2017. április 23., vasárnap

Nemzetközi tiltakozási/szolidaritási akció


(Levél a magyar szakszervezetekhez)
Tisztelt Szakszervezeti Vezetô Barátaink!
2016 decemberében megkerestünk számos ágazati és országos szakszer-
vezeti tisztségviselőt, politikust annak érdekében, hogy tegyenek valamit a
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének vezetője és társai elleni
koncepciós ítélet ügyében.Ténylegesen ezeket a szakszervezeti vezetőket,
jogászokat munkájukért támadják, érdekvédelmi tevékenységükért (tiltako-
zás a kormány megszorításai ellen, petíciók, küzdelem az elmaradt túlórák
kifizetéséért, a rossz munkakörülmények miatt, stb).
Szima Juditra példátlan 5 éves börtön- és pénzbüntetés vár, vezetőtársait

illetően pedig egzisztenciálisan súlyosan érintő ítéletek születtek.


Szima 5 éves börtönbüntetését május 11-én meg kell kezdje.

Megismételjük - most már nemzetközi szinten - tiltakozási/szolidaritási akci-
ónkat, mivel ilyesfajta jelenségek egyre terjednek Európában és a világban.
Kérem Önöket, emeljék fel szavukat. A szakszervezetek belsô ügyeibe a-
vatkozás, a Munkatörvény ùjabb változtatásai arra mutatnak, hogy ezek a
támadások nem szûnnek.
     Eredményes munkát kívánva baráti üdvözlettel:

      …..

Melléklet (orosz és francia nyelven is):

A rendszerváltást követő években a közszolgáltatásban/rendfenntartó erők-
nél is megindult a dolgozói jogok megnyirbálása: a kedvezményes nyugdíjat
- visszamenőleg is ­- elvették, magát a nyugdíjat járadékká minősítették, a
munkatörvénykönyvet a dolgozók hátrányára változtatták meg, stb. A léte-
ző szakszervezeti vezetés nem állt az ellenállás élére, az érdekvédelmi
tevékenység beszűkült – az ezzel elégedetlen rendőrök egy csoportja
2004-ben létrehozta a Tettrekész szakszervezetet, amely néhány év alatt
e terület legnagyobb szervezetévé nőtt, tagjai között ma már jogászok, pe-
dagógusok, tisztviselők is megtalálhatók. Minden kormány alatt keményen
képviselte a dolgozói érdekeket, számonkérte a szakmaiságot, a tárgyalá-
sokban kikényszerített egyezségeket nem írta alá, tüntetéseket szervezett,
bírósági ügyeket indított tagjai jogsegélyezésére.
Az első támadás még a szocialista kormány alatt érte a szervezet vezetőit,
főtitkárát lázadással vádolták, lefokozták. Az ezt követő 7 évben egyéb
módszerekkel kereste a «fogást» a konzervatív kormány: áttért a közbűn-
tényes vádakra. 2016 novemberéig számos adóhatósági, ügyészségi, bí-
rósági vizsgálat zajlott – mind tisztának találta a szakszervezeti vezetést a
kérdéses sikkasztásos ügyekben -, mígnem 8 havi előzetes letartóztatás,
lakhelyről kitiltás után a főtitkárt és 9 társát bűnösnek találták (az eljárás-
ban hemzsegtek a formai hibák, bizonyítékok tűntek el, a vád tanuival
alkut kötöttek, stb). Jogerős ítélet született, a főtitkár, Szima Judit 5 év bör-
tönt és 22 millió Ft büntetést kapott, társaira pedig egszisztenciájukat súlyo-
san veszélyeztető ítéletet mértek.
A beteg, kiskorú gyermekét özvegyen nevelő Szima Juditnak 2017 május
11-én börtönbe kell vonulnia, a mellette kezdeményezett számos és széles-
körű petíció, tüntetés, a többi hazai és nemzetközi szakszervezetek riadóz-
tatása ellenére.
Úgy véljük, a beavatkozás egy szakszervezet életébe, annak «lefejezése»
megengedhetetlen, ahogy ezt tiltja is Magyarország Alaptörvénye és az
ILO-egyezmények.
Egy szakszervezet elleni támadás, beleavatkozás belső ügyeibe, min-
den dolgozót érint!
Arra kérünk Benneteket, tegyetek lépéseket, tiltakozzatok hazátokban levél-
ben, egyénileg vagy csoportosan a magyar nagykövetségeken, Áder János
köztársasági elnöknél (postacím: Sándor-palota, 1536 Budapest, Pf. 227),
Orbán Viktor miniszterelnöknél (miniszterelnok@me.gov.hu), a Kúriánál
(Legfelsőbb Bíróság, kuria@kuria.birosag.hu), a nagy nemzetközi szak-
szervezeti szövetségeknél.            
Kérjük, akciótokról értesítsetek és küldjetek másolatot a somijudit@yahoo.fr címre.


      

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.