2016. december 7., szerda

Mumbai-i Manifesztum (teljes)Mi, a 28 országból származó (Afganisztán, Ausztrália, Belorusszia, Belgium, Benin, Brazília, Chile, Kína, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Haiti, Magyarország, India, Olaszország, Korea, Mauriciusz, Mexikó, Portugália, Románia, Oroszország, Dél-Afrika/Azania, Svédország, Togo, Törökország, Ukrajna, USA, Zimbabwe) 350 küldött,  szakszervezeti és politikai aktivista, akik a munkásmozgalom mindenféle irányzatából származunk, Mumbaiban gyűltünk össze világkonferencián a háborúk a kizsákmányolás és a prekárius munka ellen.
(Konferenciánkat támogatta, szakszervezeti és politikai aktivista küldöttséget hozott létre ezen felül 20 ország: Argentina, Ausztria, Banglades, Burundi, Kanada, Cseh köztársaság, Ecuador, Görögország, Izland, Japán, Norvégia, Pakisztán, Peru, Fülöp-szigetek, Lengyelország, Porto Rico, Ruanda, Spanyolország, Svájc, Tunézia)

Vitánk végére érkezvén összegezzük Manifesztumunkat, melyet széles körben fogunk terjeszteni a dolgozók között az egész világon.  

Mumbai-i kiáltvány a háború, a kizsákmányolás és a prekárius munka ellen (2016. november 20.)

Realitás, hogy minden földrészen terjednek a háborúk, súlyosbodik a kizsákmányolás, egyre általánosabbá válik a prekárius munka.

A háborúk, a katonai beavatkozások és megszállások sokasodnak, új konfliktusok fenyegenek. Számos delegáció nem tud részt venni tanácskozásunkon éppen a háborús helyzet miett. A tények alapján válaszolunk azoknak, akik szerint ezeket a háborúkat igazolni lehet, mert diktatúrák és/vagy terroristák ellen folynak. A tények bizonyítják, hogy a fosztogatás garanciájára, a rendszer túlélésére szabadította ránk az imperializmus a barbárságot. Ez a rendszer süllyesztette káoszba a Közel-Keletet egész országokat  feldarabolva, ez provokálja, hogy nők, gyermekek, férfik milliói a legszörnyűbb körülmények között keljenek vándorútra.

A kizsákmányolás: minden országban és minden földrészen a dolgozók jogai, a kollektív garanciák, a szociális háló, sőt, a szervezkedés jogának szabadsága került megkérdőjelezésre a rothadó kapitalista rendszer által, amely saját túlélése érdekében súlyosbítja a kizsákmányolás körülményeit. A tömeges munkanélküliség normává vált. A munkatörvények támadások célpontjai lettek, a kizsákmányolást korlátozó összes jogszabály ellen irányulnak. Mindenütt jellemző, hogy a munkástömegek jogai  – és az ellenállás – korlátozása végett a helyi rezsimek a demokráciát támadják, a nemzeti szuverenitást, és a népek önrendelkezési jogát. Ezek a rendszerek kreálnak mindenfelé «szabadkereskedelmi zónákat», regionális intézményeket a munkásosztály megosztása, a dolgozók jogainak támadása  és a munkaerő árának csökkentése céljából. A fejlődés és a növekedés  nevében űzik el a farmereket és parasztokat földjeikről. A kizsákmányolók és kormányaik mindenhol növelik a nyomást, hogy a munkásszervezeteket – elsősorban a szakszervezeteket  – kényszerísék a munkáltatói «programok» elfogadására.

A prekárius munka: tegnap még csak az ázsiai, afrikai és latin-amerikai országokra volt jellemző; ma pedig mindenhol, az iparosodott országban is domináns lett.  A kizsákmányolók számára a cél az, hogy minden munkahely ideiglenes legyen. A prekárius munka a garanciák és kollektív jogok tömegpusztító fegyvere; a dolgozók független szervezkedése elleni fegyver. A fiatal generációk különösen áldozatai lettek, jövőjüket feláldozták a kizsákmányolás szükségleteinek oltárán. 
25 évvel ezelőtt az összes imperialista erő részt vett a Szovjetunió szétdarabolásában: ez volt a soha nem látott offenzíva jele az egész világon a dolgozók kollektív jogainak visszavonására, s mindamellett a munkásaktívákkal szembeni represszióra. A Mumbai-i tanácskozásra felhívás ezzel kapcsolatban megerősíti: «akik ezt a felhívást teszik, nem feltétlenül ítélik meg azonos módon ennek okait. Az uralkodó osztály  és számos vezető is, aki a dolgozók védelmét hirdeti, megerősítette, hogy a tőkés rendszer és a termelőeszközök magántulajdona «meghaladhatatlan». A tapasztalat azt mutatja, hogy 25 év óta a munkásszervezeteket vezetésük ezen «meghaladhatatlanság» nevében irányítanak és asszisztálnak  a munkásjogok elleni támadásokhoz. Ahelyett, hogy az ellenállást választanák, a vezetők minden alkalommal a «kisebb rossz» nevében enyhítik a munkásellenes offenzívákat; a munkásosztály minden változatosság nélkül ezt tapasztalja – gyakran egészen leplezetlenül – jogait, a demokráciát illetően. Ebben a kontextusban alá kell húzni, hogy minden, a munkásmozgalom függetlenségére mért csapás együtt jár a békére, a nemzetek szuverenitására mért csapással.
Mi, az aláírók, akik a Mumbai-i manifesztumot elindítjuk, megerősítjük, hogy az utóbbi 25 év bizonyítja, az osztályharc a történelem mozgatórugója maradt. Megerősítjük, hogy az emberi civilizáció, a béke és a demokrácia fejlődése mindenekelőtt a kizsákmányoltak és elnyomottak azon képességétől függ az egész világon, milyen mértékben tudják megőrizni szervezeteik függetlenségét. A világon nem lehet megszámolni, mennyi általános sztrájkban, hány millióan vettek részt tüntetéseken. Nem lehet megszámlálni azokat a mozgósításokat, amelyekben a munkások, fiatalok, diákok, parasztok … osztályként keltek fel a csődbe jutott tőkés rendszer védelmében felelős mindenféle politikai színű kormányok ellen, melyek alkalmazzák a tőkés érdekeket prezentáló nagy nemzetközi intézmények (IMF, Világbank Európai Unió, stb) diktálta politikát.
25 évvel ezelőtt a spanyolországi Barcelonában világtanácskozást tartottunk a háború és kizsákmányolás ellen az USA iraki agressziója előestéjén.   Az akkor elfogadott dokumentum kimondja: «a mindenféle politikai irányzathoz tartozó kormányok az imperializmus szolgálatába álltak, hogy a háború ürügyén jogainkat és társadalmi vívmányainkat megsemmisítsék … A háború a munkásszervezetek – nevezetesen a szakszervezetek – állami alárendelésének felgyorsítását jelenti, mely állam függetlenségüket fenyegeti».
Ennek az 1991-es konferenciának a folyamán hoztuk létre a Dolgozók és Népek Nemzetközi Egyetértését a munkásinternacionáléért. Az Egyetértés több világtanácskozást kezdeményezett Párizsban, San Franciscoban, Madridban és Algírban. Nagyszámú Mumbai-i küldött már a barcelonai tanácskozáson, vagy a későbbieken is részt vett. Más küldöttek részvétele Mumbaiban arra utal, hogy a munkásmozgalom függetlenségének szükségességét hirdető mozgalom minden földrészen terjed, fejlődik – olyan ellenállási mozgalom, amely a domináns osztály offenzívájához való asszisztálást utasítja el. A Mumbai-i konferencia sikere az a kezdeményezés, amely tartósan összegyűjti az összes ellenálló politikai és szakszervezeti erőt; amely folyamatos keretet biztosít azok számára, akik – származzanak a munásmozgalom bármely irányzatából vagy tradíciójából – az osztályfüggetlenség útját és a nemzetközi szintű egységet keresik.
Ezért hívunk minden eltökélt erőt cselekvésre a kizsákmányolás és elnyomás láncaitól való szabadulásért; nemzetközi és nemzeti szintű szerveződésre annak érdekében, hogy olyan világ felé haladjunk, amelyben a nemzetek és a dolgozók harmonikus együttműködése váltja fel a barbárságot, a háborút, a kizsákmányolást.  Ezért döntöttünk úgy, hogy nemzetközi munkásbizottságot hozunk létre a háború, a kizsákmányolás ellen a munkásinternacionáléért.
Ahogyan  az Internacionálé szavait használva konferenciánk büszkén kimondja: a barbárság ellen, a háborúk elen, a nemzetek megsemmisítése ellen «nemzetközivé lesz a világ».
A Mumbai-i konferencia azon küldöttei, akik az elnökséget alkották, megalakítják annak folytonosságát biztosító Bizottságot: Innocent Assogba (Benin), Alan Benjamin (USA), Colia Clark (USA), Constantin Cretan (Románia), Berthony Dupont (Haiti), Ney Ferreira (Brazília), Daniel Gluckstein (Franciaország), Rubina Jamil (Pakisztán), Apo Leung (Kwna), Gloria Martinez (Mexikó), M.A. Patil (India), MandlenkosiPhangwa (Dél-Afrika /Azania), Klaus Schüller (Németország), Jung Sikhwa (Korea), John Sweeney (Nagy-Britannia), Mark Vassilev (Oroszország), NambiathVasudevan (India).
*******************************
Első aláírók:
INDIA : Nambiath Vasudevan, trade union solidarity committee (Mumbai)°; MA. Patil, SarvaShramikSang president, NT, NTUI Maharastra States (Mumbai)°; BetkrSunanda Chandrakat (Ahmednagar) ; NileshKumar Parmar, General Secretary, Gujrat Working Class Union (Bharuch) ; SanjeevKumar Nayak, Odisha Domestic Workers Union (Bhubaneshwar) ; Ashok Kumar, Hotel Workers Union (Delhi) ; VinodKumar Waliya, Hotel workers Union (Delhi) ; GopalMishra (Delhi) ; CyrilFernandes, Goenchon Kamdar Ekvot (Goa) ; Tushar RMestry, Goenchon Kamdar Ekvot (Goa) ; MeenaSur , Gharelu Mahila Kamgar Union (Kanpur) ; MonaSur , Kapda Millmazdoor Union (Kanpur) ; P.Krishnammal, NTUI- Kerala State Cleaning Destination Workers Union (Kerala) ; AbdulLatheef, KSEB Karar Thozhi LAli Federation (KKTF. NTUI) (Kerala) ; P. N.Sanathanan (Kerala) ; K.S.Yesodhara Devi, NTUI- Kerala State Cleaning Destination Workers Union (Kerala) ; R. H.Acharekar, TUSC (Mumbai) ; PaankhiAgrawal, Ambedkar Periyar Phule Study Circle, IITB (Mumbai) ; K.S.Ahire, BEST Kamgar Union KAmgar Aghadi (Mumbai) ; PrafulAnant Salvi, MGKU (Mumbai) ; GovindBalkrishna Sawant, Association of engineers (Mumbai) ; NaliniChandrakant Rout, Maharahstra Rajya Anganwadi Sanghatana (Mumbai) ; A.G.Chitnis, OTIS (Mumbai) ; MuralidhraDekhane (Mumbai) ; Prashant Deorukhkar, DHL Employees Union (Mumbai) ; Ramdas Dinkar Nikam (Mumbai) ; Ptarick Fernandes (Mumbai) ; Prashant Gaikwad, MGKU (Mumbai) ; Vernon Gonsalves (Mumbai) ; Deepti Gopinath (Mumbai) ; Shankar Gunde, Reliance Workers, Mumbai electric employees Union (Mumbai) ; DenzilJohn, Hindustan Lever Employees Union (Mumbai) ; Mukhund Kadam, Sarva Shramik Sang (Mumbai) ; RajuKadam, Mumbai Electric Employees Union (Mumbai) ; AbhayKhedekar, DHL Employees Union (Mumbai) ; Ravindra Krushna Khedekar, MGKU (Mumbai) ; Kranthi Kumar, APPSC, Mumbai (Mumbai) ; J.F.Lewis, MGKU (Mumbai) ; KhanMehboob Bismillah, MGKU (Mumbai) ; M.S.Nair, Blue Star Workers Union (Mumbai) ; Raju Narangikar (Mumbai) ; M JPandey, Brihan Mumbai Union of Journalist (Mumbai) ; Patil Pandurang Dnyandeo, MGKU (Mumbai) ; Ashok Prahlad Baviskar, MGKU (Mumbai) ; Harish Raghunath Surve (Mumbai) ; Rajendra Ramchandra Nikam (Mumbai) ; D.Rashmi (Mumbai) ; Salim Saboowala (Mumbai) ; Deepak Sawant (Mumbai) ; Geeta Seshu (Mumbai) ; Safaraz Shaikh, Oberoi Hotel employees Union (Mumbai) ; Ashok Shankar Ghajbiye, Association of Engineering Workers (Mumbai) ; Nayana Shevasi Walum, Maharashtra Rajya Anganwadi Sanghatana (Mumbai) ; Saidulu Singapanga, Reliance Workers (Mumbai) ; Vinay V.Tamhankar (Mumbai) ; Siddhrath Gourkhede, MGKU (Nagpur) ; RatnakarNamdewrao Watkar, Secretary, Association of engineering Workers Mouda Unit of Hindalco Industries (Nagpur) ; Chandrabhansher Sing, MGKU (Nagpur) ; Nivesh Uchibeeyle, MGKU(Nagpur) ; Shantataraka n.Katkade (Nanded) ; Keshav Hanumant Ghafare, Thermax Kamgar (Pune) ; NeerajJain, Lokayat (Pune) ; SantoshRanjane, NTUI Thermax Kamgar Sanghatana (Pune) ; Manju Meena Lakra, Bharatiya Gharelu Kamgar Snagh (Ranchi) ; Tushar Suresh Ghag, Kansai Nerolac Paints Employees Union (Ratnagiri) ; R.Ansari (Tamil Nadu) ; S.Gopal, CPDR Tamil Nadu (Tamil Nadu) ; M.Krishnamoorthy, Salt Wokrers Union Unorganised Workers Federation. Thoothukudi Tamil Nadu (Tamil Nadu) ; A.Nainapanni (Tamil Nadu) ; P.Richard, HEFOI (Tamil Nadu) ; M.Sugumaran, CPDR (Tamil Nadu) ; Varadarajendra , Karnataka Shramik Shakti (Tamil Nadu) ; Juliet (Tuticorin) ; S.Robinson, Democratic Fish and Fishery Workers Union (Tuticorin, TN) ; Ashwini Ajabrao Mahalle ; M.Anjapuli ; ShaileshAvarsekar, DHL Employees Union ; Dadarao Baburao Patekar, KVSS ; SonawaneB alasaheb Hiraman, MGKU ; Sweta Balvant Narsale, Oberoi Hotel HEFOI ; Ankush Bhahiwade, Maharashtra Municipal Labour Union ; AnandiBhosale ; Gurunath R.Bhovad ; SarlataiC habukswar, Anganwadi Sanghatana Sarv Sramik Sangh ; Nilesh Datkhile ; Suryamani Gaikwad, Anganwadi ; SandeshGawade ; Mahendra Hiwrale, Maharahstra Municipal Kamgar Union ; J.Jayaghosh, KKTF- NTUI ; Pravinkumar Jayaramulu Adimalla ; Yadaiah Kannam ; Kathirvel ; Nana Kedare ; AabessKhan, DHL Employees Union ; Munish Kumar ; PadmaKumar, Kerala Cable TV Workers Unity Centre (NTUI) ; R.Kumar ; Alok Ladda, Thozhilalar Koodum ; SunilLahu Ghagare, KVSS ; Raju Lokhade ; Narendra Lomesh Chaudhari ; N.Manoharan, HEFOI (HMS) ; Shivaji Mokal ; Subhas Naik Jorge, KamgarRancho Ekvott ; MaheshParam ; DilipPawar ; VijayPawar ; JohnPeter, HEFOI (HMS) ; KursakantPimpalkar ; Ramagounder ; NarayanRaul, Otis Elevator’s Employees’ Union ; KrishnanSaini ; Mr.Sanjay Shelke, Maharashtra Kamgar Aghadi, MGKU ; MangalaSaraf ; ImranShaikh ; MadhaviShinde, Anaganwadi ; DattaSonawane ; Srirangam ; M.Subbu ; DevdasSubraj Prabhu, OTIS ; ShobhaTadargi, Union of anganwadi Supervisors ; RaniTeja Sangheetha ; FrancisThomas Jimmy, Hindustan Lever Employees Union ; DeepakTirlotkar ; MilindTirodkra, HEFOI ; KaleUmesh Raghunath ; SurajUttam Hajane ; SurendraVairal, Hindustan Lever Employees Union ; RajaVeeramudhu ; T.Venkat, Tn Labour ; Chandrikavenkata Venkata, Thozhilalar Koodum ; AmbreVishnu Sadashiv, Kansai Nerolac Paints Employees Union. AFGANISZTÁN : Noor, Left Radical of Afghanistan ; SamiUl Haq, LRA Youth ; DÉL-AFRIKA/AZANIA : AshrafJooma ; Cathrine SeabeBusisiwe, “Fees Must Fall” et “End Outsourcing” ; Fatimata Keitumetse Moutloatse, “Fees Must fall” et “End Outsourcing” ; Thobile Ndimande, “Fees Must fall” et “End Outsourcing” ; Mandla Phangwa, ; NÉMETORSZÁG : Peter Isalmüller ; Claudia Schuller ; KlausSchuller, SPD, AFA, EVG ; H.W.S chuster, Commission ouvrière du SPD de Düsseldorf, syndicaliste Ver.di ; BELGIUM : Laetitia Coucke, étudiante ; Serge Monsieur, syndicaliste (à titre personnel) ; BENIN : Innocent Assogba, Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB) ; BELORUSSZIA: YouriGlushakov, mouvement social “Razam” ; BRAZÍLIA : Ney Ferreira ; CHILE : SixtoIturra, “Soberania y Justiacia Social” ; KÍNA : HoiGo, Guangzhou, Apo Leong, Hong-Kong; KOREA : SikhwaJung, syndicaliste métallo membre de la KCTU ; HaSage Soo ; USA : Alan Benjamin ; Colia L.Clark, Judicial Violence Symposium; Guadeloupe-Haiti Tour; Grandma for Mumia Abu Jamal; Free Russel Maroon Shoatz; Eco Socialist Movement ; Lindsay Koli, Black Lives Matter ; Chris Silvera, Local 808, International Brotherhood of Teamster (à titre personnel) ; FRANCIAORSZÁG: Jacques Aurigny, syndicaliste ; Christine Aubery, Union des Anarcho-syndicalistes ; Jean-Pierre Barrois ; Rémi Candelier, syndicaliste ; Bernard Chevreau ; Pascal Corbex, Syndicaliste (à titre personnel) ; François de Massot ; Olivier Doriane, POID ; Dominique Ferré ; Daniel Gluckstein, POID ;Marc Hebert, UAS ; Martine Jarry, syndicaliste ; Stephane Knapp, POID ; Francisco Lopera, syndicaliste métallurgie ; Isabelle Michaud ; MariePichon, UAS ; Loïc Ribaud, Jeunesse révolution ; Bernard Saas, POID ; Maurice Stobnicer ; Jacqueline Trinquet ; NAGY-BRITANNIA : NickPhillips, Southwark Trade Union Council (à titre personnel) ; John Sweeney, UCATT (à titre personnel) ; HAITI :Berthony Dupont ; MAGYARORSZÁG : Benyik Mátyás, ATTAC ; Droppa György, SZAB (Szervezők A Baloldalért) ; OLASZORSZÁG : DarioGranaglia, Delegato Sinsicalu FIOM CGIL ; Lorenzo Mortara, militant de la FIOM (à titre personnel) ; Lorenzo Varaldo, coordinateur- Mouvement Politique Pour l’Abrogation ; MEXIKÓ: Gloria Gracida ; PORTUGÁLIA : Jorge Torres, Syndicaliste ; Adriano Zilhao ; ROMÁNIA : Constantin Cretan, Fédération nationale du travail (FNM) ; Ileana Cretan, association pour l’émancipation des travailleurs (AEM) ; OROSZORSZÁG: Denis Berezutskiy, Plateforme ouvrière ; Natalia Kotova, anthropologue ; Olga Masson, Plateforme ouvrière ; Mark Vasziljev ; SVÉDORSZÁG : EnamulHaq ; TOGO : LawsonMessan ; TÖRÖKORSZÁG: Cemal Bilgin, Tas.Is ; Furkan Safak, Parti de la fraternité ouvrière (IKP) ; UKRAJNA : Jurij Sahin ; ZIMBABWE : MafaKwanisai Mafa.
Csatlakozás
Támogatom a Mumbai-i felhívást
 () magánemberként () szervezetem nevében
Név – utónév: …………………………………………………………………………..……………………
Szervezet (jelölni azt, ha a közlés csak információs céllal történik) :………………………………………
Ország:…………………………………………………………Telefon…………………………………….

Elérhetőség: ……………………………………………………


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.