2015. december 1., kedd

Mi borította ki leginkább a pedagógusokat?


2013 január elsejétől az önkormányzati iskolák a Klik fenntartásába kerültek. Ez a tanév közepe volt, ami a félévi bizonyítványok kiállítása miatt adminisztrációkkal terhes időszak. Ennek ellenére a pedagógusok több hétig leltároztak: az utolsó szögig felmérték az iskolák eszközállományát, és vezették az átadás-átvétel adminisztrációját.
- Az új törvény értelmében emelkedett a kötelezően iskolában töltött idő (32 óra), illetve bővült a tanórákkal lekötött idő (sok helyen 26 órára). Rengeteg pedagógus túlórázik anélkül, hogy egyetlen fillér kompenzációt is kapna. A 32 órát jóval túlteljesítik, de a munkaidő-nyilvántartásban ezt nem jelezhetik. Ők azt mondják: hazudniuk kell.
- A kormány szétverte a tankönyvpiacot, az államosított rendszerben sokszor rossz időben és hiányosan érkeztek meg a tankönyvcsomagok, ami a tankönyves tanárokra sokkal nagyobb terhet rótt. Mindezt sokkal alacsonyabb díjazásért, mint a piaci működés idején. A fórumon egy pedagógus arról számolt be: még novemberben is van olyan tanítványa, akinek nem jött meg a tankönyve.
- A kormány megszüntette a tanszabadságot: kötelezően írja elő azt a két tankönyvet, amelyből választani lehet, illetve nem engedi meg a kötelező kerettantervektől való eltérést.
- A mindennapos testnevelés órát annak ellenére vezették be, hogy az iskolák negyedében nem volt megfelelő tornaterem. Az óraszervezésben óriási feszültséget jelentett ez az intézkedés.
- A Klik megalakulása óta forráshiányos, a kormánynak még egyszer sem sikerült olyan költségvetést kialakítania, amely elegendő lenne az oktatás zavartalan működtetéséhez. A forráshiány miatt az iskolák sokszor hiába kérik a taneszközöket, azokat a pénzhiány miatt nem kapják meg.
- Az óraadó pedagógusok fizetése rendszeresen csúszik, hónapokig nem kapják meg a bérüket.
- A Klik az alvállalkozóknak (például gyerekeket sportfoglalkozásra buszoztató cégeknek) sem fizet időben, és sok esetben a közüzemi számlákat sem egyenlíti ki. Több botrány is kipattant amiatt, hogy egyes iskolákban kikapcsolták az internetet, vagy az áramszolgáltatást.
- A Klik nem, vagy csak késve fizeti a pedagógusok utazási költségeit.
- A Klik a jubileumi díjakkal is tartozik sok pedagógusnak.
- Bevezették a pedagógus-életpályamodellt, amivel megszűntek a pótlékok, így azok is, amelyek a helyettesítésekre, illetve a minőségi munka elismerésére szolgáltak. Az új bértábla belépésével megjelent a minősítési rendszer, amely kötelezi a pedagógusokat, hogy bizonyítsák, milyen kategóriára – pedagógus 1, 2, mester tanár, kutató tanár – jogosultak. A rendszer merev, túlbürokratizált, számos hasznos tevékenységet nem lehet feltölteni a minisztériumi asztaloknál kialakított sémákba. A pedagógusok zömének 2013 szeptemberétől több lépcsőben emelkedik a fizetése, ugyanakkor a munkaterhelése is, így ezt kevesen érzékelik előrelépésnek.
- Gyakorlatilag megszűnt a gyerekvédelem az iskolákban. A gyerekvédelmi felelősök – ha vannak – túlterheltek, mert extra feladatként látják el az ezzel járó feladatokat.
- A minősítéssel párhuzamosan kiépíti a kormány a szakfelügyeleti rendszert. Mivel nincs elég minősítő pedagógus, bevezeti a BECS-et (korábbi nevén PÖCS-öt), azaz a belső ellenőrzési csoportot. Ennek keretében a pedagógusoknak egymást kell minősítgetniük, ami felmérhetetlen feszültségeket gerjeszt a tantestületekben.
- A félelem egyre mélyebben issza be magát a tantestületekbe. A pedagógusok attól tartanak, hogy a kritikának retorzió lehet a vége.
- A pedagógusok nyakára ültették a Nemzeti Pedagógus Kart, amelyet az állam hozott létre és a költségvetésből finanszíroz. A közelmúltban ez a testület etikai kódexet szavazott meg, amely alapja lehet etikai eljárásoknak. A köznevelési törvény eddig is tartalmazott a munkavégzésre etikai előírásokat, ezért sokan újabb fenyegetésként élik meg a kódexet, amelyet ráadásul vitatható körülmények között szavaztak meg.
- Az állam azt tervezi, hogy iskolaközpontokat hoz létre, kisiskolákat szüntet meg. Ez újabb bizonytalanság a pedagógusok körében.
- A szakképző intézményeket 3 év alatt háromszor szervezték át, ennyiszer kellett káoszban tanítaniuk a szakképző intézmények pedagógusainak. A többcélú intézményeket szétszedik, így gimnáziumok szűnnek meg.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.