2012. április 18., szerda

Nemzetközi információk


Nemzetközi információk
Új széria 69. sz. (438) - 2012. ápr. 13. – 1. rész


ALGÉRIA

A Fraternité! (Testvériség!) a Parti des travailleurs d’Algérie cikke, 2012. márc. 15-31. (38 sz.)


Beszélgetés Louisa Hanoune-nal, a Parti des Travailleurs (PT, Dolgozók Pártja) főtitkárával

«Mi vagyunk a politikai alternatíva»

Louisa Hanoune a Horizons ímű újságnak hosszú interjút adott 2012 márciusában. Lerövidítve közzéadjuk, a lényeget meghagyva (az újságírói tendenciózus kérdéseket is ideértve).

-          Nemrégen Ön állította, hogy az államfő által nyújtott garanciák elégtelenek. Milyen más mechanizmust kell még bevezetni a PT számára biztosítékként a választások kapcsán?

-          Több kérdésről van szó. A választási bizottság több vilayában több tízezer duplán felirakozott választópolgárról tud. Hát, ez bizony érinti a választások tisztaságát, riasztottunk is. Számunkra 1995 óta számos keretkérdés is fontos. Miniszterek, akik képviselőjelöltek is, közpénzekből látogatják választókerületeiket a köztársasági elnök utasítása ellenére. Ezt meg kell szüntetni, a minimum ilyenkor a szabadságra vonulás lenne. Másik kérdés a kampány «piszkos pénzekkel» finanszírozása, vagy az, hogy az új pártok «kibérelnek» képviselőnek bizonyos szereplőket. Nagymértékű a választási listákkal történő manipulálás. A bomlás elrettentő méretű: honnan jönnek azok a milliárdok, melyek a politikai színpadon cirkulálnak? Ez az oka annak, hogy vizsgálóbizottság felállítását kérjük. A kormány meghatározta a választási kampányra kiadható összeg plafonját: egymillió dinár listánként. Az esélyegyenlőség egyik feltétele pontosan az, hogy ne legyen homály a finanszírozás körül, különösen ne a külföldről jövő pénzek esetében, mely nagyon veszélyessé válhat. Javasoltunk intézkedéseket, pl. hogy csak a párt vezetője szerepeljen a képeken, ezt a választási bizottság el is fogadta, továbbküldte a belügyminisztériumhoz. Ha elfogadásra kerül, akkor sem oldja meg a gondokat, de segít az állampolgároknak eligazodni a dolgokban. Azt mondom, hogy általában vannak olyan problémák, melyek a kormány és vannak olyanok, melyek a pártok felelősségét vetik fel. Utóbbiaknak világos és pontos programot kellene adniuk, hogy az állampolgárok össze tudják hasonlítani őket. Abból a szempontból is nagyon lényeges, hogy a következő országgyűlésnek esetleg feladata lesz az alkotmány megváltoztatása.

        Ha a körülményekkel nem lesz elégedett a PT, visszavonul a választási küzdelemből?

        Nem kalkulálunk ezzel a lehetőséggel. Bevetettük tartalékainkat, felelősségünket vállaljuk. Az 1997-es választások totálisan antidemokratikusak voltak, részt vettünk bennük, célunk politikai cél volt: az, hogy kimondjuk hangosan, amit az algériai nép kíván, a békét, ezt bevinni a parlamentbe. Sikerült. Ugyanakkor a részvétel lehetővé tette pártunk rekonstrukcióját is. 1997 óta az átláthatóság soha nem volt napirenden, a következő országgyűlésnek az alkotmányt kell megvitatnia. Ez olyan alapvető kérdés, hogy nem dezertálhatunk. A világ helyzete, a tőkés rendszer válsága szörnyű következményekkel jár térségünkben is. Algéria sorsa dől el május 10-én, ez a meghatározó jelentőségű számunkra, nem pedig a választási körülmények. Folytatjuk harcunkat a választás tisztaságáért, minden szavazókörbe elküldjük küldöttünket, megteszünk mindent, hogy a demokrácia felé vezető úton ez a választás pozitív lépés legyen.

        A sajtó jelentette, hogy a PT szövetséget akar létrehozni az FFS-szel… (Front de Forces Socialistes, Szocialista Erők Frontja)

        Bizonyos újságírók interpretációjáról van szó. Világosan kimondtuk, hogy a Dolgozók Pártja saját listáját állítja fel a 48 vilayában. Autentikus párt vagyunk, természetes úton gyarapodunk, unikális helyet foglalunk el. Független párt vagyunk, az egyetlen, amelynek pozitív a mérlege. A szövetség az egyik vagy másik politikai erővel közös kormányzást jelenti. Ha pártunk többséget ér el, saját programja bázisán fog kormányozni. Ha nem, akkor lehetséges, hogy egyezséget köthetünk az FFS-szel, ez a későbbiek függvénye. De ilyen döntést sosem nem szabad könnyedén venni. Vívtunk közös harcot az FFS-szel, nevezetesen a békéért, a két párt mindegyike alkotmányozó országgyűlést szeretne, de nem ismerjük a másik fél véleményét azokról a gazdasági kérdésekről, melyek számunkra alapvetőek. Az egyezség nem valami absztrakt dolog, tiszta és pontos kérdéseken kell alapulnia.

        Hogyan értékeli Madame Hanoune a bojkott híveit?

        Jogukban áll. Mi úgy tartjuk, olyan választást takar, ami politikai taktikájukat jelzi. Nem kommentálom, mi magunk is bojkottáltuk az 1991 decemberi választásokat, melyek az országot szerencsétlenségbe taszították. 1995-ben az elnökválasztástól maradtunk távol, de nyomást gyakoroltunk. 1997-ben visszavonultunk a helyi választásokról, mert represszió ért bennünket alkotmányozó nemzetgyűlési álláspontunk miatt, 2002-ben pedig csak vilayai népi gyűléseken indítottuk jelöltjeinket. Mivelhogy taktikai kérdés, a párt állapota és helyzete függvényében világos döntéseket hozunk. 2007-ben minden választáson részt vettünk és minden egyes alkalommal jelentősen fejlődtünk.

        Sokat kritizálják az ellenzéki szerepet, melyben nem mutat igazán valódi alternatívát …

        Nem tudom, kit nevez ellenzéknek. Nem lehet kiismerni magunkat ebben a koncepcióban, lejáratódott és elvesztette eredeti értelmét. Az ellenzéki támogatást a nagy imperialista centrumok használják, hogy beavatkozzanak a belügyekbe. Olykor még mesterségesen fabrikálják is az ellenzéket, pszudo-forradalmakat provokálnak. A PT nem tartozik ide. Természetesen, nem mondjuk azt sem, hogy minden algériai ellenzéki párt külső kreálás műve. A PT független munkáspárt, mely nincs benn a kormányban. Olyan párt, mely a szocializmust és a demokráciát reklamálja. A nemzetre, gazdaságunkra, a nép többségére veszélyes politikával szemben állunk. De ha az államfő olyan döntéseket hoz, melyek a mi szempontunkból pozitívak, támogatjuk. Ez történt a 2009-es és 2010-es kiegészítő pénzügyi törvények esetében, és 2006-ban a szénhidrogénipar újraállamosítása idején, a béke-chartáért és a nemzeti megbékélésért. Objektívek vagyunk, nem dramatizáljuk a helyzetet, de nem is tagadjuk, hogy Algéria az utóbbi években egy sor olyan győzelmet könyvelhet el magának, ami a dolgozókat, az ifjúságot szolgálja. Más pártok az ellenzékiség nevében  nem kínálnak perspektívát.

        Önök a változást akarják, de elutasítják, hogy részt vegyenek a kormányban …

        Mi valódi demokráciát akarunk, vagyis azt, hogy a demokratikusan választott többség kormányozzon. Ha mi leszünk többségben, mi fogunk kormányozni, ha nem, nincs semmi okunk kormányba tülekedni. A hatalom ilyen megosztása antidemokratikus. Hogyan kormányozhatna a PT egy jobboldali vagy obskúrus  párttal? Aberráció lenne a demokrácia oldaláról. A változás az, amit mi akarunk, nem pedig a hatalom. A nép akaratának megvalósítását. Az egypártrendszernek és maradványainak a felszámolását. Ezért kell az Alkotmányozó Nemzetgyűlés, hogy a nép gyakorolhassa szuverenitását.

A belügyminiszter azt mondja, hogy a következő nemzetgyűlés – idézőjelben – alkotmányozó lesz. Egy országgyűlés akkor valóban alkotmányozó, ha népakaratot sugároz. Ezért segítünk abban, hogy népi bizottságok jöjjenek létre, népi követelésekkel, az alkotmányos vitához csatlakozással.
Szerintünk a változásnak azt is kell jelentenie, hogy szakítunk a strukturális kiigazítási programokkal. Azért, mert azok súlyosbítják a lakosság helyzetét. Olyan intézkedéseket kell hoznia a kormánynak, mely a nemzet jövőjét biztosítja. Némely miniszter úgy viselkedik, mintha örök időkre szólna politikája, holott a következő országgyűlés azt egykettőre obligon kívülre helyezheti. Ami a nemzetközi szerződéseket illeti, miért ne lehetne a következő alkotmányban rögzíteni a népszavazást, mint a nemzeti szuverenitás őrzésének intézményét?
A változtatás azt jelenti, hogy a nemzet összes jogát helyre kell állítani. 2009 óta létezik persze a nagyon jó reformfolyamat, amikor az államfő beismerte a privatizáció kudarcát, de ugyanakkor a strukturális kiigazítási prrogram maradványain lovagol. Ez az, ami megakadályozza az államot abban, hogy végképp szakítson az elsivatagosítás politikájával, így hát ezzel a kettősséggel kell leszámolni.
A változtatás a népszuverenitást jelenti, a mandátum visszavonhatóságának bevezetését. A népnek jogában áll, hogy képviselőit ellenőrizze. Azt is tartalmazza, hogy a nemzeti képviselők előtt felelős kormány a szerencsétlen irányba vivő összes politikával szakít.

        Miért kellene speciálisan egy alkotmányozó országgyűlést favorizálni? Sokan azt gondolják, hogy ez lemondás Algéria szerzett jogairól.

        Eléggé groteszk felfogás, aki ezt mondja, az politikai analfabéta. 1962-ben nem volt igazi alkotmányozó nemzetgyűlés az egypárti, egylistás keretekben. De pl. a tunéziai alkotmányozó országgyűlés eltüntetheti a történelmi múltat és realitást? Nem, az alkotmányozó nemzetgyűlés éppen visszaadja a szót a népnek, korrigálja a helytelen politikai lépéseket, biztosítja a szuverenitást. A belügyminiszter is megerősítette, hogy az alkotmányozás irányába haladunk. El akarna mindent tüntetni? Aki ezt állítja, az a status quo híve, az egy eszme-egy gondolat fenntartója.
A béke visszatérésének megkoronázása az, ha a nép visszakapja a szót, hogy saját maga határozza meg a demokrácia tartalmát és a rendszer jellegét. Ehhez muszáj a szuverén alkotmányozó gyűlés…

        A PT-nek gyakran szemére vetik, hogy egyidőben a hatalom ellenzéke és támogatója. Sőt, azt is állítják, hogy ebben az értelemben megalkuvó

        Nem tudom, mire céloz. Nem szoktunk semmiféle alkudozásba belemenni a PT-vel, ellenkezőleg, minden alkalommal szenvedő alanyai vagyunk az ilyen konfliktushelyzeteknek. Akik ennek ellenkezőjét hintik, azok féltékenyek a párt haladására és megállapításai igazára. Független párt vagyunk, az algériai nép nagyon is jól tudja. Akik az imperialista nagyhatalmak zsoldjában szeretnének minket látni, azok állítják, hogy bizalmas viszonyban állunk a „hatalommal”. Ismétlem, ha Buteflika pozitív intézkedést hoz, mellé állunk, mert számunkra a nemzeti megoldások a fontosak, mindenféle külső befolyást ellenzünk. Nincs kettős jellemünk. A politikai függetlenség nem azt jelenti, hogy elítéljünk az elítélés kedvéért, szembenálljunk a szembenállás kedvéért, hanem perspektívákat kell kínálni.

        Gyakran illetik kritikával a minisztereket és soha az államfőt…

        Ez a kormány heterogén, többpárti és más-más véleményekkel. Ugyanabban a kormányban vannak olyan miniszterek, akik nemzetellenes intézkedéseket hoztak, pl. Temmar és Chakib Khelil. Mások korrekt álláspontot képviselnek. Ezért nem veszünk mindenkit egy kalap alá.  Olyan kormányt szeretnénk, mely a nemzetgyűlésnek felelős. Parlamenti rendszer hívei vagyunk, mivel bizonyított tény, hogy az államfő, akármi is legyen akarata, nem állít saját kontrollja alá mindent.

        Hogy magyarázza az Önök ideológiai vonalának változását a trockizmusól a szocializmusig?

        Semmiféle változás nincs, mivel a Parti des travailleurs soha nem volt trockista. Ez egy szocialista párt. Meg kell jegyeznem, a trockizmus a munkásmozgalom része, célkitűzése szintén a szocializmus, az egyik legtiszteletreméltóbb forradalmi irányzatok egyike. De a PT nem tartja magát annak, a demokráciáért küzd, a szocializmusért, mely keret a kohéziós erő, a különféle érzékenységű irányzatok részvétele, közöttük a kisebbségi trockisták is. Ragaszkodunk ehhez a sokszínűséghez, nyitottak vagyunk azok iránt, akik a PT chartáját elismerik, múltjuktól és a bizonyos kérdésekhez való hozzáállásuk érzékenységétől függetlenül.

        Azt is szemére hányják a pártnak, hogy semmit sem tesz a dolgozókért és érzéketlen a tiltakozási mozgalmak iránt.

        Soha nem hallottam ilyet. Pont ellenkezőleg, a többséget képviselő dolgozók nagyon jól tudják, hogy az egyetlen párt vagyunk, amely minden harcukat segíti, felhasználunk minden demokratikus eszközt, melynek a parlamenti demokrácia is része, hogy a szükséges segítséget megadjuk. Országos szinten szinte elönt bennünket az állampolgári (a dolgozóktól a fiatalokon keresztül a fogyatékkal élők) gondok kezelése. Megpróbálunk mindegyikkel célhoz érni. Támogatjuk a sztrájkoló dolgozókat – és részesei is vagyunk minden munkásgyőzelemnek. Mert mi magunk is dolgozók, szakszervezeti tagok vagyunk. Népi bizottságokat alakítunk, hogy a szociális, a bér-, a nyugdíjasjellegű, általában a népi réteg követeléseit segítsük. Legalább 100 társadalmi-gazdasági intézkedés bevezetésére szóló indítványt nyújtottak be országgyűlési képviselőink, melynek egy részét a kormány integrálta is 2009-2010-ben.

        Ha többségbe kerülnének az országgyűlésben, milyen változatokat valósítanának meg gazdaságilag? Hogyan kezelnék a multinacionális cégeket?

        A PT programja nem változott a választási kampányban sem. Nemzeti kollektív tulajdont akarunk a stratégiai ágazatokban, a volt köztulajdon áron alul eladott vagy bezárt gazdasági vállalatai újraállamosítását a 2010-es 76. törvénycikk értelmében, vagyis a termelőerők megerősítését. De nem azt, hogy országunk teljes mértékben önellátásra rendezkedjen be. A multikról pedig azt tartjuk, respektálniuk kell a munkajogokat, a szakszervezeteket. Nem a magánszektor teljes megszüntetését akarjuk, az kiegészíti a köztulajdont, de saját eszközeinkre és a termelőerők megszilárdítására kell támaszkodnunk. Az 51 %-os algériai tulajdon rugalmasabbá tételével nem értünk egyet, azt inkább meg kell erősíteni az alkotmányban is.

        Az iszlám pártok várják a bizonyítékokat, mert Önök azzal vádolták meg őket, hogy külföldről finanszírozzák őket.

        Nem szokásom bizonyítékok nélkül vádaskodni, az újságírók forgatták ki szándékosan a szavaimat, sohasem állítottam, hogy kívülről pénzelik bármelyik algériai pártot is. A tunéziai Ehnada és az egyiptomi Muzulmán Testvériség apropóján idéztem, hogy Katartól és az amerikai adminisztrációtól kaptak juttatásokat. Feltártam azt is, hogy  algériai pártok 3 felelőse szintén járt Katarban és feltettem a kérdést, mi a céljuk ezeknek az utazásoknak, mi Katar szerepe ma az US-imperializmus szolgálatában. Mi mindenféle külső finanszírozás ellen vagyunk, legyen az iszlám párt vagy egyéb. Az összes külső beavatkozással szembefordulunk és denunciálunk minden pártot, amely ilyen eszközökkel él.

        Nem tart attól, hogy a líbiai forgakönyv megismétlődik Algériában?

        Miért születne ilyen forgatókönyv? Algéria semmiben nem hasonlít Líbiára. Még az amerikai szakértők az úgynevezett arab tavaszról szóló konferencián is beismerik, hogy Algéria speciális. Gardasági helyzete totálisan különbözik a többi arab országtól, a forradalmiaktól éppúgy, mint a többitől. Líbia törzsi jellegű polgárháborúba süllyedt a NATO beavatkozása során. Algériában éppen ellenkezőleg, a nemzeti tragédiából kivergődtünk és a béke konszolidációja felé tartunk. 2011 januárja óta társadalmi téren békés forradalmi folyamat zajlik. Nincs még egyesülés a szociális dinamizmus és a politikai kérdések között, nincs nyílt forradalmi válság. 1980-ban megvolt az amazigh (berber) tavaszuk. 1988-ban megvolt a demokratikus tavaszunk és nagy árat fizettünk a nemzeti tragédiában. Előresiettünk ezekkel az eseményekkel.

        Az állampolgárok elmennek választani május 10-én?

        Nincs isteni hatalmam. Egyelőre senki sem tudja, mi lesz május 10-én. Mert a lelkiállapot változhat. A választási terület eléggé mozgalmas, de az is taszító lehet, ha állandóan azt hajtogatják, választani kell. Inkább biztosítékkal kellene szolgálni az átláthatóságra, arra, hogy a szavazás által változnak az események, sőt a mindennapi élet is. A PT megmagyarázza az állampolgároknak a választások fontosságát, az országnak új alkotmánynak van szüksége. Ha többségünk lesz, a népnek visszaadjuk a szavát, hogy megvitassa az alkotmányos kérdéseket. Ha nem, a akkor a népi bizottságokon keresztül ösztönözzük a nemzeti képviselők felé fordulást. Mindkét esetben azt akarjuk, hogy az ország népi dinamizációja meginduljon.

        Milyennek ítéli a párt esélyeit?

        A latolgatás engem nem szórakoztat. 2007-ben 77 helyet szereztünk, ebből 51-et elloptak és a két többségi párt között osztották szét. Algírban 17 helyünk lett, 7-et elvettek belőle. Ez alkalommal nem fogjuk hagyni. Meg fogjuk védeni a mandátumainkat, amelyekkel a nép bíz meg bennünket. A többi párt is ezt tegye. Azt gondolom, mi vagyunk az alternatíva. A valódi szocializmus, ami elengedhetetlen a demokráciához, de sosem volt kipróbálva eddig. Az idő bennünket igazolt. Az a célunk, hogy a maximális helyet szerezzük meg és győzzünk a választásokon. Április közepéig 50 ezer új aktivistát szeretnénk, az eddigi eredmények biztatóak. A PT ma a politikai újraformálódás sarokpontja.

        Miért esketik fel a jelöltjeiket?

        A szocialista pártok régi demokratikus hagyománya ez. A jelölt arra kötelezi el magát, hogy tiszteletben tartja megbízatását. Hűséget igér a pártnak, a népnek. A szétesés minden jelét konstatálhathatjuk, sokan eladják listájukat, helyüket. A PT meg akarja mutatni, hogy ezen bomlásnak ellent tud állni. A listák élén állók megesküdnek arra, hogy mandátumukat visszaadják, ha az irányvonallal nem értenek egyet. A politikai nomád életmód nem a mi asztalunk, a PT-nek megvannak a saját szabályai. Nálunk a képviselőség nem a meggazdagodás eszköze, a fizetésük a pártkáderek bázisbére alapján lett kiszámítva, nincsenek szélsőséges privilégiumaik, mint a többi képviselőnek.

        Hány képviselő hagyta el eddig a PT-t?
        A politikai vetésforgó minden formációt érint, a 389 képviselő közül 100 pártot változtatott mandátuma idején. A PT 2007-ben 26 esetben volt érintett. Azok túlnyomó többségével, akik a bizalommal visszaéltek, nekünk semmi dolgunk nincs. Honnan ez a jelenség? A törvény nem eléggé világos, nem védi a mandátumot. A köztársasági elnök elrendelte, hogy szülessen törvénytervezet a politikai nomadizmus megtiltására, de az FLN (Nemzeti Felszabadítás Front) képviselői az RND (Nemzeti Gyűlés a Demokráciáért) által támogatva ellene szavaztak. Új alkotmány lesz és akkor be akarjuk nyújtani, hogy tiltásra kerüljön, ahogyan már több afrikai ország is megtette, legutóbb Mauritánia.

        Mit kell tenni Kabília esetében?

        Kabília éppen úgy érzi magát, mint a többi vilaya. Nem szabad a MAK (kabil elszakadó mozgalom) kapcsán stigmatizálni Kabíliát. Egy maroknyi olyan személy ficánkol, akiket külföldről pénzelnek, de a lakosság túlnyomó többsége ugyanolyan gondokkal találja magát szembe, mint a más régiókban élő algériaiak. Ugyanazok a vívmányok érintik őket és ugyanazok a vágyaik. A politikai pártok ott vannak a helyszínen. A helyzet fokozatosan és biztosan normalizálódik. Vannak olyanok, akik azt akarják, hogy Kabília másnak látsszék, pl. Sétifben, Tébessában. Ez az okkult központ akarata, akik a szétválást erőltetik. De a kabil népesség ellenáll.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.