2017. november 19., vasárnap

Bizottság a IV. Internacionálé rekonstrukciójáért (CORQI)

A CORQI második nemzetközi tanácskozásának manifesztuma 4. bef. rész

2017. nov. 1-2-3,  Saulx les Chartreux (Franciaország) 

15 – A helyzet jellemzője változatlanul a tömegek küzdeni akarása: «Irányultságuk meghatározó egyik oldalról a rothadó kapitalizmus objektív körülményei által, másikról a régi munkásszervezetek áruló politikája miatt. Az alapvető meghatározó természetesen az első, a történelem törvénye hatalmasabb, mint a bürokratikus apparátusok». Tények a ma nagy sztrájkjai és tüntetései Spanyolországban, Portugáliában, Görögországban, Franciaországban; a palesztin forradalom, amely 70 évvel Palesztina felosztása után is folyik a nemzetért és a földért;  a dél-afrikai townships, a fekete dolgozók és családjuk földfoglalásai és követelése, amely magába foglalja a Fekete Köztásaságot; egészen Kínáig, ahol pedig a dolgozók saját független szakszervezeteiket szervezik, mint munkásosztály védik önmagukat, a köztulajdont, amelyet nem akarnak átadni az imperialista rablásnak. Ez az amerikai feketék küzdelmének értelme is, akik elutasítják, hogy a rendőrség legyilkolja őket, nemcsak azért, mert a fekete életek is életek, hanem véget akarnak vetni az elnyomásnak, a rabszolgatartás örökségének. Ez Haiti népének harca az ENSZ megszállásával/fosztogatásával szemben. Az elszenvedett csapások ellenére minden földrészen, minden formában, a régi szervezetek árulása ellenére a helyzetet az jellemzi, hogy folytatódik a munkás-, paraszti tömegek, a fiatalok útkeresése, hogy jogaikat meg tudják szerezni, s az elérteket megtartani. Ebben a konkrét, gyakorlati mozgalomban találja meg helyét a IV. Internacionálé.

16 – Az 1917-es Október százéves évfordulójakor a bolsevikok ideiglenes kormány elleni harcához híven, a IV. Internacionálé programjának megfelelően, semmi helyünk nincs az úgynevezett népfrontokban, sem pedig olyan szövetségekben, amelyekben a munkásmozgalomban gyökerező pártok a tőkés osztálynak vetik alá magukat burzsoá pártokkal, kormányzati koalícióban vagy anélkül. Nem az osztályok közötti kollaboráció, hanem a  munkás egységfront, az elnyomott országokban a népszuverenitásért és a demokráciáért vívott  antiimperialista front hívei vagyunk.   Semmilyen kormányt nem támogatunk, amely az adósságfizetést folytatja, semmilyen támogatást annak, aki privatizál, semmilyet olyan politikai erőnek, amely munkásellenes programokat valósít meg.  

17 – Mi, a IV. Internacionálé hívei, meg vagyunk győződve arról, hogy programunknak, amely a majdnem kétszázéves munkásmozgalom elmélete és gyakorlatának szintézise az Internacionálék tükrében, soha nem volt ekkora aktualitása. A forradalmi munkásinternacionálé és a forradalmi pártok holnap minden országban képesek lesznek a győzelmet kivívni sajátosságaiknak megfelelő formában. Ezért – mindazonáltal harcolva saját programunkért, saját szekcióinkért –  mindenhol segítjük azokat a csoportokat, amelyek az osztályfüggetlenséget, a munkásosztályhoz hű politikai érdekképviseletét vallják. Ezért kezdeményeztük a Mumbai-i világkonferenciát a háborúk, kizsákmányolás és prekárius munka ellen, amely kereteiben minden irányzat képviselőivel az osztályfüggetlenségért cselekszünk.

Dolgozók, aktivisták, fiatalok, arra hívunk Benneteket minden országban, álljatok sorainkba a IV. Internacionálé zászlaja alá, építsétek és erősítsétek azt az eszközt, amely elengedhetetlen a munkásosztály győzelméhez!Egyhangúlag elfogadvaNémeto. : Max Schumacher, Internationale Arbeiterkorrespondenz, CORQI ; Günter Rex, Internationale Arbeiterkorrespondenz, section CORQI

Azánia/Dél-Afrika : Ashraf Jooma, (AS-FI) ; Scelo Mthembu, (AS-FI) ; Musa Kunta, (AS-FI) ; Mandla ka Phangwa, (AS-FI), a IV. Internacionálé azániai szekciója (AS-FI) 

Belgium : Organisation socialiste internationaliste, a IV. Internacionálé belgiumi szekciója

Benin : Rav, trockista bizottság (CLTB)

Belorusszia : belorusz delegáció

Brazília : Internacionalista kommunista szervezet (OCI, section brésilienne du CORQI)

Burundi : a IV. Internacionálé burundii szekciója

Canada : Paul Nkunzimana, trockista bizottság 

Chile : trockista csoport

USA : Socialist Organizer, a IV. Internacionálé szekciója; Mya Shone, a CORQI híve

Franciao. : Kommunista internacionalista irányzat, a IV. Internacionálé francia szekciója

Nagy-Britannia: a CORQI brit /


Görögország : Andreas, Ergatika Nea

Haiti : Berthony Dupont, Haïti Liberté

Magyarország : a IV. Internacionálé hívei

India: Spark-csoport

Olaszország : a IV. Internacionálé olaszországi szekciója

Marokkó : a CORQI hívei

Mexikó : Laura Alejandra Rivera Arrizu (CORCI-Mexico) ; Raul Calleja Lacorti (CORCI-Mexico) ; Luis Carlos Haro (CORCI-Mexico)

Pakisztán : a IV. Internacionálé pakisztáni szekciója

Peru : Szocialista internacionalista csoport, a CORQI szekciója

Portugália : « Az Internacional » csoport

Románia : Constantin Cretan (személyes címen) ; Ileana Cretan (személyes címen) ; Ion Somonescu (személyes címen)

Oroszország : orosz delegáció

Szerbia : Jacim Milunovic, munkásaktíva

Svájc : Wolfgang Eichenberger, meghívott

Togo : Steve, a IV. Internacionálé togoi aktivistája

Tunézia : delegáció 


Törökország : Sosyalizm


Zimbabwe : Mafa Kwanisai Mafa és Memory Rudo Mpandawana, a IV. Internacionálé zimbabwei szekciója

(corqi_ocrfi@yahoo.fr) 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.