2012. április 23., hétfő

A francia Független Munkáspárt kommünikéje


POI PARTI OUVRIER INDÉPENDANT

A szocializmusért, a köztársaságért, a demokráciáért
az Entente internationale des travailleurs et des peuples (Dolgozók és Népek Nemzetközi Egyetértése) tagja

E-mail : poi@fr.oleane.com
Internet : www.parti-ouvrier-independant.com
87, rue du Faubourg-Saint-Denis,
75010 Paris
Tél : 01 48 01 85 85

Az elnökválasztások első fordulóját ápr. 22-én az elutasítás jellemezte: a feliratkozott választók 80 %-a nem Sarkozyre adta le voksát (a precedens nélküli tény jelzi az V. Köztársaság intézményeinek válságát). A kormánynak, politikájának, gyakorlatának, «ügyeinek» elvetését jelenti. Messziről jön, elmélyíti mindazt, ami már kifejeződött az «alkotmányos szerződésre mondott nem» győzelmében 2005. május 29-én. Közli a mindenféle politikai színezetű kormányok által alkalmazott maastrichti szerződés 20 év óta alkalmazott politikájának elutasítását.
Április 22-én a lakosság – munkások, parasztok, alkalmazottak, fiatalok, munkanélküliek – óriási többsége kimondotta: nem bírjuk tovább a nyomort és munkanélküliséget, nem akarjuk, hogy az országra olyan intézkedéseket kényszerítsenek, melyek egyenesen vezetnek ahhoz a sorshoz, amit a trojka akar Görögországra mérni.

A szavazással és a távolmaradással a többségi akarat erősödött meg: «Sarkozy távozását akarjuk, de politikájának elűzését is ». Ezt fejezték ki az egészen a választások kezdetéig tartó sztrájkok és más osztályharcos akciók ezrei. Figyelmeztetés ez; a Görögországtól Spanyolországig, egész Európában erős fejlődést mutató mozgalom része. Követelés van benne: sürgősen meg kell fordítani a dolgokat, végezni a trojka, az IMF-Európai Unió-EKB diktatúrájával, mely privatizációra, nyomorra és munkanélküliségre kárhoztat. Végezni kell ezzel a diktatúrával és direktíváival, melyek az elbocsátások megtiltását tiltják, megszüntetik a dolgozók és a fiatalok jogait és garanciáit, milliárdos summàk ezreivel pedig talpra állítják a bankokat! Sürgősen meg nem történtnek kell nyilvánítani a nemzetek feletti intézmények által diktált programokat, visszaállítani a népek szuverenitását elkötelezett döntések alapján.
Ezt hívják demokráciának.

Az első fordulóban François Hollande megerősíti, hogy szándékában áll a márc. 2-án Sarkozy és Merkel által aláírt (a Gazdasági és Pénzügyi Unión belüli Stabilitásról, Koordinációról és kormányzásról) szerződés «újratárgyalása».

Tény, amit mindenkinek tudnia kell: ez a szerződés, minden más európai szerződés, amelyet a 25 kormány- és államfő egyszer aláírt, nem lehet tárgya semmiféle módosításnak, újratárgyalásnak. Más dokumentumokat el lehet fogadni, csatolni. De ez a szerződés érinthetetlen: az állandósult szigorításnak be kell épülnie a törvényekbe («aranyszabály»). (Franciaországban) 2013-tól 80 milliárd eurós közkiadás-csökkenéssel kell járnia (elsősorban a társadalombiztosításban és az állami adminisztrációban), szankciói automatikusak, európai ügynököket küldenek az ország számára gyilkos programok végrehajtásának diktálására, stb. – semmit nem lehet módosítani vagy újratárgyalni.

Vajon mit dönt majd a második forduló után választott elnök ebben a leglényegesebb kérdésben?

A lakosság óriási többsége kimondta: a lehető legszélesebb egységet akar, hogy meghátrálásra késztesse a pénzügyi tőke offenzíváját, a spekulánsok offenzíáját, melyek igényt tartanak arra, hogy követeléseiket tollba mondhassák az összes európai nép számára. A lakosság többsége nem akar  «szuper-Maastrichtot».

A demokrácia követeli meg, hogy erre a többségi akaratra válasz szülessen, hogy a választott elnök lemondjon a ratifikáció folytatásáról. Ha a szerződés nem lesz jóváhagyva, nem alkalmazható Franciaországban, nehéz lesz kötelezni betartására a többi európai népet.

Ezt a követelést intézzünk azokhoz az erőkhöz, melyek önmagukat a munkásosztály és a demokrácia képviselőiként határozzák meg, de elsősorban ahhoz, aki ezen az április 22-i első fordulóban az elnökválasztás élén áll, François Hollande-hoz.

Válaszoljon világosan a neki feltett, az új kormány politikáját átfogóan irányítandó kérdésre! Megteszi?

Vitathatatlanul van győztes ezen az április 22-én. De ahhoz, hogy a nép győzzön, nem elég elzavarni a volt elnököt, a szakításnak cselekedetekbe kell íródnia. A központi kérdés pedig az Európai Unióval való szakítás és ennek első lépése, a szerződés ratifikációjának megtagadása. Meg kell állapítani, hogy az első forduló estéjén egyetlen jelölt nem érintette a GPUSKK kérdését.

A Parti ouvrier indépendant a maga részéről kezdeményezte a ratifikáció elleni felhívást. Több mint 40 ezer dolgozó, fiatal, különféle irányzathoz tartozó aktivista írta már alá. Az egész országban megsokszorozódtak a közös felhívások.  Nincs sürgősebb dolog, mint a « szupermaastricht» ratifikációja elleni egység összekovácsolása, ezért javasolták az ezzel egyetértők a nemzeti tüntetés előkészítését. 

Ma megismételjük ezt a felhívást. Az, ami ápr. 22-én történt, bátorító a dolgozók, fiatalok, szervezetek, mindazok egységére nézve, akik le akarnak számolni az Unió nyomorba, munkanélküliségbe, jogfosztásba vezető politikájával. Így akarják Európai népei Görögországtól Spanyolországig, Németországtól Olaszországig.

Párizs, 2012. ápr.22,  22 óra

A Parti ouvrier indépendant (Független Munkáspárt) országos titkárai:
Claude Jenet, Daniel Gluckstein,
Gérard Schivardi, Jean Markun

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.