2016. június 1., szerda

Párizs, május 28-i nemzetközi nagygyűlés


Május 28-án Párizsban 1 200 dolgozó, aktivista, fiatal vett részt nemzetközi gyűlésünkön.

Felhívásunk

Mi, akik összegyűltünk e napon Párizsban, a 23 ország aktívái februári nyilatkozatának folytonosságaként támogatjuk a brit dolgozókat, akik az Európai Unió elhagyására szavaznak a jún. 23-i népszavazáson.

Európa különböző országaiból érkező szónokokat hallottunk, velük együtt üdvözöljük a brit dolgozókat és szervezeteiket, akik elkötelezték magukat az Európai Unióval való szakítás kampánya mellett.

Igen, az Uniótól meg kell szabadulni. Ha a jún. 23-i brit szavazás ezt eléri, az minden európai nép és dolgozó számára felhívás lesz a brüsszeli intézmények igájától való szabadulásra.   

A francia dolgozók a munkatörvénykönyv reformjának visszavonásáért harcolva szembekerültek a szocialista párt vezette kormány szándékával, amely a Brüsszelből diktált programokat akarja megvalósítani. Más formában ugyanez zajlik Belgiumban, ahol dolgozók tízezrei sztrájkolnak és tüntetnek jobboldali kormányuk munkatörvénykönyv-reformja ellen. Németország dolgozói konfrontálódnak a nagykoalíció intézkedéseivel, amely a prekárius munkát, a bérdömpinget akarja általánossá tenni és a kollektív szerződések elhagyását. Görögországban a Ciprasz-kormány – amelyet a memorandumok politikájával szemben választottak meg – próbálkozik az új «reformok» elfogadtatásával. Olaszországban az a kormány, amely magát «baloldalinak» nevezi, minden területen az EU munkásellenes intézkedéseit valósítja meg. A balti országokat, Lengyelországot, Csehországot a NATO- és az EU-imperializmus tolja a túlfegyverkezés felé. Az Európai Unió és Erdogan Törökországa közötti szégyenletes egyezmény értelmében a háborúk elől menekülőket kiutasítják és tömegesen visszaküldik – az éppen a nagyhatalmak háborúi által –  elpusztított országaikba.

Ezek a tények. Legyenek akármilyen színezetűek kormányaink, az EU kereteiben lehetőségük sem lenne az ipar, a közszolgáltatások köztulajdonba vételére. Bármilyen kormányunk is lenne, ha az aláveti magát az uniós direktíváknak, megnyitja a privatizáció, a szabadpiaci verseny útját a vasútnál, a postánál, az egészségügyben.
Világos hogy az, amit Európai Uniónak nevezünk, nem más, mint a transznacionális vállalatok példanélküli, a lehető legerőszakosabb támadása az emberiség történelmének demokratikus munkásvívmányai ellen. Világos, hogy  az Európai Uniót nem lehet megreformálni. Nincs lehetőség arra,  hogy  bármilyen tartalmat is nyerjen az, amit régóta szociális Európaként mutatnak be nekünk. A szociális és demokratikus vívmányok védelme, az elvesztettek visszaszerzése megköveteli, hogy az EU intézményeit lebontsuk. Igen, ettől az Uniótól meg kell szabadulnunk mindennyiunknak.  

Tudjuk, hogy az európai népek békében és harmóniában képesek megteremteni a szabad együttműködés feltételeit, a nemzetek együttesének szuverenitása tiszteletbentartása mellett demokratikus folyamatban, amikor is minden kormánynak kötelezően népének kell számot adnia.

Mindezért ezen a nemzetközi találkozón, amelyet a «vén Európa» dolgozói és népei szolidaritására alapozunk, aláhúzzuk, hogy a brit dolgozók a Brexitre szavazva egy új jövőre voksolnak s ekként Európa minden országának kizsákmányoltjai és elnyomottai javára cselekednek. Ez a jövő mentes lesz az megszorításoktól, az antiszociális politikától minden földrészen.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.