2016. március 18., péntek

«Az oktató-nevelő iskola visszaszerzéséért!»
Franciaországban alsó-, középfokú pedagógusok az ország minden tájáról, szülők, szakszervezeti aktivisták adtak ki nyilatkozatot az «iskolák visszaszerzéséért». Figyelmeztető kiáltás és harci felhívás. 

Részlet: «Ritkán hallottunk kormányt és mindenféle szinezetű politikust annyit megnyilatkozni az iskola fontosságáról és a tragikus helyzettel szemben hosszasan, hévvel szólni annak helyettesíthetetlen szerepéről. Ritkán fordul elő, hogy ugyanezek a politikusok, kezdve a Nemzeti Oktatás egymást követő minisztereivel, magukat olyan bőszen vessék rá a közoktatási intézmények lebontására, tönkretételére. Jegyezzük meg, ha minden miniszter Fillon óta részt is vett ebben az offenzívában,  Peillon, Hamon és Vallaud-Belkacem átlépték a határt az «újralapítási törvénnyel». Az V. Köztársaság mindig törekedett a munkásvívmány, a közoktatás tönkretételére, mert annak célja, hogy az ifjúságot a kizsákmányolás karmaiból kimentse és kapcsolatot hozzon létre a minőség, az iskola és a munkatörvénykönyv között. Évek és hónapok óta pedagógusok, szülők váll váll mellett küzdenek a folyamatban lévő reformok ellen. Iskolájukat, kollégiumaikat, gimnáziumaikat, gyerekeik és minden gyerek jövőjét akarják megvédeni. Persze olyan kormányt és minisztereket is ritkán láttunk, amely ennyire süket marad a kővetelések előtt».

(Az EU-tól kiinduló “újralapítási törvény” kb. ugyanazt fedi, mint a nálunk bevezetett «oktatási reformok», amelyek ellen kezdődött a pedagógusmozgalom …  a nevek kicserélésével akár Magyarországon is íródhatott volna…)


Un «manifeste pour la reconquête d’une école qui instruise»
Ils sont enseignants du primaire, du secondaire, de toutes disciplines et de tous départements, parents d’élèves, syndicalistes… Ils lancent, sous la forme d’un « manifeste pour la reconquête d’une école qui instruise », un cri d’alarme et un appel au combat. Extrait. « Rarement on a autant entendu un gouvernement et tous les responsables politiques, de toutes couleurs politiques, discourir sur l’importance de l’école et, face à une situation tragique, pérorer sur son rôle irremplaçable. Rarement ces mêmes responsables politiques, à commencer par les ministres successifs de l’Education nationale, se sont acharnés à ce point à démanteler et à détruire l’école publique. Notons que si tous les ministres, depuis Fillon, ont participé à cette offensive, Peillon, Hamon et Vallaud-Belkacem ont franchi un cap avec la loi de refondation. Depuis toujours, la Ve République s’est acharnée à détruire l’école publique, conquête ouvrière, qui a pour objectif d’arracher la jeunesse à l’exploitation et d’instaurer un lien entre qualification, école et Code du travail. Depuis des mois, des années, les enseignants et les parents combattent pied à pied les contre-réformes en cours. Ils veulent défendre leur école, leur collège, leur lycée, l’avenir de leurs enfants et de tous les enfants. Et rarement on a vu un gouvernement et ses ministres rester si sourds aux revendications. »

(La loi de refondation, qui vient directement de l’UE, est à peu près la même que les « réformes de l’éducation » chez nous contre qui le mouvement des enseignants commence aujourd’hui… le manifeste en changeant les noms pouvait s’écrire en Hongrie aussi…)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.