolima Empresas Concesionarias Eléctricas y Afines (SUTEECEA)
;Luís García Vallejo, secrétaire aux avantages sociaux
du syndicat unique des travailleurs d’Electrolima Empresas
Concesionarias Eléctricas y Afines (SUTEECEA) ;Daniel Vásquez
Alcántara, assesseur de la FTAP ; Raúl Guevara Zelaya,
sous-secrétaire du syndicat unique des travailleurs de l’éducation
(SUTE – région Ancash) ; Wilde Medina Campos, secrétaire général
de la Fédération des travailleurs de la pêche du Pérou (FETRAPEP)
; Manuel Pumalloclla Cañamani, secrétaire
économique de la Fédération nationale des travailleurs de l’entreprise
nationale des Ports (FENTENAPU) ;Rafael Velarde, dirigeant
CAS du syndicat des travailleurs municipaux de Lima
(SITRAMUN-Lima) ; Lucio Gutiérrez, Assesseur du syndicat des
travailleurs de SIDER-PERÚ; Genaro Rodríguez, secrétaire aux
relations extérieures de l’association des enseignants de l’Université
nationale d’ingénierie (ADUNI) et dirigeant du Comité exécutif
national de la Fédération nationale des enseignants
universitaires du Pérou (FENDUP) ;Guillermo Bolaños,artiste;
Tomas Miranda Saucedo, intellectuel et militant pour les droits
des peuples amazoniens; José Navarro Villalobos, militant du
Comité péruvien de solidarité avec le peuple palestinien ;Alejandro
Arce Suarez, journaliste ; Omero Rider Céspedes Cruz, secrétaire
de la Fédération des étudiants du Pérou ; Manuel
DíazLaguna, vice-président de la Fédération universitaire de
Santa – Chimbote ; Enrique RodríguezFretel, membre de la direction
du Comando Estudiantil Nacionalista (COEN) ; René Meza
Velásquez, membre de la direction collégiale du Comité péruvien
de solidarité avec le peuple palestinien.
PORTUGÁLJA
Adélia Gomes (Professeur d’éducation spécialisée); Aires Rodrigues
(Dirigeant du POUS, Marinha Grande); Ana Sofia Cortes
(Déléguée syndicale STFPSA/CGTP, Lisbonne); António Chora
(membre dela Commission de Travailleurs de l’usine Auto europa,
Baixa da Banheira); Carmelinda Pereira (Dirigeante du POUS,
Lisbonne); Francisco Farinha (Etudiant, Faculté des sciences de
l’université de Lisbonne); Isabel Pires (Dirigeante du
SPGL/CGTP, Lisbonne); João Barros (Ancien maire de Marinha
Grande); Joaquim Pagarete (membre de ladirection de IR
USL/CGTP, Lisbonne); Márcia Morschbacher (Etudiante de la
faculté des lettres de l’université de Lisbonne) ; João Pedro
Freire (Matosinhos); José Baião (Ex-coordinateur de la Commission
de travailleurs de la compagnie aérienne TAP); José Marques
Guimarães (historien); Teófilo Braga (Professeur de
troisième cycle et d’enseignement secondaire, Les Açores).
LA RÉUNION
Jean-Claude Barret, LPLP (Lorganisation populer pour libérer
not péï) ; Katell Louarn, syndicaliste enseignante ; Jean-
Jacques Perrot syndicaliste enseignant ; Jean-Paul Paquiry
syndicaliste enseignant ; Christophe Gorée, syndicaliste
(CGTR) ; Bruno Lorigny syndicaliste ;
ROMÁNIA
Mugurel Popescu, Président du syndicat Solidarité universitaire
(à titre personnel) ; Constantin Cretan, syndicaliste ; Constantin
Ozon-Iancu, Association pour l’émancipation des travailleurs
(AEM) ; Marian Tudor, éditeur, Tribuna Sociala.
OROSZORSZÁG
Alexeï Sakhnine, coordinateur du mouvement « Front de
gauche » ; Mark Vassilev, Mouvement socialiste de Russie
(RSD) ; Anton Poustovoï, rédaction de Rabochie Izvestiya
SZERBIA
Branislav Markuš, militant ouvrier, Left Summit of Serbia ; Jovana
Ristić, responsables aux relations extérieures, Marks21 (au
nom de l’organisation) ; Filip Šaćirović, Marksistička omladina
„Crveni“ (au nom de l’organisation) ; Ivica Mladenović, étudiant
en doctorat ; Vladimir Unkovski-Korica, professeur assistant
SZLOVÉNIA
Anej Korsika, secrétaire aux affaires internationales d’Initiative
pour le socialisme démocratique, au nom de la coalition « Gauche
Unie » représentée au Parlement ; Dimitar Anakiev, médecin,
président de l’Association des travailleurs “effaces” ZID, poète et
réalisateur de cinéma ; Marjeta Vakar Manfreda Bissue, militante
féministe et écrivain ; Milan Aksentijević, ancien député,
membre du comité directeur de ZID; Nikola Kužet, ancien député,
membre et candidat du Parti démocratique des retraités de
Slovénie (DeSUS) ; Igor Drnovšek, choriste à l’Orchestre symphonique
de Slovénie, militant écologiste ; Gal Kirn, chercheur
SRI-LANKA
Siva Sivasegaram, Colombo
SVÉDORSZÁG
Marcus Carlstedt, Stockholm
SVÁJC
Claude-André Reymond, syndicaliste SYNDICOM et CGAS (à
titre personnel) ; Albert Anor, syndicaliste SSP, membre du PS,
Genève ; Richard Beaud, syndicaliste Unia ; Jean-Marc Cousin,
syndicaliste SSP, membre Parti ouvrier et populaire (POP) ;
Rachid El Khattabi, syndicaliste Unia ; Marianne Gay, militante
PS Neuchâtel ; Michel Gindrat, syndicaliste SSP (syndicat des
services publics) ; Sylviane Herranz, journaliste ; Claude Iseli,
militant PS Bevaix ; Pierrette Iseli, militante PS Bevaix ; Ali Korkmaz,
syndicaliste Unia ; Abdeslam Landry, syndicaliste suisse et
marocain ; Johan Pain, syndicaliste transports publics, Lausanne
; Aline Robert, militante PS, Vaud ; Max Robert, Syndicaliste
services publics, membre du PS, Vaud ; Celio Rodrigues,
syndicaliste Unia ; Vincenzo Sisto, syndicaliste Unia, Rifondazione
Comunista Suisse
TUNÉZIA
Naji Bekhuri, journaliste; Ahlem Belhadj, président de l’Association
des femmes démocrates; Mokhtar El Tarifi ; Samir Tahri,
membre du bureau exécutif de l’UGTT ; Khalid ENNOUSSI, directeur
général; Mohammed Saleh El Khemiri, de président de
la section droits de l’homme Tunisie ; Abdul Sattar Ben Moussa,
président de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de
l’homme ; Safa al-Din Mkadmi, chef de la section tunisienne
d’Amnesty International; Jilani Hammami, secrétaire général du
Parti des travailleurs de Tunisie, Ziad EI Akhdar, secrétaire général
du Parti des patriotes, les démocrates unifiés; Hamou Kilani,
secrétaire général Parti socialiste; Samir Bettayeb,
secrétaire général du Parti El Massar; Hama El Hamami, porteparole
du Front populaire, Younes Latifi, journaliste; Rashid Alqurmazi,
membre de l’Office du mouvement des
sociaux-démocrates; Islam El Zahi Belmouqui, Société Mohammed
Belwafi la justice et des libertés; Hakki Nabil, secrétaire
général de l’Union nationale de bureau régional d’éducation, palais
- (U.G.T.T); Salem Karmazi, syndicat secteur de l’agriculture
; Terchi Nabil, Professeur de l’enseignement secondaire – syndicaliste
(U.G.T.T); Guecemi Lotfi, membre de l’Association de
l’éducation - (U.G.T.T); Rahmouni Adlan, syndicaliste, la Poste -
(U.G.T.T); Qasoma Nabil, coordinateur régional de l’Union des
diplômés chômeurs, Kasserine; Macairawi Rauf, diplômé au chômage;
TÖRÖKORSZÁG
Mehmet Bekaroğlu, vice-président du parti républicain du peuple,
CHP ; Kani Beko, président de la confédération syndicale
ouvrière progressiste, la DİSK ; Şadi Ozansü, président du parti
de la fraternité ouvrière, IKP.Aláírásommal támogatom a felhívást:

Név, utónév

Cím

Ország

Mailcím

Facultatív (információs, nem publikációs céllal): szervezet, feladat benne  

Vàlaszcím: UGTA: salim.labatcha@gmail.com vagy: yousseftazibt@yahoo.fr, válasz magyarul somijudit@gmail.com

Directeur de la publication : Daniel Gluckstein

 Imprimerie Rotinfed 2000, 87, rue du Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris (France) - Commission paritaire n° 0713 G 82738 Edité par “Les Amis de l’Entente”, 18, allée Colbert, 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse