2015. június 12., péntek

Nemzetközi információk


Nemzetközi Egyetértés.jpg
Nemzetközi információk
Dolgozók és Népek Nemzetközi Egyetértése
228. sz.  (597) – 2015.jún.5.
Németország
«Példával szolgálunk más küzdelmek számára a kormány gyilkos szigorítási politikája ellen»
Interjú a berlini S-Bahn GDL szakszervezet városi bizottsága tagjával, Marcel Prange-val
Kérdés: a 10 hónapja tartó tárgyalások alatt ez a 10. sztrájkotok. Nyilvánvalóan az igazgatóság halogatási taktikája azt takarja, hogy nem akarja teljesíteni a dolgozók akaratát. Ezzel azonban inkább megerősíti eltökéltségüket, a vasutak leghosszabb munkabeszüntetését azért vállalják, mert ragaszkodnak követeléseikhez. Melyek ezek?
Marcel Prange: Pontosan így van, és annak ellenére, hogy rágalmazási kampány indult, mely szerint ”az EVG elnöke, Weselsky és a GDL vezetése csak saját hatalmának őrzésével foglalkozik és ezért jobb lenne letenni a követelésekről”, amiért társaink harcolnak.
A mozdonyvezetők és az utazószemélyzet követeléseit nem lehet összeegyeztetni azzal, amit a kormány diktál a spórolással és költségcsökkentéssel a Deutsche Bahn-nak (azelőtt nemzeti vállalat, amióta privatizálták, Deutsche Bahn AG lett). A bérből élők mélyen fel vannak háborodva, nem csak az alacsony bérek, hanem az elviselhetetlen munkakörülmények miatt is, amelyet az álláshelyek megszüntetése, a biztonsági eszközök hiánya, a pokoli munkaritmus okoz …
Ezért követeljük:
- a munkaidő egyórás rövidítését (a 38 órás munkahét eléréséhez), a bérek fenntartásával és a túlórák leállításával. A GDL számításai szerint csak a mozdonyvezetőknél 3 millió túlóra megfelel kb. 1 800 teljes idejű munkahelynek;
- az 5 %-s bérnövekedést ;
- vessenek véget a mozdonyvezetők megosztásának, egy részük elítélésének, bércsökkentésének.
Mindez megfelel a szigorítási politika egésze elleni lázadásnak. A vállalati rentabilitás számításait robbantja fel és ellentmond a nagykoalíció zéró deficit programjáinak, mivel azzal fenyeget, hogy az állami büdzsébe kisebb lesz a befizetés.
Kérdés: hogyan működött az igazgatóság halogató taktikája?
Marcel Prange: A Deutsche Bahn kapásból lesöpör mindent azzal, az EVG és a GDL mondjanak le a követelésekről. Pl. tárgyalni sem akart a munkaidő, vagy a túlórák csökkentéséséről, ellenben ultimátumszerűen ragaszkodott a kollektív szerződések számára kezdvező oldalához azzal, hogy az alapvető követelésekről le kell mondanunk. Hát ez elfogadhatatlan a mi számunkra.
          Kérdés: eddig a nagykoalíció halogatási taktikája bevált, vagyis tudja húzni addig, amíg a  Bundestag megszavazza a «kollektív tárgyalások egysége» törvényt?
Marcel Prange: Ez a törvény a munkaügyi bíróságoknak és a kormánynak ad lehetőséget, hogy megakadályozzák, sőt meg is tiltsák a vállalati kisebbségi szakszervezetek bértárgyalásait és sztrájkjait. A Deutsche Bahn AG-nak 200-1000 vállalata van (bizonyos kritériumok szerint), 140 000 bérből és fizetésből élő alkalmazottja, akiknek a kollektív szerződéstől kellene függeniük, de a regionális vonalak privatizálásával ebből kizárattak.
Ez a törvény a szakszervezeteket, esetünkben az EDV-t és GDL-t, a vállalatok többségében egymás elleni harcba kergeti. A mi GDL-ünk kisebb, többsége csak ezeknek a vállalatoknak kisebb részében lenne. De az alapvető szakszervezeti jogainkat és a sztrájkjogot érő megtorlás minden szakszervezetetet érint, mihelyt az kisebbségi az adott vállalatnál.
Követeléseink teljes mértékben legitimek, harcolunk azért, hogy minden vállalati szinten csak egy kollektív szerződés lehessen, azt alkalmazzák a utazó személyzet minden tagjára. A meghatározó követeléseinket illető jó kompromisszumot pedig most kell elérnünk, sztrájkkal, mielőtt a törvény érvénybe lép.
Ehhez természetesen szükségünk van a vállalati szolidaritásra, társainkra az EVG-nél, de minden szakszervezetre is. Tudom, hogy szolidaritási felhívásunk pozitív visszahangra talál a közszférában és -szolgáltatásban, ahol – mint mi is – a nagykoalíció szigorításai elleni követelések és sztrájk van napirenden. Mindenféleképpen opponálunk különböző szakszervezeti vezetők ellen, beleértve az EVG vezetőit, de még Hoffmant is, a DGB elnökét is. Küzdelmünk példával szolgál minden más csata számára.
Szolidaritás a DGL sztrájkjával
Peter Polke hozzászólása (az EVG szakszervezettől, a berlini S-Bahn vállalati tanácsa tagja)
A legjobb szolidaritás GDL-es társainkkal az lenne, ha az EVG vezetése végül tagjait szintén sztrájkra szólítaná közös érdekünkért: a reálbérek lényeges emeléséért, több dolgozó felvételéért és a munkakörülmények javításáért.  
Amikor GDL-es társaink a munkaidő csökkentését követelik, az megfelel a produktivitás 60 %-os csökkentésének, amit mi is kivánunk. Ez a válasz a munkahelyek megszüntetése miatti elviselhetetlen többletteherre. A politikai felelősség a kormányé, amelyet a vállalati igazgatás hajt végre. A munkaerő árának csökkentése, az álláshelyek felszámolása, a munkahelyi feltételek súlyosbodása azt célozza, hogy a vállalati versenyképesség nőjön, biztosítsa a várt profitot, a kormány költségvetésének záró deficitét.
Ezért jogos, hogy a GDL szakszervezet bázisa követeli, hogy sztrájk folyjon határozatlan ideig, addig, amig a követeléseket jó értelemben vett kompromisszummal nem teljesítik. A kormány által támogatott vállalati igazgatási halogató taktika ellen is irányul, mivelhogy az időt akar nyerni a TEG-törvény megszavazásával a «kollektív szerződések egységét» illetően.
A két szakszervezet között már eddig provokált konkurencia csak erősödni fog a törvény által fentről diktált egyetlen egyezmény által; ez a nemzeti kollektív egyezmények destrukciójának eleme, a szakszervezetek szétveréséé. Azok a szakszervezetek, amelyek ezt a törvényt támogatják, emlékezzenek, hogy árulásra semmi jót nem lehet építeni.  
Sztrájkszolidaritásunk a GDL-lel minden szakszervezet feladata. A GDL mintájára most a nevelők kezdtek határozatlan idejű munkabeszüntetésbe szakszervezetükkel a Verdivel et GEW-vel a megszorítások ellen, amelyet a kormány a tartományokkal és a településeknel szemben alkalmaz. Ez a politika bércsökkenést és egyre nehezebb munkafeltételeket jelent. Látjuk itt, Berlinben a Vivantes kórház dolgozóinak harcát az általános közszolgálati kollektív szerződésekért. Sorban mindenki belép a nagykoalíció brutális követeléseivel szembeni küzdelembe. A szakszervezeteknek az a mandátumuk, hogy a dolgozók érdekeit védjék, ez pedig átnyúlik a különböző szakszervezetek határain.
Directeur de la publication : Daniel Gluckstein  Imprimerie Rotinfed 2000, 87, rue du Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris (France) - Commission paritaire n° 0713 G 82738 Edité par “Les Amis de l’Entente”, 18, allée Colbert, 78470 Saint-Rémy-Lès-Chevreuse

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.