2010. október 17., vasárnap

Nemzetközi információk

új széria 20.sz. (389) - 2010.okt.15.


Tartalom:

- Franciaország: Nyugodt és derűs tömeg – a Munkásinformációk okt. 13-i szerkesztőségi cikke

- Guadeloupe: levél Elie Domotától a világ és a francia munkás- és demokratikus mozgalmakhoz, a Megtorlás elleni nemzetközi bizottsághoz (Cicr)

- Románia: Interjú Ileana Ionescuval, a Dolj megyei Sanitas szövetségi elnökévelFranciaország

Nyugodt és derűs tömeg

Volt jún. 15, aztán 24. Ezután szept. 7. és 23. Azután az október 2-i tüntetések. Ezen az okt. 13-án néhány hónap alatt hatodszor millió és millió dolgozó, fiatal sztrájkolt és tüntetett (a nyugdíjtörvény ellen). Bármekkora is legyen egyikünk-másikunk becslése, abban mindenki egyetért, hogy ez volt a legnagyobb, legerősebb az összes megelőzőhöz képest.
Többen voltak, világgá kiáltották, hogy «nem javítható, visszavonni!». Többen voltak, hogy megerősítsék a törvény visszavonásáig a sztrájk szükségességét annak összes formájával. Többen, határozottabban, szélsőségek nélkül… Nyugodt, derűs, jogaiban biztos tömeg... Határozottabbak az ellenreform visszavonásának elérésében, a «költségvetési deficit» zsarolásának, a szent Maastrchti kritériumoknak nem engedve, a hitelminősítők és a nagy tőkéscsoportok revolverezése elől meg nem hátrálva. Egységes tömeg, ahol a fiatalok és kevésbé fiatalok egy hangon követelik, hogy ismerjék el az idősek nyugdíjhoz való jogát, hogy a fiatalok valódi munkához jussanak, valódi fizetéshez. Az egységes és határozott tömeg az osztályharc terepén erősítette meg követelését.
Most, mikor lezárjuk újságunk szerkesztését, okt. 12-én este, a sztrájkot követik az SNCF depóiban, a közszféra és a magánszektor vállalatainál. De korai még felmérni, hogy a következő órákban, napokban hogyan döntenek, folytatják-e a munkabeszüntetést vagy nem.
Egy dolog biztos: néhány napja Bernard Thibault (a CGT, a legnagyobb szakszervezet vezetője - a ford.) arra szólított, hogy «esetről esetre, vállalatról vállalatra» kerüljenek megvitatásra a sztrájk jelszavai. Ma itt a válasz: lent, a gyűléseken, a dolgozók feleltek, tömeges, nyugodt és határozott részvételük az okt. 12-i sztrájkban és tüntetéseken jelzi annak, aki kételkedne, hogy még semmi sem eldöntött.
Lent, az utcákon, a sztrájkokban, a tüntetéseken a szakszervezeteikkel egyesült dolgozók válaszoltak. A szervezetek csúcsai felé fordulnak most: ha a kormány ellenáll és nem hagy más lehetőséget, mint munkabeszüntetést egészen az ellenreform visszavonásáig, mit szólnak a vezetők? Ma este sok gyűlésen formálják meg a szakszervezeti vezetésnek címezve: «rögtön ki kell állnotok az ellenreform visszavonása mellett, szervezeteitekben felelősséggel meg kell szerveznetek az ezt követelő általános sztrájkot. Mi készen állunk, mi már elköteleztük magunkat».


GUADELOUPE

U.G.T.G.
Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe (Szakszervezeti tömörülés)
Pointe-á-Pitre, 2010.okt.06.

A francia munkás- és demokratikus mozgalomhoz,
A világ munkás- és demokratikus mozgalmához,
A Megtorlás Elleni Bizottsághoz (Cicr)!


Kedves Elvtársaink, Barátaink!

A francia igazságszolgáltatás mégegyszer úgy döntött, hogy harcba száll a guadeloupe-i munkásmozgalommal, annak szakszervezeti tömörülése, az UGTG (Union générale des travailleurs de Guadeloupe) aktivistáival.
A francia állam helyi lakájaival elvtársunk, Raymond GAUTHIEROT, az UGTG volt főtitkára januári 3 havi börtönbüntetésre és pénzbüntetésre ítélése után a guadeloupe-i munkáltatók kérésére most szakszervezetünk aktivistáira kerít sort.
Néhány hete, sőt hónapja alapvető szabadságjogainkat alapjaiban megkérdőjelező idézések és eljárások özönéhez asszisztálunk, s ezzel egyidejűleg igaz és legális követeléseinkért való harcunk jogát elutasítják. Mindent megtesznek, hogy diabolizálják a szakszervezeti akciókat, de elhallgattatni is akarnak bennünket, mert folytatjuk a küzdelmet az LKP-nek köszönhető 2009. febr. 26-i és márc. 4-i egyezmények betartásáért.

Példa:
Szept. 14-én, az UGTG szakszervezeti küldöttségét Basse-Terre Legfelsőbb Bírósága beidézte. A meghallgatás kezdetén az elnök kijelentette a terem felé fordulva: «sokan vannak Önök, de nem ijesztenek meg!» Igaz, hogy az UGTG tagjainak jelenléte szokatlan, mert a rendőrség és csendőrség szisztematikusan tiltja a bejutást az igazságügyi palotába.

Néhány perccel később az elnök kérdéseket tett fel elvtársunknak, aki kreolul felelt, ahogyan korábban is Pointe-á-Pitre-ben az elsőfokú bíróságon, ahol tolmácsot bocsájtottak rendelkezésére. Ekkor az elnök arrogáns hangon megtiltotta fiatal elvtársunknak, hogy kreolul beszéljen az ő bíróságán, mivel az ítéletek is franciául születnek, és akár beszél franciául, akár nem, ezen a nyelven fogják elítélni.
A kreol nyelven való megszólalás tiltása annyira inkoherens, hogy elvtársunknak becsületsértésért kell felelnie, mert merészelt kreol nyelven megszólalni. Ez a nyilvánvaló részrehajlás a közönség méltatlakodását eredményezte, mire a bírónak se kellett több, kiürítette a termet – sokkoló körülmények között, a csendőrség segítségével. A vádlottat szintén kivezették a bírósági épületből. Néhány perccel később megtudtuk, hogy elvtársunk ügyvédje rosszul lett, mentőt kellett hozzá hívni. Furcsa módon az ítélet nov. 8-i kihirdetésére mégis megszületett a határozat anélkül, hogy elvtársunk ügyvéde védeni tudná védencét.

2010. okt. 22-én az UGTG két másik vezetője, a főtitkárhelyettes is közöttük van, kerül bíróság elé, mert visszautasította a DNS-vizsgálatra szolgáló mintavételt. A szakszervezeti felelősök nem bűnözők. Az UGTG-nek már négy vezetője járt így, összesen közel 20 aktivistánk képezi vizsgálat tárgyát, csendőrségi, rendőrségi és bírósági idézések várják őket néhány nappal a közös Guadeloupe, Martinique és Guyane okt. 26-i nagy mobilizációjának napja előtt.

A politikai uralkodó osztály hallgat, holott a konfliktusok több mint hét hónapja tartanak.

Ugyanakkor az UGTG egyik ügyvédjét, Sarah ARISTIDE-et fenyegetik, megfélemlítik és agresszió éri anélkül, hogy a igazságszolgáltatás egy kicsit is nyugtalankodna.

Kedves Elvtársaink, kedves Barátaink, megértettétek, ugye: a nagytőke szolgálatában álló francia gyarmati hatalom revansot akar venni rajtunk, sikeres harcunkon Guadeloupe-ban és próbálkozik az LKP eltávolításával, direkt módon támadva az ezt alkotó szervezetet.

Kedves Elvtársaink, kedves Barátaink!
A nemzetközi munkásszolidaritás nevében, a demokrácia nevében, a guadeloupe-i dologzók azon joga nevében, hogy harcolhassanak jogos követeléseikért és szakszervezeteikért, támogatást kérünk Tőletek.
Aktivista üdvözlettel:
Elie DOMOTA
főtitkár


ROMÁNIA

Interjú Ileana Ionescuval, a Dolj megyei Sanitas szövetségi elnökével

Ebben az évben Romániában egész sorozat soha nem látott méretű tüntetés zajott. Mi az oka és mi az eredménye?

A követelések a román egészségügy gyalázatos helyzetéhez kapcsolódtak. Gyakorlatilag Romániában nem lehet garantálni az egészséghez való jogot. A rendszer egyre kevesebb pénzt kap. Mégha az állampolgárok is fizetik, nem egyenesen az egészségügybe érkezik, hanem az állami büdzsébe, ahonnan pedig a politikusok kénye-kedve szerint csurran-cseppen. Az egészségügyi költségvetés a szükséges összegnek 30 %-át fedezi. Ezért a kórházakban nincs gyógyszer, tisztálkodószerek, még szappan se a kézmosáshoz. Ezért születtek meg a követelések.
Sajnos a követelések a bérek 25 %-os csökkentésével értek véget. Másképpen szólva, a kormány úgy találta, lehet ez még rosszabb is!

A kormány által javasolt szigorítási intézkedések szintén szerepet játszottak a mobilizálásban?

Nyilvánvalóan az összes intézkedés – a 25 %-os bércsökkenés, az étkezési jegyek megadóztatása, a nyugdíjkorhatár megemelése, az a tény, hogy a 4. félévre a bérfizetések nem lettek költségvetés alá rendelve, a munka törvénykönyvének módosítása a dolgozói jogok hátrányára – együttesen vezetett az egymást követő tüntetésekhez. Javasolták a határozott időre szóló szerződések bevezetését, hogy aztán egy év múlva könnyebb legyen az elbocsátás. A kormány a bérből élők egész védelmét akarja megszüntetni, ki akarja szolgáltatni őket, arra kényszeríteni, hogy a lehető legtöbbet dolgozzanak a lehető legkisebb bérért.

A helyzet szintén ugyanilyen súlyos a nők nyugdíjkorhatárát illetően. El tudjátok képzelni, mit jelent ez egy 65 éves nő számára, aki egész életében a kórházban teljesít szolgálatot? Hát a végén bottal kell bejárnia dolgozni? Ezt nem lehet tolerálni, védelem kell! De érvényes a férfiakra is. Veszélyes, egészségtelen körülmények, mikróbák között ott, ahol még szappan sincs, nemhogy fertőtlenítőszer, hogyan lehet az ember szervezete ellenálló? Természetesen, számos foglalkozási betegség csökkenti a munkaképességet. Akkor miért csökkentik a pótlékot? Pl. azoknak, akik a tuberkulózisos betegek között dolgoznak, a jelenlegi (50 - 100 % közötti) pótlékát 35 - 75 %-ra csökkkentik. Ugyanez van azok számára, akik az AIDS- vagy lepra-osztályokon dolgoznak. Ezek különösen súlyos betegségek, a munka különösen megterhelő és veszélyes, és ahelyett, hogy csökkentenék a pótlékot 50 %-ra, növelni kellene 200 %-ra!
Nem tudom mi történik ebben az országban. Nem tudom, hogy akarják-e vagy sem, de meg fogják ölni a népességet, genocidium lesz Romániában.

Folytatódik a mobilizálás. Milyen feltételekkel és hogyan?

A szakszervezetek nagyszabású demonstrációt tartottak szept. 22-én Bukarestben. Más összejövetelek is követik ezt, együtt a többi szakszervezeti szövetséggel, melyek valószínűleg egy általános sztrájkba torkollanak majd. De a kormány rezzenetlenül tűri követeléseinket.

A jelen feltélei között, hogy gondolod: van-e munkásosztály, mely harcol saját érdekeiért a más politkát képviselő kormányokkal szemben?

Azt hiszem, létezik. Nem mondhatjuk, hogy ugyanolyan jól definiálható, mint azelőtt. Azt gondolom, hogy szakmák szerinti szociális osztályok vannak, mindegyikőjük követi saját érdekeit a gyakorlatban. Bizonyos módon lehetséges, hogy azon keresztül, amit a kormány tesz, minden bérből és fizetésből élő ugyanazért a célért összefog ugyanazon támadások ellen. Normális, ha valami ilyesféle dolog történik, mert hiszen a nyugdíjrendszer mindenkit érint, a bércsökkentések általánosak. Tehát lehetséges, hogy a kormány anélkül, hogy akarná, jót tesz: a munkásosztály egyesül.

Részt vettél a nagyon fontos bukaresti tüntetésen. Tudnál adni néhány információt?

A becslések szerint 18 000 tüntető vett részt rajta. A hatóságok persze megpróbálják minimalizálni a számot, de ez valóban egy emberi áradat volt.

Végül az kérdezem, milyen érzésekkel mész Algírba, a világkonferenciára?

Éppen csak kezdem a Nemzetközi Egyetértést felfedezni magamnak. Azt gondolom, hogy ez a konferencia kivételesen fontos lesz. Az az érzésem, hogy nemzetközi szinten kell megszervezni az együttműködést, ahogy mondják: sorainkat összehúzni, megvalósítani az egységet, mert csak így érhetünk el valamit. Megfigyeltem, nemzetközi szinten egyre kevesebb személy kezében koncentrálódik minden gazdagság a többiek ellenében. Ez lehetetlen!
Remélem, hogy valami kontsuktív történik Algírban. Alkalom nyílik arra is, hogy megismerjük, ami nemzetközi szinten történik.

A háború- és kizsákmányolás elleni konferenciáról van szó.

Mindig háborúellenes voltam. A háborúval nem lehet semmit sem megoldani. A tárgyalás és a kommunikáció kell, hogy érvényesüljön.
A kizsákmányolást illetően, ez az első alkalom Romániában, hogy észrevesszük, szabadszemmel is. A dolgok egyre súlyosabbá válnak. Mindig a tárgyalást választottam, nem szeretem az utcai harcot, a hangos követeléseket. De a kormányoffenzívát sem szeretem. Oda jutottunk, hogy egyetlen megoldásnak az utca maradt.Kapcsolattartás
Informations internationales
Entente internationale des travailleurs et des peuples
87, rue du Faubourg-Saint-Denis 75010 - Paris - France
Tél : (33 1) 48 01 88 28 Fax : (33 1) 48 01 88 36 E.mail eit.ilc@fr.oleane.com

Directeur de la publication : Daniel Gluckstein - Imprimerie Rotinfed 2000, 87, rue du Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris (France) - Commission paritaire n° 0713 G 82738
Edité par “Les Amis de l’Entente”, 18, allée Colbert, 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.