2017. november 8., szerda

Bizottság a IV. Internacionálé rekonstrukciójáért (CORQI)


Bizottság a IV. Internacionálé rekonstrukciójáért (CORQI)


A CORQI második nemzetközi tanácskozásának manifesztuma 1. rész

2017. nov. 1-2-3,  Saulx les Chartreux (Franciaország)1 – Dolgozók, aktivisták, fiatalok az egész világon! Mi, 30 országból érkezett küldöttek és megfigyelők második tanácskozásunkat tartottuk a IV. Internacionálé rekonstrukciójáért (5 más ország képviselői is részt akartak venni, hatóságilag megakadályozták őket). Tudjátok, hogy a IV. Internacionálé 1938-ban született meg, Lev Trockij közvetlen hatására a munkásmozgalom válságának következtében Marx és Engels I. Internacionáléja és a II. Internacionálé kontinuitásában, s azokében, akik elutasították a szociáldemokrata vezetők kapitulációját az 1914-es imperialista háború előtt. Azok kontinuitásában, akik, mint Lenin és Trockij, annak érdekében cselekedtek, hogy a munkásosztály 1917-ben megragadja a hatalmat, s azután létrehozták a III. Internacionálét. Azok harcából született, akik Trockijjal együtt elutasították Sztálin politikájának követését, mellyel megfojtotta a világforradalmat a «szocializmus egy országban» hamis teóriájával, melynek folyománya a Szovjetunióban a munkásosztállyal szembeni terror, a világ munkásmozgalmában a kommunista pártok átalakítása a bürokrácia domináns eszközévé. Azoknak a harcából született, akik Trockijjal együtt nem fogadták el a munkásdemokrácia elfojtásának és a társadalmi tulajdon likvidálásának sztálini folyamatát, amely a múlt század végén a Szovjetunió felbomlásához vezetett, kiszolgáltatva azt a rablásnak, megsemmisítésnek, spekulánsokhoz és multinacionális vállalatokhoz köthető maffiáknak.

2 – A CORQI szervezetei, csoportjai és aktivistái ebben a kontinuitásban dolgoznak. Gyökereik visszanyúlnak a francia szekció többségének 1950-53 közötti harcához, amikor szembe fordultak Pierre Lambert-rel együtt a IV. Internacionálé szétverésével. A nemzetközi vezetés jórésze a sztálini bürokrácia mellé állt abban az időben, amikor Kelet-Berlinben munkásfelkelés zajlott, Budapesten pedig a munkástanácsok forradalma. A likvidátor pablistákkal szemben Pierre Lambert-rel megerősítettük, hogy az osztályharc a történelem motorja, hogy a munkásosztályosztálynak soha nem volt ennyire szüksége független szervezetekre (pártok, szakszervezetek), és a központi feladat megmarad, forradalmi pártot kell létrehozni a munkásosztály győzelemre jutásához segítésére. Azóta is elutasítjuk, hogy 1917 Októbere idejét múlta, hogy nincs helye a független munkásszervezetek építésének, hogy fel kell oszlatni a dolgozók osztálybázisán és harcban létrehozott szervezeteit az olyanok kedvéért, mint az Indignados, Podemos, La France insoumise, vagy Occupy Wall Street.   

3 – Bizottságunk a a IV. Internacionálé rekonstrukciójáért 2016-ban született abból az ellenállásból, amely évek óta folyt az 1993-ben újrahirdetett IV. Internacionálé vezetésének bizonyos körei ellen, akik a világforradalom perspektíváját elutasítják, ellenforradalmi apparátusok mellett sorakoznak fel, elmennek addig, hogy osztálykollaboráns kormányokat támogatnak, mint Dél-Afrikában, vagy – mint Franciaországban és másutt  – azt állítják, az osztályharc nincs napirenden.

Ők mondtak le a világforradalomról, erősítették fel a nyomást a IV. Internacionáléra a SZU összeomlásának hatásaként a világ munkásosztályára, hogy a munkásosztály a küzdelem helyett asszisztáljon a kapitalizmus túléléséhez. Ezek a vezetők minden szinten ütköztek a IV. Internacionálé és szekciói ellenállásával, akik a programunkhoz hűek maradtak azoknak megtiltották a szabad vitát. Ilyen körülmények között hoztuk létre a bizottságot a IV. Internacionáléért. Első konferenciáját Torinóban tartottuk 2016 februárjában.  

4 – Minden kontinensen kiterjedőben lévő háborús viszonyokat látunk: Afganisztán, Irak, Szíria, Közép Afrika, Mali, stb. Ha nem háború, akkor az azzal való fenyegetés : Venezuela, Korea, Irán. Az egész világon a népeket a nagy tőkés országok által indított háborús ügyekbe taszították, ezek célja a természeti kincsek megszerzése (olaj, gáz, uránium, gyémánt).  A népeket szétdarabolják, egymás ellen uszítják. Exodusba kergetik férfiak, nők, gyermekek millióit, a legrosszabbnak kitéve a menekülés útján: erőszaknak, rabszolgaságnak, halálnak. A második világháború óta a barbárság sosem volt ilyen fokon, ennek is osztályjellege van. A népnek, a dolgozóknak, munkásoknak, parasztoknak, fiataloknak nem fűződik érdeke a háborúkhoz. Azok a munkaerő határtalan kizsákmányolásán alapuló tőkés rendszer természetes velejárói.  Ezért mondjuk mi, a IV. Internacionálé hívei: «Le a háborúkkal! Le a kizsákmányolással!».
(a fordítás folytatása néhány nap múlva)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.