2017. május 8., hétfő

Portugália

Munkás információk n°450, 2017 április 27.


Nyílt levél João Vasconcelosnak
Bloco de Esquerda, a Portugál Köztársaság Országgyűlése
Lisszabon, 2017 május 4.

Képviselő Úr!
Egy francia napilapban Ön a következő megjegyzéseket tette:
  «Ezekben a veszélyes időkben, amelyben élünk, égető aktualitása van az októberi algíri háború és kizsákmányolásellenes IX. Világkonferenciának.
  Az imperializmus és dróton rángatott bábui egyetlen alkalmat sem mulasztanak el, hogy a népekre csapást mérjenek azzal a céllal, hogy intenzívebbé tegyék a kizsákmányolást és hatalmukat. (…) pusztító és bűnös inváziókhoz folyamodnak annak érdekében, hogy a zsarnokság ellen fellépő vagy egyszerűen a diktátumaikkal egyet nem értő népeket ennek vessék alá.
  Az új világháború veszélye a közeljövő realitása. Rettenetes regionális háborúk semmisítették meg a népeket és nemzeteket a terrorizmus elleni harc vagy a diktátorok eltávolításának hazug ürügyével.
  Teljes országok és régiók semmisültek és semmisülnek meg – Irak, Líbia, Szíria, Jemen, Afganisztán, Mali, Palesztina és sok más. Trump a háborút kiterjeszti; Szíriát és Afganisztánt megtámadta, ugyanerre készül Észak-Korea esetében.
  Így készül az új világháború, amely ezúttal nukleáris lehet és katasztrofális következményekkel járhat az egész emberiségre nézve».
    
  Néhány árnyalattól eltekintve osztjuk az Ön megállapításait, azokat a vádakat, amelyeket azok ellen hoz, akiket az «imperializmus és dróton rángatott bábuknak» nevez.   
  Ha Ön tartaná magát ehhez a megfogalmazáshoz és eszerint tenne a lisszaboni országgyűlésben, mi is tudnánk ajánlani Párizsban egy «háború és kizsákmányolásellenes konferenciát».
  Azonban szomorúan meg kell állapítanunk, hogy nem erről van szó.

  Íme egy sor mindenki által ismert, publikus és ellenőrzött tény.
  João Vasconcelos képviselő úr!
  Ön nem csak képviselő, hanem a parlamenti többség tagja, amelyre a (a portugál szocialista párt, a kommunista párt, a Baloldali Blokk tagjaiból álló) kormány támaszkodik, s eképpen Önt nevezték ki a Nemzeti Védelem parlamenti bizottságának alelnöki tisztségére.
  Ebben a keretben, Képviselő úr, Ön megszavazta a 2017-es költségvetést, benne a katonai kiadásokat, ebben pedig a külföldi katonai beavatkozásokra szánt összeget, többségében az amerikai kormány vezette NATO kereteiben, melynek Portugália is tagja.
  Ez a katonai költségvetés finanszírozta februárban az ötödik kontingens küldését Afganisztánba a Resolute Support Mission (RSM) keretében, vagyis azt a bűnös katonai megszállást, amely az ENSZ adatai szerint csak egyedül 2016-ban 11.500 afgán civil, közöttük 3.500 gyermek haláláért felelős.
  Ami az Ön által támogatott kormány védelmi miniszterét illeti, a közelmúltban azt nyilatkozta az Expresso (októberi számában), hogy « “bizonyos” abban, a “kormánynak 2017-ben szándékában áll fenntartani elkötelezettségét ugyanolyan szinten az Atlanti Szerződés (NATO) kereteiben (…). Az iraki NATO-misszióban való portugál részvétel lehetősége már elfogadottá vált a múlt év júniusában a miniszter által».
  Ön megszavazta a 2017-es Terv «Főbb vonalait», amely aláhúzza: “Észak-Amerikával, nevezetesen az USA-val való kapcsolat fontosságát a Kooperációs és Védelmi Szerződés keretében”.
  Párizsban Ön felháborodik a tényen, hogy «Trump a háborúkat kiterjeszti; Szíriát és Afganisztánt megtámadta, ugyanerre készül Észak-Korea esetében».
  De Lisszabonban Ön és a Baloldali Blokk parlamenti csoportja 2017. február 16-án megszavazták az indítványt: «A Köztársaság Országgyűlése plenáris ülése elítéli az észak-koreai ballisztikus rakéta kilövését, elutasítja a nemzetközi fegyverkezési versenyt, a nukleáris leszerelés szükségességének érdekében megerősíti a világszintű elkötelezettség szükségességét, és felhív a nukleáris fegyverzetkorlátozási egyezmény megvalósítására».
  Nemzetvédelmi parlamenti bizottsági alelnök uram, vagy Trump a felelős a katonai eszkalációért, ahogy Ön Párizsban mondta, vagy Észak-Koreát kell elítélni, ahogyan Ön Lisszabonban voksolt, ezesetben viszont Trump politikáját igazolja. Mindkettő álláspontot nem lehet meglovagolni!
  Képviselő uram, az Ön parlamenti csoportja által támogatott védelmi miniszter és a kormány állandóan erősítgeti az USA és Donald Trump irányítása alatti NATO oldalán megingathatatlan elkötelezettséget. Csak az nem hallja meg, aki nem akarja.
  Ön hogyan szavazna holnap, ha Donald Trump (a Sevilla melletti) Moron de la Frontera amerikai katonai támaszpontról közvetlenül Algéria szuverenitását fenyegetné? Elképzelni sem merjük!
  João Vasconcelos képviselő úr!
  Az ismert, ellenőrizhető tények alapján szomorúan konstatáljuk, hogy miközben Ön Párizsban
  «háború és a kizsákmányolás elleni» szenvedélyes ünnepi beszédeket mond, elleplezi mindennapos cselekedeteit Lisszabonban Trump háborúira szavazással! Lehetséges-e képviselő úr, hogy öntudatlanul?
  A Ön ténykedése előre diszkreditálja annak a konferenciának minden kezdeményezését a «háború ellen», amelyen részt akar venni.
  Ennek a levélnek több aláírója részt vett az 1974-es Áprilisi forradalomhoz vezető ellenállásban visszautasítván a piszkos gyarmati háborúkban részvételt, számkivetésükből támogatván Guinea, Angola és Mozambik függetlenségért vívott harcát. Se tegnap, se ma nem fogadjuk el, hogy hasonló háborúkat folytassanak a portugál nép nevében!

  José Santana Henriques,
  az «A Internacional» csoport nevében

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.