2017. május 31., szerda

Németország: "Semmi nem sürgősebb, mint a nagykoalícióval való szakítás"
A Német Szociáldemokrata Pártnak a hagyományos munkás-
területeken kapott május 14-i történelmi veresége után Heinz-
Werner Schuster, a Freie Plattform für Arbeiterpolitik újság-
ban levonta a mérleget.

Három tartományban zajlottak a regionális választások: a
Szárvidéken, SchleswigHolsteinben és Észak-Rajna-Veszt-
fáliában. Utóbbi (NRW-nek rövidítik németül, több mint 17
millió lakosa van) iparvidék, a Szociáldemokrata Párt (SPD)
hagyományos fellegvára.

Itt szenvedett vereséget az SPD és tartományi elnöke, Han-
nelore Kraft. A kudarc mindenekelőtt az SPD hagyományos
munkásbázisának az Agenda-politika elvetéséből fakad. Az
Agendát 2003-2005-ben Schröder kancellár indította és egy
sereg deregularizációs intézkedést tartalmaz a munkaügyi
jogokat (ezek a Hartz-IV törvények) és a társadalombiztosí-
tást illetően. A Merkel kancellár által 2013-től vezetett SPD
és a CDU, a kereszténydemokrata párt közötti nagykoalíció
ezt követi és súlyosbítja. 400 000 munkás, nyugdíjas, mun-
ka nélküli nem voksolt az SPD-re, 400 000 szavazatot ve-
szített a párt és 31,2 %-ot kapott.
De a veszteség nem gyarapította Merkel táborát se, amely
második legrosszabb eredményét érte el.
A jobboldal választóinak egy részét, amely nem szavazott
a CDU-ra, a kis, a Bundestagból 2013-ben kiesett liberális
párt vitte el, mely a kormánynak nem tagja. A Zöldek szava-
zóik majdnem 50 %-át  vesztették és a Die Linke sem emel-
kedett az 5 % fölé, pedig megduplázta táborát.

Mégha az SPD jelöltjeit meg is választották a hagyományos
munkáskerületekben, ezekben is jelentős a vesztesége, a
részvétel a közepesnél is alacsonyabb. Düsseldorfban négy
25 év alatti fiatalból egy a szegénységi küszöb alatt él.
Észak-Rajna-Veszfália mélységesen megosztott: gigantikus
vagyonok egyik oldalon, nyomor a másikon.
Jäger, a belügyminiszter fennhatóságával 66 települést a
"konszolidációs paktum" alá vetették, ami pénzügyi megszo-
rításokat jelent, a helyhatósági létszámok és a közszolgálta-
tások drasztikus csökkentését, amit pedig elbocsátások kö-
vetnek. Bréma után ezek a régiók a  legszegényebbek a volt
Nyugat-Németország területén. Itt élnek az Agenda-politika,
a deregularizáció, a prekaritás áldozatai. Az arnsbergi szek-
torban (a Ruhr keleti részén) a 18 év alattiak 25,1 %-a sze-
génységi küszöb alatt él, ugyanez a düsseldorfi szektorban
(Nyugat-Ruhr, Felső-Rajna) eléri a 25,7 %-ot.

A kampány során pedig Hannelore Kraft állandóan ilyenfajta
kijelentéseket hangoztatott szociális érzelmeit mutatva: "egy
gyereket sem fogunk az árok szélén hagyni". A legnagyobb
a gyermekszegénység, ahol Hannelore Kraft a legdurvább
választási veszteséget szenvedte el.
A munkásság ezzel büntette azt a politikát, amelyet a tarto-
mány vezetőjeként Düsseldorf szociáldemokrata polgármes-
terével együtt folytatott: a régió költségvetési megszorításai,
a minden ötödik, összesen 2000 munkahely megszüntetése.
Tegyük hozzá, hogy Hannelore Krauft a Krupp-alapítvány
igazgatóságában ül. Ami a Thyssen-Krupp csoport elbo-
csátás és bezárás fenyegette üzemeinek IG Metall
szakszervezeti vasasai odáig vitték, hogy nyilvánosan be-
jelentették, nem támogatják.

Szakítás a koalícióval!
Az SPD Merkel nagykoalíciójában való részvétele miatt fize-
tett a választásokon.
Alávetette magát az Agendának, a tőkés érdekeknek, 
az Európai Unió, az IMF és a trojka pozícióit támogatja.
Ennek a fajta orientációnak az eredménye, hogy a mun-
kásosztály és a szakszervezetek az SPD-től elfordulnak.
A szeptemberi általános választások előtt semmi más nem
lehet sürgősebb, mint a nagykoalícióval, az EU, Juncker,
Macron és Merkel követeléseivel, nevezetesen a zéró
deficittel, az Agendával való szakítás.


(H.-W. Schuster)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.